Naar archief
2007/2008

Naar archief
2005/2006

Naar archief
2003/2005

 

EkoZine maakt gebruik van en wordt gesteund door de professionals van 010Webdesign.nl

 

Adverteren op het internet. Laat je voorlichten en start een succesvolle campagne.
Vraag de specialisten van 010Webvertising.nl

Packshots, productfoto's nodig? Eindelijk een webshop? Nu nog een professionele presentatie.
010Productfotografie.nl

 

 

Rookvrij, niet langer een illusie...

 

Klimaatneutraal consumeren, produceren en ondernemen.

 

Nieuwe subsidie voor groene stroom

 

Subsidie op zonnestroom

 
 
  

Op 174 locaties door heel Nederland proeverijen en biologische en streekgerechten op het menu ....

Obama zet alle middelen in tegen olievervuiling ....

Nederland Duurzaam 2010 maakt werk van mooie ....

Doden gezonde geiten en schapen stuit op weerstand LTO Nederland  ....

“Zwervend Langs Zee” Eerste resultaten afvaltellingen stranden bekend ....

Eerste milieukieswijzer van Nederland ....

'Duurzame koers kabinet mist realiteitszin' ....

Rapport: milieu geeft grootste zorgen voor morgen ....

Eerste Kamer opent debat over biotechnologie ....

Rijk en provincies sluiten klimaatakkoord ....

Windenergie als alternatief voor olie uit de Golf ....

Verbod op schadelijke pesticiden ....

Boetes voor vervuilende vrachtwagens in Amsterdam ....


Illegale handel op internet bedreigt zeldzame diersoorten

De illegale handel in dieren via internet leidt ertoe dat zeldzame soorten met uitsterven worden bedreigd. Gewetenloze stropers en criminele bendes maken gebruik van de anonimiteit van het web om hun waar aan vaak rijke liefhebbers te verkopen. Dat blijkt uit een studie van de internationale dierenbeschermingsorganisatie IFAW.
Zij heeft de laatste maanden websites onderzocht waarop spullen worden verhandeld. Alleen al de afgelopen week werden negenduizend levende en dode dieren of hun lichaamsdelen te koop aangeboden, waarvan zeventig procent onder internationale bescherming valt.
Op een Amerikaanse site werden onder meer een gorilla, een Siberische tijger en vier baby-chimpansees en zelfs een giraf aangetroffen. De prijzen liepen uiteen van enkele honderden tot vele duizenden euro’s. Ook werden ivoor van slagtanden van een olifant en enorme haaientanden aangeboden. Vooral de illegale handel in apensoorten, dood of levend, baart IFAW veel zorgen.
„Het resultaat van de zwarte markt op internet is dat de toekomst van de meest zeldzame diersoorten weg wordt verhandeld”, aldus directeur Phyllis Campbell-McRae van de Britse afdeling van IFAW. „Het probleem moet onmiddellijk worden aangepakt door regeringen en internetproviders.”

Bron: Trouw


Investeren in kinderen loont

Een ILO-studie stelt dat de voordelen van het uitbannen van kinderarbeid zo'n 7 keer de kosten overtreffen. Dit heeft de ILO net bekend gemaakt. Men schat dat voordeel in cijfers vertaald op $ 5.000 miljard. Dit bedrag staat voor een stijging van het Bruto nationaal Product in de landen als gevolg van het uitbannen van kinderarbeid en het investeren in onderwijs, hetgeen resulteert in een beter opgeleide bevolking.
De studie stelt dat kinderarbeid (nu 1 op de 6 kinderen) kan worden uitgebannen en vervangen door universeel onderwijs in ca. 2020 voor een totale kostenplaatje van ca. $ 760 miljard (investeringen in onderwijs + inkomensverlies wegvallen kinderarbeid). Investeren in goed sociaal beleid is dus ook economisch gezien voordelig.


De uitkomsten van deze studie sluiten heel goed aan bij de campagne 'Stop kinderarbeid, school de beste werkplaats'.

In deze campagne pleiten Hivos, Aob, LIW en FNV Mondiaal voor een totaalaanpak van kinderarbeid door het bieden van voltijds dagonderwijs. Meer info op: www.stopkinderarbeid.nl

Bron: ILO


Europese milieuministers willen extra maatregelen om broeikasgassen terug te dringen
De Europese ministers van milieu willen dat de Europese Commissie met voorstellen komt om in internationaal verband de uitstoot van broeikasgassen bij de luchtvaart terug te dringen. Daarnaast willen de milieuministers dat EU-landen onderling afspreken dat er een energiebelasting op kerosine wordt ingevoerd voor vluchten tussen die landen. Dit is mogelijk door de vorig jaar vastgestelde Europese richtlijn voor de belasting van energieproducten en elektriciteit.
Staatssecretaris Van Geel (milieu) is een voorstander van energiebelasting op kerosine. Eerder had hij gepleit voor een belasting op vliegtickets. Van Geel vindt dat de negatieve milieueffecten van vliegen beter in de prijs moeten worden verrekend. Hij vindt het onbegrijpelijk dat er wel accijns wordt geheven op benzine en diesel en niet op kerosine. ´Er zal meer moeten worden gedaan om de ernstige gevolgen van klimaatverandering tegen te gaan. De luchtvaart moet daar niet van worden uitgezonderd´, aldus Van Geel.
Door de verbranding van kerosine komen er broeikasgassen vrij. De internationale luchtvaart is tot nog toe uitgezonderd van de verplichtingen uit het Kyoto Protocol over klimaatverandering.
 

Wat je altijd al wilde weten over natuurvoeding en biologische producten. Surf naar de site......

Subsidies voor windenergie. Windmolens in zee, op land

 

Energielabel voor huizen - Energielabel voor woningen

 

Subsidie op dubbel glas? Subsidie op dubbel glas komt terug

 

De subsidie op zonnepanelen voor particulieren is terug

Lokale producten nog heilzamer voor milieu dan biologisch"

Biologische landbouwproducten zijn waardevol, maar de consument helpt het milieu nog meer door voedsel te kopen dat werd geproduceerd in de nabije omgeving. Voor het Verenigd Koninkrijk is dat twintig kilometer, zegt een rapport in het internationale vakblad Food Policy. Het rapport pleit voor meer lokale productie en consumptie. "De boodschap is dat het niet genoeg is voedsel te kopen uit eigen land, nog beter is dat het uit de eigen streek komt", zeggen de auteurs.

Jules Pretty van de universiteit van Essex en zijn collega Tim Lang van City University berekenden dat het over lange afstanden vervoeren van voedsel meer schade aanricht aan het milieu dan het bedrijven van niet-biologische landbouw op zich. Ze stootten daarbij op een aantal verrassende resultaten. Zo blijkt het wegtransport nog schadelijker te zijn dan het vliegtuig. Vandaar hun advies om niet alleen voedsel te kopen uit het Verenigd Koninkrijk, maar daarbovenop ook uit de eigen regio. Al geven de auteurs toe dat de belabberde labeling van voedingsproducten die bewuste keuze vaak niet toelaat.

Pretty en Lang berekenden voor het Verenigd Koninkrijk het ecologisch prijskaartje van elke stap in de voedselproductie. "In die prijs zitten externe kosten zoals schade aan milieu en wegeninfrastructuur", zegt Pretty. Indien al het voedsel verhandeld wordt binnen een straal van 20 kilometer verminderen de milieu- en infrastructuurkosten met een factor tien. De daling van 3,4 miljard euro tot 340 miljoen euro is dan goed voor een jaarlijkse milieubesparing van meer dan 3 miljard euro.

Ook de biologische landbouw kan een forse bijdrage leveren in die kostenbesparing. Als alle landbouwers in het Verenigd Koninkrijk zouden overschakelen naar bio, dan spaart dit 1,6 miljard euro milieukosten uit. De consument kan nog 150 miljoen euro bijdragen door per fiets, te voet of met de bus zijn voedsel te gaan kopen.


 
 
    terug naar boven  
   
 

Mooie Maaltijd verovert terrein in ziekenhuis en zorginstelling

Op 174 locaties door heel Nederland proeverijen en biologische en streekgerechten op het menu - Zorginstellingen en ziekenhuizen verspreid door Nederland haakten dit jaar in flinke getale aan bij de vierde editie van de landelijke Week van de Smaak. Het aantal locaties dat invulling gaf aan het thema ‘De Mooie Maaltijd’ steeg van circa 140 vorig jaar naar 174 in 2010.
Daarbij valt op dat, behalve in voortrekkersprovincie Brabant met meer dan 100 deelnemende locaties, het onderwerp ‘beter, vers, seizoens- en streekgebonden eten’ nu ook in andere provincies een flinke voet tussen de deur begint te krijgen.
Zorg voor BIOverijssel op de kaart
Zo steeg in Overijssel het aantal locaties dat mee deed van één enkele in 2009 naar 13 stuks dit jaar. Zij stapten als eerste in bij het door de provincie Overijssel mogelijk gemaakte driejarige project ‘Zorg voor BIOverijssel op de kaart’. Daarbij werkt Stichting Vriendelijke Keukens aan het vergroten van het aandeel biologische producten van Overijsselse bodem in de zorg- en ziekenhuiskeukens van deze provincie. Dat leidde dit jaar o.a. tot deelname van het Medisch Spectrum Twente dat een week lang een bijna volledig biologische broodmaaltijd serveerde. Het leverde zeer positieve reacties van de patiënten op, die de inspanningen die Voedingshoofd Edwin de Vries moest leveren om het assortiment rond te krijgen de moeite waard maakten. Andere deelnemers waren Dimence, Zorggroep Raalte en Ziekenhuis Groep Twente.
Meer deelnemers in Gelderland en Noord-Holland
Ook het aandeel deelnemende instellingen in Gelderland en Noord-Holland vertoont jaarlijks een stijgende lijn. Toonzetter in eerst genoemde provincie is de Sint Maartenskliniek in Nijmegen – dit jaar winnaar van de door het ministerie van LNV ingestelde Smaakprijs om instellingen extra te stimuleren tot het bieden van een ‘jaarronde Mooie Maaltijd’. Daarnaast was er een opvallende rol weggelegd voor locaties van de Livio Zorggroep in o.a. Velp en Zevenaar, waar volop werd genoten van typisch Achterhoekse specialiteiten.
In het Noord-Holland viel de deelname op van stichting Sint Jacob met zijn acht zorgcentra en verpleeghuizen. Meest in het oog springend van al hun activiteiten was de speciaal door Biet & Boon verzorgde ‘mobiele plattelandstuin’ (download: foto) op locatie Nieuw Delftweide in Haarlem: mooie houten bakken gevuld met biologische groenten. Het deels plaatsen op een hoger niveau van de bakken maakt het ook voor rolstoelgebruikers weer mogelijk om zelf groenten te zaaien en oogsten.
De Mooie Maaltijd van Groningen tot en met Zeeland
Voor het eerst bereikte dit jaar de Mooie Maaltijd ook de provincie Groningen. In het UMCG (Groningen), Winkheem (Winsum) en Beatrixord (Haaren) genoten patiënten en cliënten een weeklang vaneen keur aan biologische en streekmenu’s. In Zeeland haken nu ook allengs meer instellingen aan, met Vlissingse zorginstelling Ter Reede, winnaar van de Smaakprijs 2009, in deze provincie als voortrekker van de verse, biologische maaltijd.
De bij diverse peilingen nu al vaak gehoorde conclusie is dat De Mooie Maaltijd niet meer weg is te denken als onderdeel van de Week van de Smaak. Een andere, nog belangrijkere, vaststelling is dat De Mooie Maaltijd als project een belangrijke rol speelt bij het in gang zetten van een structurele koerswijziging binnen de maaltijdvoorziening in de zorg. Vanaf oktober wordt dan ook alweer vooruit gekeken naar een weer uitgebreidere versie van De Mooie Maaltijd in 2011.
 

 
    terug naar boven  
   
 

Obama zet alle middelen in tegen olievervuiling


30-04-2010

WASHINGTON (AP) - De gouverneur van Louisiana, Bobby Jindal, riep donderdag de noodtoestand uit omdat de olievervuiling dichterbij komt.

Het is alle hens aan dek in de Verenigde Staten om een nooit gezien milieuramp te voorkomen. Olie afkomstig uit een lekkende bron in de Golf van Mexico dreigt immers vandaag de kusten van Louisiana te bereiken. Daarom stuurde de Amerikaanse president, Barack Obama, donderdag topmedewerkers naar het getroffen gebied om de reddingswerken te coördineren. Ook het Amerikaanse leger gaat helpen bij de bestrijding van de olievervuiling. ‘De olievlek is een nationale ramp', aldus de minister van Binnenlandse Veiligheid, Janet Napolitano.

De regering verwierp wel de suggestie dat zij te traag zou hebben gereageerd en uitte haar teleurstelling dat BP het onderzeese lek nog niet heeft gedicht. Daarnaast liet zij weten dat alle kosten voor bescherming en schoonmaken op rekening van de olie-industrie komen en niet van de belastingbetaler.

Oliemaatschappij BP huurde het olieplatform Deepwater Horizon, dat vorige week explodeerde en later zonk, waarna de olievlek ontstond. Inmiddels zijn er drie olielekken ontdekt. Daaruit stroomt ongeveer 800.000 liter olie per dag, vijf keer meer dan eerst werd gedacht.

Door de gedraaide wind groeit de kans dat de olie de delta van de Mississippi-rivier bereikt, een kwetsbaar natuurgebied bij de stad New Orleans. Het bedreigde gebied is onder meer een belangrijke overwinterings- en rustplek voor meer dan 70 procent van de watervogels in de Verenigde Staten. Meer dan vierhonderd diersoorten lopen gevaar, stelde het ministerie van Natuur en Visserij van Louisiana. ‘Wanneer je gaat nadenken waarvoor dit gevolgen kan hebben, dan is het echt niet te geloven.'

De Amerikaanse regering zegt dat de olieramp invloed kan hebben op de boorplannen van Obama. Die zette een maand geleden het licht op groen voor nieuwe boringen in de oceaan. ‘We moeten kijken welke gebieden in aanmerking kunnen komen.'
Bron: standaard.be

 
    terug naar boven  
   
 

Nederland Duurzaam 2010 maakt werk van mooie woorden


02-04-2010
Van egosysteem naar ecosysteem
Duurzaamheid was de afgelopen jaren een trend waar bedrijven en overheden graag op wilden inhaken. Maar in veel gevallen bleef het bij ambitieuze doelstellingen en mooie plannen. De recente ontwikkelingen op het gebied van de wereldwijde economie en het milieu zorgen er echter voor dat duurzaamheid inmiddels bittere noodzaak is geworden. Veel organisaties worstelen met de vraag: ‘Waar moeten we beginnen?’ Op 28 en 29 april vindt in Maastricht het congres Nederland Duurzaam 2010 plaats. Gedurende twee dagen gaan vertegenwoordigers van de overheid en het bedrijfsleven in gesprek om concrete acties te delen en gezamenlijk na te denken over andere mogelijke oplossingen. De doelstelling van het congres is om iedere bezoeker met een aantal toepasbare oplossingen naar huis te sturen. Nederland Duurzaam maakt werk van mooie woorden.
Op woensdag 28 en donderdag 29 april biedt het MECC in Maastricht plaats aan medewerkers uit het hoger- en middenkader van zowel overheid (provincies, gemeenten) als commerciële organisaties, ondernemers en ideële instellingen. Op de eerste dag van het Nederland Duurzaam congres delen een aantal sprekers, waaronder Adjiedj Bakas (trendwatcher), Ad Verbrugge (hoofddocent Vrije Universiteit Amsterdam), Martijn Messing (directeur de kleine Aarde) en Ruud Koornstra ( directeur initiëringmaatschappij Tendris), tijdens plenaire sessies hun ervaring op het gebied van duurzame oplossingen. Op de tweede dag vinden workshops plaats op een vijftal deelgebieden die direct toepasbaar zijn voor de aanwezigen: Bouw & Wonen, Voeding & Biodiversiteit, Mobiliteit, Mentaliteit & Gedrag en als laatste Overheid & Duurzaamheid.
Praktische oplossingen met een blik op de toekomst
Naast het delen van praktische ervaring op het gebied van duurzaamheid, stelt Nederland Duurzaam zich ook ten doel om te werken aan toekomstige oplossingen. Daarom zijn er ook een aantal HBO- en universitaire studenten uitgenodigd voor het tweedaagse congres. Op die manier kunnen zij niet alleen hun frisse mening geven over de verschillende onderwerpen, maar zij vergroten ook hun eigen kennis als toekomstige uitvoerders van duurzame producten.
De overdracht van kennis op de verschillende gebieden biedt overheden en bedrijven een goede kans om in contact te komen met gelijkgestemden binnen verwante en verschillende vakgebieden.

 
    terug naar boven  
   
 

Doden gezonde geiten en schapen stuit op weerstand LTO Nederland


17-12-2009
Het ruimen van gezonde geiten en schapen op met Q-koorts besmette bedrijven blijft op weerstand stuiten van LTO Nederland. Bovendien is het volgens LTO onredelijk en buiten proportie als alle vervolgschade op de dierenhouders wordt afgewenteld. Daarom zijn aanvullende maatregelen nodig om de gedupeerde dierenhouders door deze crisis heen te helpen zodat er perspectief blijft voor hun bedrijf. Ook wil LTO niet dat de besmette dieren op het boerenbedrijf worden gedood.

Het plan van de ministers Verburg (LNV) en Klink om alle drachtige schappen en geiten op besmette bedrijven te ruimen is een mokerslag voor de geitensector. Dit zei voorzitter Albert Jan Maat van LTO Nederland gisteravond in Wychen na afloop van een massaal bezochte en emotionele vergadering van veehouders. Wat LTO vooral dwarszit is de onduidelijkheid over de adviezen van het Centraal Veterinair Instituut over het testen van dieren. De afgelopen maanden is door deskundigen van dit instituut met een geen woord gerept over de betrouwbaarheid van testen.

De betrouwbaarheid van testen is op het laatste in het geding gekomen, waardoor het fundament is weggeslagen onder het eigen LTO-plan om Q-koorts aan te pakken. LTO is hierover onthutst en zwaar teleurgesteld, omdat het schrikbeeld van het ruimen van gezonde dieren dichterbij komt. Om dit te voorkomen doet LTO een klemmend beroep op de Tweede Kamer, om opnieuw te kijken naar de mogelijkheden van testen. De Kamer debatteert vanmiddag over de maatregelen van beide ministers tegen de Q-koorts.

Het staat ook voor LTO buiten kijf dat de volksgezondheid op de eerste plaats staat. ,,Daar is ons plan ook op gericht. Een combinatie van snel vaccineren en zo nodig meerdere tests maakt het mogelijk om dieren te sparen die geen risico vormen voor de volksgezondheid”, aldus Maat, die sprak van een overkill aan maatregelen. Hij vindt de plannen van de beide ministers buiten proportioneel en onevenwichtig; gezonde dieren dreigen geruimd te worden en besmette dieren zouden op de bedrijven blijven.

De LTO-voorzitter vroeg nadrukkelijk aandacht voor de sociale kant van de maatregelen. ,,Wat de geitenhouders overkomt is voor hen erg zwaar en bijzonder emotioneel. Daarbij komt dat de veehouders zich van meet af aan volledig hebben ingezet en meegewerkt aan het beleid om de ziekte te bestrijden.” LTO dringt er al heel lang aan op vaccinatie van dieren, dat als basis moet dienen voor een goede dierziektebestrijding.

LTO vreest dat talloze bedrijven zullen sneuvelen als nu geen extra maatregelen worden genomen. De gevolgen van een fokverbod en goeddeels geruimde bedrijven maakt een normale bedrijfsvoering onmogelijk en ontneemt elk toekomstperspectief. Maat: ,,En als bedrijven dit overleven, kan het jaren duren voordat ondernemers deze klap te boven komen. Het gaat terecht om volksgezondheid, maar ook om maatschappelijke verantwoordelijkheid. Daarom mogen geiten- en schapenhouders hiervan niet de dupe worden.”
Bron: LTO Nederland

 
    terug naar boven  
   
 

“Zwervend Langs Zee”
Eerste resultaten afvaltellingen stranden bekend


8-07-2009
De eerste monitoringsresultaten afkomstig van het project Zwervend Langs Zee zijn bekend. Over een afstand van één kilometer Noordzeestrand werden in negen verschillende kustgemeenten duizenden afvalitems gevonden. Chips, snoep- en ijsverpakkingen, planken, balken en resthout waren de meest voorkomende afvalsoorten. De resultaten worden verwerkt in een top 4 van afvalitems en deze worden op posters langs de deelnemende stranden zichtbaar gemaakt aan het publiek.

Zwervend Langs Zee is een initiatief van KIMO, Rijkswaterstaat Noordzee, Stichting De Noordzee en de gemeenten Ameland, Den Helder, Zijpe, Zandvoort, Velsen, Noordwijk, Bergen, Katwijk en Den Haag. Het doel van het project is het verminderen van zwerfafval op stranden en in zee. Om dit te bereiken wordt afval gemonitord en vinden opruimacties plaats op stranden.

De deelnemende partijen vinden het zeer belangrijk dat er meer aandacht komt voor afval op de Noordzeestranden. Met name plastic levert veel schade op aan de natuur. Dieren zoals vogels, zeehonden en vissen eten plastic of raken verstrikt in het afval. Daarnaast hebben gemeenten te maken met hoge opruimkosten en levert afval op stranden veel ergernis op bij de bezoekers.

Samen met strandbezoekers willen we een schoner strand realiseren, vandaar de slogan ‘ Vele handen maken schone stranden!’. Bij verschillende strandpaviljoens die aan deze actie meedoen hangen vlaggen en posters van Zwervend Langs Zee.

Meer informatie is te vinden op de website www.zwervendlangszee.nl
Bron: www.noordzee.nl/pers_artikel.php?contentID=230

 
    terug naar boven  
   
 

Eerste milieukieswijzer van Nederland.


10-05-2009
Stichting Natuur en Milieu komt voor de Europese verkiezingen met de eerste milieukieswijzer van Nederland. Iedereen die milieu en klimaatverandering belangrijke onderwerpen vindt kan hierop achterhalen welke partij het beste bij hem/haar past.

Op www.groenekieswijzer.nl is te lezen wat de partijen vinden over 20 milieuonderwerpen, van dierenwelzijn tot kernenergie. Op één na alle partijen die in de Tweede Kamer zitten én meedoen aan de Europese verkiezingen hebben hieraan meegewerkt. Alleen de PVV had geen interesse in medewerking aan de Groene Kieswijzer.

Europese verkiezingen zijn in hoge mate milieuverkiezingen, want het grootste deel van onze milieuwetgeving wordt Europees gemaakt. Per slot van rekening kent het milieu geen landsgrenzen. En juist op milieugebied heeft het Europees Parlement een belangrijke stem. Mirjam de Rijk, algemeen directeur van Natuur en Milieu: “Het is dan ook van belang dat je weet hoe de partijen denken over milieuonderwerpen. Deze site geeft je daarin snel inzicht en helpt je bij het maken van je partijkeuze voor 4 juni.”

Het Europees Parlement dat in juni wordt gekozen heeft al onmiddellijk een stevig pakket aan milieuonderwerpen op zijn bord. Dat varieert van het aanscherpen van zuinigheidseisen aan elektrische apparaten en het aanpakken van de luchtvervuiling tot aan het zorg dragen voor een leiderschapsrol bij het afsluiten van het wereldwijde klimaatverdrag in december in Kopenhagen.

Link: GroeneKieswijzer.nl
Bron: Natuur en Milieu
 

 
    terug naar boven  
   
 

'Duurzame koers kabinet mist realiteitszin'


20-02-2009
Nederland zou eigenlijk een minister van klimaat en energie moeten hebben.
Teun Bokhoven, voorzitter van stichting DE (Duurzame Energie) Koepel, twijfelt niet aan de goede bedoelingen van het kabinet, maar hij mist realiteitszin.

Hij is in grote lijnen tevreden over de hoogte van de vandaag bekendgemaakte bedragen voor wind op land en zonne-energie. Wel twijfelt hij of de verhoging voor bio-energie volstaat. Net als Natuur en Milieu eerder deed, constateert Bokhoven dat er met deze kabinetskoers in 2020 echt niet 20 procent minder uitstoot van broeikasgassen als kooldioxide (CO2) is.

Om echt voor verandering te zorgen, is strakkere regie nodig, vindt hij, ook al om de "duurzame bureaucratische nachtmerrie die is ontstaan'' te doorbreken. Bij de DE Koepel zijn zo'n 300 bedrijven aangesloten die alle branches vertegenwoordigen: zonne-, wind- en bio-energie, warmtepompenen ondergrondse energieopslag.

Bron: ANP
 
    terug naar boven  
   
 

Rapport: milieu geeft grootste zorgen voor morgen


10-02-2009
(Novum) - Nederland legt een relatief groot beslag op de natuurlijke hulpbronnen van andere landen, wat ten koste gaat van de biodiversiteit. Minder vlees eten zou een oplossing kunnen zijn om de biodiversiteit te herstellen. Dat blijkt uit de dinsdag verschenen Monitor Duurzaam Nederland 2009, die werd overhandigd aan minister van Milieu Jacqueline Cramer (PvdA) en minister voor Ontwikkelingssamenwerking Bert Koenders (PvdA).

De monitor is in opdracht van het kabinet opgesteld door het Centraal Bureau voor de Statistiek, het Centraal Planbureau, het Sociaal en Cultureel Planbureau en het Planbureau voor de Leefomgeving. De monitor laat aan de hand van indicatoren voor twaalf thema's op het gebied van mens, economie en milieu zien hoe duurzaam Nederland zich ontwikkelt.

Het is voor het eerst dat de verschillende planbureaus de handen ineen hebben geslagen om zo'n veelomvattend meetinstrument voor duurzame ontwikkeling te maken. De ministers zijn dan ook zeer ingenomen met het resultaat, hoewel een aantal ontwikkelingen al bekend is. "Dit is een mijlpaal", zei Cramer. "We hebben voor het eerst een monitor die alle verbanden tussen menselijk, natuurlijk, economisch en sociaal kapitaal afzet tegen duurzame ontwikkeling."

De conclusie van de onderzoekers is dat het op veel terreinen goed gaat. Gemiddeld zijn het inkomen, de gezondheid en het onderwijsniveau de afgelopen decennia flink toegenomen. De grootste zorgen zijn er op het gebied van klimaatverandering en biodiversiteit. Nederland legt een relatief groot beslag op de hulpbronnen van andere landen, hoewel de Nederlandse bijdrage aan de mondiale problemen in absolute zin gering is.

De ruimte die wordt gebruikt voor de Nederlandse consumptie beslaat ongeveer drie keer het landoppervlak van Nederland. Ondanks het hoge consumptieniveau ligt het ruimtegebruik van Nederland ongeveer op het wereldgemiddelde. Dat komt vooral omdat gebruik wordt gemaakt van landbouwgronden met een hoge productiviteit.

Dit gaat allemaal ten koste van de biodiversiteit. Alleen al in Nederland is nog maar vijftien procent van de oorspronkelijke biodiversiteit over. Het eten van minder vlees is een van de oplossingen om het verlies aan biodiversiteit te stoppen. "Een reductie van vleesconsumptie werkt fantastisch", zegt Fred Langeweg van het Planbureau voor de Leefomgeving. Het is een hele goedkope manier om te verduurzamen wanneer iedere Nederlander voortaan maximaal honderd gram vlees per dag eet.

De beide ministers ziet er echter niets in om Nederlanders te dwingen minder vlees te gaan eten. "We laten dat oordeel aan de mensen over", zei Cramer. "Maar wij laten als kabinet wel de gevolgen zien van het eten van vlees." Het kabinet bereidt een 'maatschappelijke dialoog' voor die de Nederlanders hiervan bewust moet maken, aldus de bewindsvrouw.
 
    terug naar boven  
   
 

Eerste Kamer opent debat over biotechnologie


28-01-2009
De Eerste Kamer heeft de politieke discussie over de toepassing van biotechnologie een nieuwe impuls gegeven. Dit gebeurde dinsdag 27 januari 2009 tijdens een mede op verzoek van minister Verburg van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) gehouden beleidsdebat over het thema genetisch gemodificeerde landbouwproducten ( 31.700 XIV ). Aan het slot diende senator Schuurman (CU) namens vrijwel alle fracties een motie ( EK 31.700 XIV, G ) in die volgende week bij de stemming op een royale meerderheid kan rekenen. Minister Verburg zei over de motie dat zij deze ziet als ondersteuning van het beleid. Indiener Schuurman verwees naar een patstelling die over dit onderwerp in de Tweede Kamer is ontstaan. Hij hoopte dat de Eerste Kamer met deze motie de patstelling kan helpen doorbreken.

De motie verzoekt de regering om in Europees verband nadere studie van nieuwe veredelingstechnieken te bevorderen om na te gaan van welke veredelingstechnieken een eventueel vereenvoudigd toelatingsregiem zou kunnen gaan gelden. Voorts wordt de regering verzocht daarbij te bewaken dat de gangbare - organische of biologische - voedselketen wordt behouden, zodat daarmee de keuzevrijheid van de consument om niet genetisch gemodificeerd voedsel te kunnen kopen gewaarborgd blijft.

Het debat in de Eerste Kamer was voorbereid tijdens een expertmeeting en met een excursie naar de Wageningen Universiteit. De minister wees op het belang van biotechnologie voor het duurzaam maken van de landbouw. Het beleid van de overheid is gericht op een zorgvuldige en veilige toepassing. Een randvoorwaarde blijft de keuzevrijheid van de consument: er moet dus ook altijd niet-genetisch-gemodificeerd voedsel beschikbaar blijven.

Senator Koffeman van de Partij voor de Dieren nam een afwijzend standpunt in. Hij ondersteunde de motie-Schuurman als enige spreker niet.

SP-senator Peters droeg vooral alternatieven aan. Hij neigde meer naar het standpunt 'nee, tenzij' dan naar 'ja, mits'. De overige senatoren wilden wel eventueel genetische modificatie toelaten, maar onder strikte voorwaarden. VVD-senator Schaap was de meest uitgesproken voorstander.

Volgens Schaap moet de veiligheid van mens en milieu voorop staan maar moet het debat niet worden gedomineerd door emoties. "Er kunnen fouten worden gemaakt, maar over het algemeen hebben technologische ontwikkelingen zegeningen gebracht".

Volgens de VVD-senator gaat het niet om blind vertrouwen in de techniek, maar moet techniek ook niet blind worden gewantrouwd.

Schaap zei dat voordelen van genetische modificatie vaak worden gebagatelliseerd, terwijl de nadelen juist worden uitvergroot.

De VVD-senator pleitte ervoor het voorzorgprincipe te laten varen en te vervangen door een gedegen risicobenadering. Het resistent maken van planten tegen ziekten en plagen noemde Schaap een van de beste bijdragen aan ontwikkelingssamenwerking.

Senator Willems van de CDA-fractie zei dat technologie de samenleving veel zegeningen heeft gegeven, maar dat er ook negatieve gevolgen zijn geweest en dat daarom voorzichtigheid geboden is, in het bijzonder waar het gaat om voedsel dat wij dagelijks innemen.

Willems wees erop dat de genetische modificatie vooral wordt toegepast in de VS, Zuid-Amerika, China, India en Zuid-Afrika bij maïs, soja, katoen en koolzaad. Deze producten worden ook in Europa gebruikt in veevoeders en bij industriële toepassingen. In Europa wordt de technologie zelf alleen nog toegepast in Spanje, Frankrijk en Tsjechië bij maïs.

De CDA-senator wees op het bestaan van een Nederlands concept: cisgenese. Dit bestaat uit het inbrengen uit een gen uit dezelfde soort. De klassieke veredeling bestaat uit het kruisen van rassen teneinde tot een beter ras te komen langs 'natuurlijke' weg. Willems heeft begrepen dat het eindproduct tussen cisgenese en klassieke veredeling principieel nihil is, maar dat via cisgenese veel sneller en zuiverder kan worden gewerkt. Volgens de CDA-senator gaat er nu om een debat te voeren over de maatschappelijke acceptatie van genetisch gemodificeerde gewassen. "Hoe organiseren wij met elkaar de discussie over duurzaam produceren en duurzaam consumeren en welke randvoorwaarden zijn er om te kunnen oordelen en hoe maak je die objectief, zodat er vertrouwen is bij de consument en producent om de stap naar gg-gewassen te zetten", zei Willems.

De CDA-senator pleitte ervoor om openlijk over de risico's te spreken. "Maar een 100 procent risicoloze samenleving is er niet", zei Willems. Bij wijze van tegenstelling verwees hij naar de 1800 doden die er jaarlijks door medische fouten in Nederlandse ziekenhuizen zijn te betreuren, terwijl er nog niet één dode als gevolg van genetische modificatie is genoteerd.

SP-senator Peters pleitte voor een sociaal-maatschappelijke vorm van biotechnologie. Daarbij gaat het om het toepassen van biologische fertillizers en van biologische pesticiden en van herbiciden, locaal geproduceerd naar behoefte van de fytosanitaire situatie ter plekken.

Over cisgenese zei SP-senator Peters: "Dit is geen traditionele veredeling". Volgens hem moet van geval tot geval beoordeeld worden of de biotechnologie hetzij van de ene op de andere soort, hetzij binnen de soort niet gepaard gaat met onzekerheden bij het vermarkten, waardoor bijvoorbeeld de eigen agrarische ontwikkeling stagneert en de winsten grotendeels in de zak van enkele multinationals belanden.

Senator Sylvester pleitte er namens de PvdA-fractie voor dat de overheid strikte randvoorwaarden stelt aan het toepassen van genetisch gemodificeerde gewassen, zodat niet langer een halt wordt toegeroepen aan innovatie en de concurrentiepositie van Nederlandse bedrijven beter wordt. Omdat deze bedrijven noch in Nederland, noch elders in Europa hun vleugels kunnen uitslaan, verplaatsen zij hun activiteiten naar bijvoorbeeld Azië. Ook vond mevrouw Sylvester dat kleinere bedrijven meer toegang tot deze sector moeten krijgen. Zij vond tevens dat Europa sneller moet reageren op aanvragen. Zij verwees naar de genetisch gemodificeerde aardappel van BASF die al 12 jaar in behandeling is. Minister Verburg beloofde deze zaak bij de Europese Commissie aan te kaarten en de senaat schriftelijk te rapporteren over het antwoord. Zij zag geen aanleiding voor een grote publiekscampagne, waar mevrouw Sylvester om vroeg. Wel zal zij twee seminars organiseren.

Senator Laurier van GroenLinks die tevens sprak namens D66 herinnerde eraan dat de discussie al woedt sinds de jaren tachtig van de vorige eeuw. "Scheppers naast God" - "Minnaars van moeder Aarde" - "Ziedende bintjes" waren destijds actiegroepen die van zich deden spreken. Laurier dacht dat de voordelen van gg-gewassen vooral ten goede moeten komen aan kleine boeren in de derde wereld. Ook zou er een bijdrage aan de biodiversiteit geleverd moeten worden.

Senator Schuurman benaderde het vraagstuk namens de fracties van ChristenUnie en SGP wetenschappelijk en filosofisch. Volgens hem leidt het wetenschappelijk technisch beheersingsideaal tot een te eenzijdige kijk op de werkelijkheid. Volgens hem leidt biotechnologie tot verlies van vele natuurlijke plantensoorten. De ernst van de ontwikkeling blijkt uit het oprichten van kunstmatige genenbanken. In transgenese zag Schuurman een technisch model, een machinemodel, waarin van meet af aan van het leven is afgezien. Hij zei dat het de westerse mens in het bloed zit om bij nieuwe technische ontwikkelingen bij voorbaat alleen de winst te zien en geen aandacht te geven aan de nadelen, terwijl de les van de geschiedenis is dat er altijd onvoorziene nadelige gevolgen aan nieuwe technieken vastzitten. Senator Schuurman pleitte daarom voor voorzichtigheid en terughoudendheid met transgene planten. Hij vond dat er vooral aandacht voor cisgenese moet zijn als een vorm van biotechnologie die geen soortgrenzen overschrijdt. Toelating is volgens Schuurman alleen mogelijk bij voldoende beheersing en controle.
 
    terug naar boven  
   
 

Rijk en provincies sluiten klimaatakkoord


14.01.2009
De twaalf provincies en het rijk ondertekenen vandaag het Klimaat- Energieakkoord 2009-2011, waarin meer dan tachtig projecten, de doelstellingen en streefcijfers voor klimaatverbetering zijn vastgelegd. Hoe de provincies hun duurzame energie opwekken wordt aan henzelf overgelaten.
Minder uitstoot
Uitgangspunt zijn de klimaatdoelstellingen van de Europese Unie, die ook het kabinet hanteert. Twintig procent duurzame energie, twintig procent energiebesparing en twintig procent minder uitstoot van broeikasgassen in 2020, ten opzichte van 1990.

Geen richtlijnen
Bijzonder aan het akkoord is dat het geen richtlijnen bevat voor de hoeveelheid windenergie en biomassa die elke provincie moet produceren. Provincies bepalen zelf met welke maatregelen zij een bijdrage gaan leveren, op basis van de fysieke omstandigheden en de expertise van het aanwezige bedrijfsleven binnen hun gebied. Windmolens in Zeeland bijvoorbeeld en warmtedistributie vanuit de Zuid-Hollandse kassen.
Lees het hele artikel: http://www.binnenlandsbestuur.nl/nieuws/2009/01/rijk-en-provincies-sluiten-klimaatakkoord.105217.lynkx
 
    terug naar boven  
   
 

Windenergie als alternatief voor olie uit de Golf


12-01-2009
DEN HAAG (ANP) - Windenergieparken op de Noordzee kunnen op den duur net zoveel energie leveren als de olie uit de Perzische Golf nu. Dat blijkt uit het masterplan zeekracht, dat architectenbureau Office for Metropolitan Architecture (OMA) van Rem Koolhaas maandag presenteerde.

Rond 2050 zou Europa met wind- en zonne-energie redelijk onafhankelijk kunnen zijn van de oliestaten en Rusland. OMA bracht de duurzame potenties van de Noordzee in beeld in opdracht van Stichting Natuur en Milieu. Die organisatie wil al langer dat het kabinet vaart maakt met de aanleg van windmolenparken op zee. ,,De klimaatverandering gaat veel sneller dan we dachten en daardoor hebben we veel meer haast'', meent Mirjam de Rijk, directeur Natuur en Milieu.

,,Juist in deze economisch moeilijke tijden kan het reden te zijn om hierin te investeren. Het biedt volop kansen, denk alleen maar aan de werkgelegenheid'', vindt Art Zaaijer (OMA). ,,Je kunt er niet vroeg genoeg mee beginnen.'' Zaaijer liet zich voor zijn plan inspireren door Hugo de Groot, die in 1609 vond dat de zee een verbindend medium zou moeten vormen tussen volken die daardoor contact kunnen maken en ideeën uitwisselen.

In het OMA-plan wordt in overleg met andere landen bepaald waar de parken het beste kunnen komen zonder scheepvaart en natuur te hinderen. Niet redelijk dicht bij de kust zoals nu, maar juist verder op zee waar meer wind staat en de molens dus meer opleveren. Wel moeten landen aan de Noordzee het eerst eens worden hoe bijvoorbeeld de zogenaamde superring gaat lopen, het stabiele netwerk dat op sommige punten met het vasteland wordt verbonden.
Bron: ANP
 
    terug naar boven  
   
 

Verbod op schadelijke pesticiden


13-01-2009

In Hazerswoude wordt gewerkt aan de oogst en het sorteren van spruiten.

STRAATSBURG (ANP) – Het Europees Parlement heeft dinsdag definitief ingestemd met een verbod op de meest schadelijke bestrijdingsmiddelen in land- en tuinbouw. Voor minder schadelijke pesticiden moet binnen vijf jaar een alternatief worden gezocht.

Het Europarlement bereikte vorige maand al een akkoord met de EU-lidstaten over de maatregelen. Minister Verburg van Landbouw reageerde toen opgelucht omdat voor Nederland meer bestrijdingsmiddelen beschikbaar blijven dan in eerdere voorstellen van het parlement. Nederlandse telers worden daardoor niet in hun voortbestaan bedreigd. Ook Land- en Tuinbouworganisatie Nederland (LTO) liet weten blij te zijn met de overgangsperiode voor een aantal producten.

Europarlementariër Buitenweg van GroenLinks toonde zich dinsdag ingenomen dat er een einde komt aan „kankerverwekkend landbouwgif en bestrijdingsmiddelen die het DNA kunnen verstoren of het immuunsysteem in de war schoppen".

Ook het CDA kan zich vinden in de nieuwe wetgeving. Volgens Europarlementariër Van Nistelrooij is het dinsdag aanvaarde compromis veel beter dan verdergaande voorstellen die eerst op tafel lagen en waar het CDA dan ook tegenstemde. „Boeren en tuinders krijgen de tijd om naar alternatieven te zoeken voor bestrijdingsmiddelen die van de markt moeten verdwijnen", zegt Van Nistelrooij. Bovendien legt de EU geld op tafel voor dat onderzoek.

VVD-Europarlementariër Mulder, die de eerdere voorstellen „zorgwekkend" vond, reageert op soortgelijke manier. Als boeren niet kunnen blijven beschikken over middelen om hun gewassen te beschermen tegen ziektes en plagen, zou de landbouwproductie in gevaar komen, stelt Mulder.

PvdA-Europarlementariër Corbey onderstreept eveneens dat gewasbeschermingsmiddelen „hard nodig zijn voor de bestrijding van insecten, luizen en schimmels. Maar een aantal middelen, die een gevaar vormen voor de gezondheid, worden nu geleidelijk van de markt gehaald. Dat maakt de kloof tussen biologische en reguliere landbouw kleiner".


Milieudefensie noemt de EU-maatregelen „winst voor milieu en gezondheid", maar vindt wel dat er meer moet gebeuren. Net als Corbey betreurt de organisatie het dat stoffen die het zenuwstelsel aantasten, niet zijn verboden.
Bron: http://www.refdag.nl/artikel/1385171/Verbod+op+schadelijke+pesticiden.html
 
    terug naar boven  
   
 

Boetes voor vervuilende vrachtwagens in Amsterdam


5-01-2009
(Novum) - Vervuilende vrachtwagens die zonder ontheffing binnen de milieuzone van Amsterdam rijden worden vanaf vrijdag beboet. Dat laat de gemeente Amsterdam maandag weten. De milieuzone voor vrachtwagens is van kracht sinds 9 oktober, maar overtreders gingen nog vrijuit.

Vrachtwagenchauffeurs konden de afgelopen drie maanden wennen aan het besluit. In de milieuzone, het gebied binnen de ringweg A10, zijn alleen nog vrachtwagens toegestaan met minimaal een Euro 2 dieselmotor en een roetfilter. Vervuilende vrachtwagens die toch de milieuzone in de hoofdstad willen binnenrijden moeten de gemeente om een dagontheffing vragen.

Wanneer chauffeurs van vervuilende vrachtwagens niet over een ontheffing beschikken, dan kunnen zij een boete van honderdvijftig euro krijgen. Buitengewone opsporingsambtenaren van de gemeente gaan hierop toezien. Zij controleren via de kentekens of de vrachtauto's in de zone voldoen aan de richtlijnen.

Door de milieuzone wordt de uitstoot van schadelijke stoffen door vrachtverkeer sterk verminderd, stelt wethouder van milieu Marijke Vos (GroenLinks). "Dat is hard nodig voor de gezondheid van de Amsterdammers. Voor bewoners die langs drukke routes in de stad wonen, zoals de Jan van Galenstraat, de Tasmanstraat en de Wibautstraat, is dit een hele verbetering", zegt Vos.

Vanaf volgend jaar worden de milieuregels verder aangescherpt. Dan mogen alleen vrachtauto's met een Euro 4 en Euro 5 dieselmotor en vrachtwagens met een Euro 3 dieselmotor met roetfilter de zone nog in.
http://www.trouw.nl/nieuws/nederland/article1937994.ece
   
    terug naar boven