Aanmelden EkoZine
nieuws brief

EkoZine  zoekt

Wij zoeken  voor  de redacties en rubrieken medewerkers die  een constructieve bijdrage kunnen leveren. Kan en wil jij schrijven? Laat het de redactie weten!

In EkoZine

* Adverteren-info
* Toevoegen favorieten * Tip een vriend

Verder in EkoZine

* Interessante links
* Onze sponsors
* linkpagina

EkoZine  ..........

Wij staan open voor goede en leuke initiatieven, voor suggesties, een kritische noot en alles wat een aanvulling zou kunnen zijn voor dit nog jonge E-Zine.
Alle reacties worden ter beoordeling aan de redactie voorgelegd.

 

 


 


 


 
Belgen de Hollandse garnaal grijze garnaal of Noordzeegarnaal noemen?
 
De garnalenkroket een klassieker is op de Belgische menukaart?
 

Er zijn in Nederland soms meer varkens dan inwoners. Zie jij ze?

  

 


 

 

 
 

 

Wist u dat....

Blijf bij de tijd - visolie
Een bepaalde stof in visolie kan meehelpen de kans op dementie te verkleinen, zo blijkt uit een onderzoek onder bijna negenhonderd ouderen. Onder ouderen met het hoogste gehalte aan DHA (docosahexaëenzuur) in het bloed, een omega-3-vet dat in visolie zit, bleek de kans dat zij dement werden half zo klein als bij degenen met een lager gehalte. Nutrition Action Health Letter (jan./feb. 2007) meldt dat degenen met een hoog DHA-gehalte per dag gemiddeld 180 milligram binnenkregen, vooral door driemaal per week vis te eten. Vette vis zoals haring, sardines, zalm en makreel bevat de meeste DHA. Andere manieren om de stof binnen te krijgen, zijn via een voedingssupplement of met DHA verrijkte eieren.


MOBILITEIT - Onderzoek: Nederlander leeft korter door luchtvervuiling
Nederlanders leven door het inademen van vuile lucht één tot drie jaar korter dan wanneer de lucht schoon was geweest. Dat blijkt uit een onderzoek van het Oostenrijkse instituut IIASA dat is uitgevoerd in opdracht van de Europese Commissie. De vervuiling wordt voornamelijk veroorzaakt door het toenemende autoverkeer. Vooral roet en ‘fijn stof’ in de uitlaatgassen van dieselauto`s zijn schadelijk. Binnen Europa heeft Nederland samen met Hongarije en België het grootste probleem met vroegtijdige sterfgevallen door het inademen van fijn stof.
 
 • Er is wereldwijd 38 miljoen vierkante kilometer bos (dat is ruim 1100 keer Nederland). Dit komt overeen met 30% van de totale hoeveelheid land op aarde.
   
 • Tachtig procent van alle dieren- en plantensoorten is voor hun voortbestaan afhankelijk van bossen.
   
 • Tropische bossen (47% van alle bossen) - in totaal maar 6 procent van het landoppervlak - herbergen zelfs meer dan de helft van de totale wereldwijde rijkdom aan soorten.
   
 • Bijna de helft van de oorspronkelijke bossen op aarde is al verdwenen. Van de overgebleven bossen is circa 10 % (op papier) beschermd. Dat wil zeggen dat 90% blootstaat aan allerlei bedreigingen.
   
 • In de tropen wordt elk jaar 14,2 miljoen hectare ontbost.
   
 • Jaarlijks verdwijnt 170.000 vierkante kilometer tropisch regenwoud (4 keer Nederland)
   
 • Elke drie maanden verdwijnt een tropisch bos zo groot als Nederland.
   
 • In Nederland overlijden jaarlijks honderden mensen omdat er geen intensive care beschikbaar is.WEIDEMELK GEZONDER DAN STALMELK

Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt melk van weidekoeien gezonder dan melk van stalkoeien. Weidemelk bevat meer gezonde vetzuren die remmend werken op kanker en aderverkalking. In biologische melk bleek zelfs 60% meer Omega-3 en 38% meer CLA's te zitten.


KOE KIEST VOOR WEIDE

Als koeien de keus wordt gelaten tussen stal en weide dan kiest zij vrijwel altijd voor de wei. Slechts bij heel warm weer of extreme vorst kiest de koe voor de stal. Bij lichte vorst staat ze nog altijd liever in de koude wei dan in een stal. Als je de keus aan de koe laat weet ze dus wel wat ze wil maar koeien die buiten komen zijn ook gezonder:
weidekoeien hebben ook minder last van uierontsteking, pootgebreken en klauwontstekingen en een betere vruchtbaarheid.

Biodiversiteit
Wat is biodiversiteit?

Het is de optelsom van alle leven op aarde. Denk aan de miljoenen soorten dieren (inclusief de mens!), planten en andere zeer klein leven. Denk aan de verschillen binnen één enkele soort. Maar denk vooral ook aan het voortdurende wisselwerking en de onderlinge afhankelijkheid van al die soorten. Dat betekent dat ook weinig 'aaibare', economisch oninteressante of zelfs volkomen onbekende soorten er toe doen. Als ze verdwijnen kan dat tot kettingreacties leiden, waarvan we de gevolgen moeilijk kunnen overzien.

Hoewel van de miljoenen planten- en dierensoorten voorzover bekend slechts een klein percentage als 'bedreigd' kan worden aangemerkt, zijn vele experts van mening dat het tempo van uitsterven toeneemt. Sterker nog, hele ecosystemen staan onder druk, bijvoorbeeld vanwege houtkap, overbevissing of overbevolking. Nogmaals, de gevolgen van het één en ander zijn ongewis. Maar als we ook in de toekomst gebruik willen maken van de eigenschappen van de grote rijkdom aan variëteiten en soorten is het slim om zo min mogelijk te vernietigen. Biodiversiteit en de daarbij behorende verscheidenheid aan soorten zijn de levensverzekering van onze planeet.
(Bron: www.biodiversiteitssummit.nl)
 

 • Garnalenkotters makkelijk te herkennen zijn aan de dampende kookpot aan boord? Garnalen worden namelijk direct na de vangst aan boord gekookt.
   
 • FSC hout is goed hout Koop FSC-hout uit een duurzaam beheerd bos. Kaalkap in de tropen leidt tot erosie van de grond. Aarde vertroebelt het water en beperkt het waterleven
 • Een koe in Nederland heeft een melkproductie  van 8500 liter per jaar. Dertig jaar geleden was dit "slechts" 4600 liter per koe per jaar.
 • Leden van de Dinkastam in Soedan wassen hun haar met koeienurine om het een mooie roestbruine kleur te geven..
   
 • De belangrijkste grondstof voor de productie van aluminium is bauxiet. Recycling van aluminium bespaart flink wat energie. Het omsmelten van oud aluminium kost slechts 5 % van de energie die nodig is voor het winnen van aluminium uit bauxiet
   
 • Gebruik van schroot als grondstof in plaats van ijzererts, bespaart 65 % energie. Elke ton schroot bespaart 1,5 ton ijzererts en een halve ton steenkolen.
   
 • Van onze dagelijkse bezigheden is autorijden het gevaarlijkst.

 Elke Max Havelaar-boer ook een biologische boer?

Vaak wordt ons gevraagd of alle producten met Max Havelaar Keurmerk ook biologisch gecertificeerd kunnen zijn. Het lijkt voor de 'geëngageerde' consument zo logisch om dit gewoon te combineren. Wij stimuleren natuurlijk van harte dat ons voedsel niet alleen sociaal, maar ook zo milieu-verantwoord mogelijk is. Zo eenvoudig ligt het helaas in de praktijk niet; de realiteit en belangen van de boeren vallen niet automatisch samen met de situatie van de markt.
Voor alle duidelijkheid: met Max Havelaar-producenten worden wel degelijk afspraken gemaakt over milieuvriendelijke productie. Dit betekent echter niet dat alle producten biologisch gecertificeerd zijn. Daar komt veel meer bij kijken. De technisch en organisatorisch lastige biologische certificering (die ook nog eens veel geld kost) is niet voor al onze boeren haalbaar. Bij bananen, cacao en natuurlijk ook koffie zijn Max Havelaar-partners vaak baanbrekende, mondiale spelers voor biologische productie. Mede door de betere prijs die de boeren in ons systeem krijgen, kunnen ze investeren in omschakeling naar biologisch.
Maar niet al onze boeren kunnen deze stap maken, soms is de consumentenvraag te gering en niet in alle omstandigheden is organische productie rendabel. Ook omgekeerd is biologische productie niet zomaar te certificeren als 'Fair Trade'. Vooral ontbrekende vakbondsrechten zijn vaak een struikelblok. Er is echter sprake van een steeds duidelijkere toenadering
Natuurlijk moeten wij aansluiten bij de vraag in de markt en zijn we blij met de huidige aandacht voor biologisch, maar... niet alles is mogelijk, noch wenselijk. Als de markt het wil dan is het logisch dat wij onze boeren stimuleren en helpen om die marktkansen ook te benutten. Het is aan ons om de balans tussen marktwensen en nut voor de boeren goed te bewaken. Wij moeten aan supermarktinkopers en consumenten uitleggen waarom we binnen het Max Havelaar-systeem een product aanbieden dat (nog) niet biologisch gelabeld is.

Hans Bolscher,

directeur Stichting Max Havelaar 

www.maxhavelaar.nl

-----------------------------------------------------------------------------------------
Doelstellingen | Colofon | Privacy policy | Disclaimer | Copyright | Contact
Forum | Specials | Linkpagina | Powered by FunArtWebdesign

------------------------------------------------------------------------------