De moeite waard.....door Dick Jacobs.....
 

Wie zijn wij: Dier en Protest is een organisatie die is opgericht door en voor dierenliefhebbers.
De Stichting Dier en Protest heeft geen betaalde medewerkers, maar bestaat uit een groep vrijwilligers die ieder op geheel eigen wijze een steentje bijdragen. Dier en Protest is een absolute non-profit organisatie die dierenvrienden wel moet aanspreken.

www.dierenprotest.nl
Subsidie Regels. De overheid verschaft voor veel maatschappelijke ontwikkelingen subsidies om deze ontwikkelingen te realiseren. Zonder deze subsidies zouden veel maatschappelijk gewenste ontwikkelingen niet van de grond komen.
www.subsidieregels.nl
010 Rotterdam. Rotterdam profileert zich als groenste en duurzaamste stad in Nederland.
Het milieu is een dankbaar onderwerp voor gemeenten die onvermoeibaar strijden om de schoonste, groenste, zuinigste of klimaatneutraalste te zijn. Dit keer is het Rotterdam dat zich koploper in Nederland noemt, voor wat betreft Ďgroene dakení. Wethouder Lucas Bolsius (financiŽn, sport en buitenruimte), legde deze week de laatste hand aan het beplanten van het dak van het Gemeentearchief. Als eerste van een reeks gemeentelijke gebouwen is het archief beplant met sedum, een mosplant die regen opvangt, vasthoudt en afvoert. Later komen onder meer het Erasmus Medisch Centrum en De Doelen aan de beurt.
www.010rotterdam.nl
Longo MaÔ is een keten van coŲperaties, waarvan de eerste ontstond in de nasleep van de studentenprotesten, rond 1973. Zo'n dertig jongeren trokken weg uit de stad, om in heuvels van de Haute Provence (Fr) een toekomst op te bouwen volgens hun eigen idealen.
Steen voor steen bouwden zij de eerste Longo MaÔ-coŲperatie. Anno 2005 zijn er coŲperaties in Frankrijk (5), Zwitserland, Oostenrijk, Duitsland en OekraÔne, een vluchtelingencoŲperatie in Costa Rica en een kantoor in Basel. Voor de afzet van hun producten zette Longo MaÔ een netwerk op.

www.omslag.nl/longomai
Het internet magazine "Duurzaamverder" geeft een rondleiding in de wereld van duurzaamheid. Opgroeien in een wereld met een grote verscheidenheid aan dieren en planten, met vele verschillende  mensen en meningen, met interessante maatschappijen en idealen, en vooral ook met een leven in vrijheid.
www.duurzaamverder.nl
FairFood strijdt tegen de honger in de wereld door zich te richten op westers beleid. Omdat wereldwijd nog altijd 800 miljoen mensen niet genoeg te eten hebben om een menswaardig bestaan te leiden. Omdat dagelijks 25.000 mensen sterven van de honger. Omdat de oorzaken en daarmee ook de oplossingen voor de honger voor een belangrijk deel hier, in het handelsbeleid van het Westen, liggen. Omdat er alleen iets kan veranderen als publiek, politiek en bedrijfsleven zich gezamenlijk hard maken voor een structurele aanpak van de honger. Want het lijkt misschien een utopie, maar het kan echt: de honger de wereld uit!
www.fairfood.nl
Kan het nog gekker ? Soms om te lachen, vaak om te huilen, meestal diep en diep treurig als je beseft dat het mensen zijn die dit doen. Elke keer blijkt het nog gekker te kunnen. De mens in volle glorie.
www.kanhetnoggekker.nl
We moeten verder, maar dan wel het liefst GroenVerder.  Met duurzaamheid hoog in het vaandel laat een enthousiat team u kennismaken met diverse "groene"items.
www.groenverder.nl
Het moet anders, dat is zeker. De wereldzeeŽn, fantastische bronnen van waardevol voedsel, ook voor mensen, raken uitgeput. De FAO rapporteert dat bijna 70% van de visbestanden van de wereld nu is overbevist.
Maar kan de Nederlandse burger iets doen aan deze situatie, zodat visbestanden verbeteren en de oceanen en zeeŽn weer gezond worden? Ja, als consument, restauranthouder/chef, visverkoper of producent/fabrikant van visproducten kunt u bijdragen aan een toekomst waarin het erfgoed van de zee niet alleen voor deze generatie wordt behouden, maar ook voor toekomstige generaties bewaard zal blijven.
Iedere keer wanneer u een gerecht bestelt in een restaurant, u uw dagelijkse boodschappen doet, of een visje koopt op de markt, kunt u bewust een keuze maken en stilstaan bij het feit dat de vis die u eet niet ten koste gaat van visbestanden die op het punt van ineenstorting staan.
www.goedevis.nl  
Made-By is een nieuwe loot aan de stam van Solidaridad, dat eerder met succes de Max Havelaar-koffie en de Okť bananen introduceerde. Made-By gebruikt biologisch katoen en waar mogelijk worden de collecties onder verbeterde omstandigheden gefabriceerd. Made-By is een label waarin modemerken, katoen- en kledingproducenten en maatschappelijke organisaties samenwerken. Made-By sluit aan bij internationaal gangbare codes voor sociale en milieu omstandigheden met onafhankelijke certificering en controle.
www.made-by.nl
De Wadden zijn onze laatste wildernis. Een ongerept, stil, onvervangbaar natuurgebied. Met miljoenen trekvogels, in het wild levende zeehonden, grillige getijdenpatronen. Met mosselbanken en kokkelbanken, die spontaan ontstaan, zonder hulp van mensen. En met eidereenden en scholeksters, die leven van deze schelpdieren. Een wereld waar alles met alles samenhangt. Mechanische kokkelvisserij pleegt hierop grove inbreuk en richt op droogvallende platen onaanvaardbare schade aan. Ze maken van onze kostbare wadden een akker, die slechts dient voor de oogst.
www.waddenvereniging.nl
Wereldwijd werken er volgens schattingen zo'n 250 miljoen kinderen, waarvan ongeveer 120 miljoen hele dagen. Veel van deze kinderen werken onder erbarmelijke omstandigheden. Kinderen die worden misbruikt door hardvochtige werkgevers en worden gedwongen te werken met zware en gevaarlijke apparatuur. Kinderen die geen kind mogen zijn, geen onderwijs krijgen en geen hoop hebben op ontsnapping uit de armoede.
http://www.stopkinderarbeid.nl
Een op de drie IndiŽrs heeft als gevolg van armoede, sociale uitsluiting, discriminatie en geweld geen menswaardig bestaan. Het merendeel van die groep bestaat uit 'dalits' ('kastelozen' of 'onaanraakbaren').
Dalit is ontleend aan het Sanskriet, het woord 'dal' betekent vertrapt. Een dalit is iemand die als outcast buiten het eigenlijke kastensysteem valt. Dalit is ook een geuzennaam die het groeiende bewustzijn van de kastelozen weerspiegelt. Het aantal dalits bedraagt naar schatting zo'n 200 miljoen, dat wil zeggen een vijfde van de Indiase bevolking.
http://www.indianet.nl/da_f_n.html
De site voor en over alle Nederlandse natuurvoedingsconsulenten, specialisten, producenten en gebruikers. Hier vind je allerlei zaken die te maken hebben met natuurvoeding en biologisch eten, een "must"voor iedereen die actief of geÔnteresseerd is in een goede voeding.
Ben jij op zoek naar een natuurvoedingsconsulent?, naar een deskundige?, ben jij op zoek naar advies? Op deze site vind je een keur aan specialisten op het gebied van natuurvoeding. Voorlichters en producenten presenteren zichzelf en hun producten.
www.natuurvoedingsconsulenten.nl
Planten verbruiken CO2 en mensen en dieren ademen het uit. Miljoenen jaren bleef dit natuurlijke proces in evenwicht. Door de grootschalige industriŽle activiteiten van de mens (sinds ongeveer 1850) komt er jaar na jaar meer CO2 in de lucht. Daardoor wordt het steeds warmer op aarde. Dit verschijnsel heet het versterkte broeikaseffect, maar bijna iedereen laat gemakshalve de voorvoeging weg
CO2 besparen gaat vaak simpel en pijnloos. Spaarlampje indraaien, overstappen op groene stroom, televisie niet op stand-by laten staanÖÖÖje moet het vaak gewoon even weten. We hebben een aantal bespaartips op een rij gezet. Je ziet ook meteen hoeveel CO2 je kan besparen.
www.thebet.nl
Iedereen heeft ruimte nodig. En meer dan je misschien zult denken. Hoeveel ruimte neem jij nou eigenlijk in? Daar kun je achterkomen door je zogenaamde Mondiale Voetafdruk uit te rekenen. Hoe groot jouw Voetafdruk is, is afhankelijk van wat en hoeveel je consumeert. Zo neemt voedsel ruimte in, omdat het verbouwd moet worden. Maar ook papiergebruik kost ruimte: denk maar eens aan de bomen die daarvoor gekapt worden. Verder kost transport van alles wat je gebruikt ook een hoop ruimte: wegen en sporen nemen ruimte in en transport kost ook een hoop energie.
www.voetafdruk.nl
Het Kinderrechten Festival vindt voor de 9de keer plaats, dit jaar met het thema In actie! Het Festival gaat over jouw rechten en de rechten van alle andere kinderen in de wereld. Het wordt weer een feest. Een feest met sterren. Maar er is meer. Op het Festival kun je ontdekken wat de rechten van het kind zijn. Je kunt laten zien en horen wat jij van kinderrechten vindt.
www.kinderrechten.nl
Ode is een opinietijdschrift dat het andere nieuws brengt. Scholen zonder lesrooster, eerlijke handel, kleinschalige landbouw, schone technologieŽn, ziekenhuizen zonder artsen: Ode denkt voorbij de bekende dilemmaís. Ode zoekt de denkers die nieuwe vragen stellen en speurt naar nieuwe mogelijkheden en visies die de samenleving vooruit helpen.
www.ode.nl
Platform Keer het Tij is een samenwerkingsverband van tientallen organisaties. Het platform richt zich tegen de plannen van het nieuwe kabinet. 'Keer het Tij' stelt zich ten doel om de belangrijkste punten van onvrede te benoemen en brede coalities te smeden die de onvrede met het regeringsbeleid zichtbaar maken. Via een proces van actie en reflectie wil het platform aantonen dat progressieve maatschappelijke en politieke veranderingen niet alleen noodzakelijk, maar ook mogelijk zijn.
www.keerhettij.nl
Het slopen van schepen gebeurt in ontwikkelingslanden. Prachtige stranden in India, Bangladesh, Pakistan en Turkije zijn veranderd in scheepskerkhoven.
Als ze uit de vaart zijn, worden schepen verkocht vanwege het waardevolle staal. Maar in oude schepen zitten veel gevaarlijke stoffen. Bijvoorbeeld asbest, loodverf en PCB's. Als de schepen worden gesloopt komen deze stoffen vrij. Ze komen terecht in het milieu en in de lichamen van de arbeiders.
www.greenpeaceweb.org/shipbreak/
De website van de Landelijke India Werkgroep (LIW) is niet alleen qua vormgeving vernieuwd, maar ook recent aangevuld met nieuw materiaal over kinderarbeid, maatschappelijk verantwoord ondernemen en de relatie India-Pakistan.
De Landelijke India Werkgroep (LIW) zet zich in voor de kansarmen in India. Ze doet dat door campagnes, voorlichting en onderzoek. De LIW werkt nauw samen met organisaties die zich inzetten voor een rechtvaardiger samenleving: in India, Nederland en andere landen.
www.indianet.nl/
Omslag, Werkplaats voor Duurzame Ontwikkeling - nieuws van en over mensen die werken aan een duurzame, kleurrijke samenleving. Honderden links, advertenties en vacatures voor mensen met idealen.
www.omslag.nl
We kennen de berichten over uitstervende dier- en plantensoorten Ė over afnemende biodiversiteit. Daar zouden we onze schouders over kunnen ophalen als biodiversiteit niet zo belangrijk was voor de leefbaarheid van onze planeet. Want het wegvallen van een soort brengt bijna altijd een kettingreactie op gang. Rijkdom aan soorten en de interactie daartussen zijn noodzakelijk voor het ecologische evenwicht.
http://www.biodiversitysummit.nl/
De volgende bijeenkomst van de Internationale Walvisvaart Commissie is in mei 2002 in Japan. Het verbod op de commerciŽle walvisjacht mag niet worden opgeheven. Walvissen verdienen juist bescherming gezien de vele andere bedreigingen zoals vervuiling, visnetten, booractiviteiten en klimaatverandering. U kunt helpen: doe mee met de internet-acties!
http://www.greenpeace.nl/news/als-de-walvisfabriek-toch-komt
 
   
    terug naar boven