Fotografie:
Prof. Ove Hoegh-Guldberg Dir. of Centre for Marine Studies at University of Queensland.

klik hier voor de WNF actie 2003  " geef het koraal weer kleur"

Koraalriffen opnieuw aangetast door 'coral bleaching'

Wereld Natuur Fonds start campagne Red het Great Barrier Reef

 

 22 februari 2002

Het Wereld Natuur Fonds start de e-mailcampagne Red het Great Barrier Reef. Dit gebied, het grootste aaneengesloten koraalgebied ter wereld, staat onder druk door klimaatverandering, overbevissing en vervuiling door landbouw. Op dit moment vindt opnieuw coral bleaching plaats in het Great Barrier Reef. Koralen verbleken en sterven af als gevolg van het warmer worden van het zeewater door klimaatverandering. De kans dat het koraal overleeft is in beschermde gebieden vele malen groter. Momenteel is slechts 4,5% van het Great Barrier Reef beschermd. Het Wereld Natuur Fonds maakt zich sterk voor meer beschermde zones in het Great Barrier Reef en roept het Nederlandse publiek op een e-mail te sturen naar de Australische minister van Milieu via www.wnf.nl/koraal.

 

 

 

 

 

 

 


 

De 2800 riffen in het Great Barrier Reef beslaan een oppervlakte waar Nederland met gemak tien keer inpast. Het gebied is een thuis voor meer dan 1500 vissoorten, 350 koraaltypen en 4000 slakachtigen. Door verschillende bedreigingen is de druk op het Great Barrier Reef en haar bewoners erg groot. Vissers mogen, behalve in het kleine aantal beschermde gebieden, overal vissen. Dit doen zij niet op een duurzame manier. Jaarlijks sterven hierdoor miljoenen vissen en andere zeedieren als nutteloze bijvangst in de visnetten. Ook vervuiling vanaf het land is een probleem. Op het Australische vasteland wordt de oorspronkelijke begroeiing steeds meer vervangen door landbouw. Door de oprukkende landbouw komen er voedingsstoffen afkomstig van kunstmest en bodemdeeltjes via rivieren in zee terecht. Hierdoor vertroebelt het water en dat is funest voor het toch al kwetsbare koraal, dat licht en helder water nodig heeft.

 

 

 

 

 

 

 

 

Koraalriffen ernstig aangetast Ook de andere riffen die de aarde rijk is staan onder druk. 60% van de riffen is aangetast en 27% is zelfs zo ernstig beschadigd dat het als verloren beschouwd kan worden. Menselijk handelen is de voornaamste bedreiging van deze kwetsbare ecosystemen. Overbevissing, vervuiling en klimaatverandering tasten de riffen aan.
Met het verdwijnen van koraalriffen wordt het zeemilieu ernstig ontwricht. Koraalriffen vervullen een belangrijke functie in de natuur. Ze herbergen een enorme biodiversiteit en zijn de kraamkamers van vele vissoorten. Ook de mens kan niet zonder de riffen. Ze beschermen de kust tegen golfslag en afkalving. Miljoenen mensen op aarde zijn afhankelijk van riffen door de vissen die zij daar vangen om in hun voedselbehoefte te voorzien.

 

 

 

 

 

 

 


 

Meer beschermde gebieden De toekomst van de koraalgebieden staat op het spel. Het Wereld Natuur Fonds voert campagne om klimaatverandering te stoppen maar lobbyt ook om op lokaal niveau wetgeving te verbeteren die vervuiling en overbevissing tegen moet gaan. Verder pleit de organisatie voor het instellen van meer beschermde zeegebieden.

Ondanks het feit dat het Great Barrier Reef op de Unesco-lijst van wereld erfgoederen staat is slechts 4,5% beschermd. Het Wereld Natuur Fonds vindt die schamele 4,5% volstrekt onvoldoende en streeft naar minimaal 20% beschermde zones in het gebied. Het instellen van beschermde gebieden is de eerste stap op weg naar een gezonde balans in de zee.

 

 
   
    terug naar boven