Surf naar de EkoZineSpecial uit 2002 over het
Great Barrier Reef


 

20 februari 2003 vanaf 11.45 op de Dam in Amsterdam


 

WNF-veiling voor het koraal: een unieke veiling via www.wnf.nl


 

De veiling start
20 februari 2003
om 12.00 uur,
bieden kan tot
 19 maart 2003.


Fotografie:
Prof. Ove Hoegh-Guldberg Dir. of Centre for Marine Studies at University of Queensland.

Rod coral from the Caribbean Sea
Small fish hover around pillar coral in Palau
Two divers explore a Fijian Reef
Whip coral on the island of Bonaire 
http://www.corals.org

Foto's en video's

A pristine reef in the South Pacific
Bubble coral
 

 

 


Koraalriffen opnieuw aangetast door 'coral bleaching'

Wereld Natuur Fonds  start met de campagne "Geef het koraal weer kleur".

20 februari 2003


Ging de actie van het WNF in 2002 nog over het Great Barrier Reef, dit jaar gaat het om de koraalriffen wereldwijd.

Het Wereld Natuur Fonds is een landelijke campagne gestart voor het koraal onder de titel ´Geef het koraal weer kleur´. Het Wereld Natuur Fonds wil hiermee de aandacht vestigen op de bedreigingen waar koraalriffen wereldwijd mee kampen en het belang van het koraal voor mens en natuur. Centraal in de campagne staat de WNF-veiling voor koraal via www.wnf.nl. Ruim 100 musici, sporters, TV-persoonlijkheden en andere bekende Nederlanders stelden een persoonlijk voorwerp, VIP-arrangement of ontmoeting ter beschikking om te laten veilen ten behoeve van het koraal. Met de opbrengst van de veiling zal het Wereld Natuur Fonds betere bescherming van koraalriffen realiseren.

Bedreigingen koraal
Koraalriffen staan wereldwijd onder grote druk. 27% is al verloren gegaan als gevolg van klimaatverandering, verkeerde vistechnieken en vervuiling. Als de ontwikkelingen in dit tempo doorgaan zal dit binnen 30 jaar oplopen tot 60%. Koraalriffen zijn van levensbelang voor mens en dier omdat koraalriffen voorzien in voedsel, inkomen en veiligheid. Koraalriffen barsten van het leven en voorzien daardoor zowel mens en dier van voedsel. Koraalriffen voorzien mensen van inkomen uit de visserij en het toerisme. En koraalriffen zorgen voor veiligheid omdat ze dienst doen als natuurlijke kustbeschermers, omdat ze van grote waarde zijn voor de ontwikkeling van medicijnen en omdat allerlei zeedieren beschutting zoeken op het rif, bijvoorbeeld om zich er voort te planten.

Het Wereld Natuur Fonds vraagt het Nederlandse publiek en de overheid via de campagne ‘Geef het koraal weer kleur’ om hulp om koraalriffen wereldwijd beter te kunnen beschermen. Hulp die dringend nodig is om te voorkomen dat meer van deze natuurgebieden verloren gaan.

Waarom deze campagne?

De koraalriffen op aarde staan zwaar onder druk.

Enkele feiten op een rij:

  •  Bijna 30 procent is zo zwaar beschadigd dat we ze als verloren kunnen beschouwen. De kleuren van het koraal zijn verbleekt en het uitbundige leven op het rif is er vrijwel verdwenen.

  • Belangrijkste oorzaken zijn schadelijke vismethodes (bijvoorbeld met sleepnetten, dynamiet en cyanide), vervuiling en opwarming van het zeewater door klimaatverandering.

  • Als de ontwikkelingen in dit tempo doorgaan zal dit percentage de komende tien tot dertig jaar oplopen tot 60 procent

  • Koraalriffen zijn niet alleen mooi en kleurrijk, maar vooral van levensbelang voor mens en dier.

  • Nog meer feiten?? Surf naar www.wnf.nl/koraal

Kijk ook nog eens bij de actie van het WNF uit 2002

Koraalriffen opnieuw aangetast door 'coral bleaching'

Wereld Natuur Fonds start campagne :
Red het Great Barrier Reef
( februari 2002 )

 


 

Koraalriffen, belangrijk voor dier en mens
Koraalriffen behoren tot de mooiste, rijkste, oudste en meest complexe natuurgebieden van de wereld. Het zijn met recht de ‘tropische regenwouden’ van de zee.
Niet alleen miljoenen diersoorten (waarvan de meeste nog op ontdekking wachten!) zijn direct of indirect van het koraalrif afhankelijk, maar ook miljoenen mensen.
Koraalriffen zijn de kraamkamers van de zee, beschermen de kust en voorzien de mens van voedsel door de vis die zij op en rond koraalriffen vangt. Ook is het rif een schatkamer voor medicijnen. 

 

 


 

 


Wat doet het Wereld Natuur Fonds?
Het gaat slecht met ’s werelds koraalriffen en daar wil het Wereld Natuur Fonds wat aan doen. Omdat riffen zo belangrijk zijn, voor de natuur maar ook voor de mensen die in gebieden met koraalriffen wonen. Het Wereld Natuur Fonds luidt in het voorjaar 2003 de alarmbel door middel van een grootscheepse campagne.

Maar dat is niet alles, wereldwijd spreekt de het Wereld natuur Fonds overheden aan om meer beschermde gebieden uit te roepen. En natuurlijk is het Wereld Natuur Fonds actief in het veld. In de projecten in ontwikkelingslanden werken vele mensen ter plekke aan het behoud van de riffen

 

 

 

 

 

 

 

 

Overige activiteiten in het kader van de campagne
'Geef het koraal weer kleur':


WNF-veiling voor het koraal: een unieke veiling via www.wnf.nl van persoonlijke voorwerpen van en activiteiten met bekende Nederlanders. Aan deze veiling doen meer dan 100 bekende Nederlanders mee. De veiling start 20 februari 2003 om 12.00 uur, bieden kan tot 19 maart 2003.


Gezamenlijke lancering IMAX-film Coral Reef Adventure in Omniversum Den Haag, voor het publiek te bezoeken vanaf 20 februari 2003. De film Coral Reef Adventure neemt het publiek mee op een indrukwekkende reis langs diverse koraalriffen overal ter wereld.


Scholenactie: basisscholen in heel Nederland die meedoen aan de Koraal-kleurwedstrijd van het Wereld Natuur Fonds zullen op 20 februari hun school kleurrijk aankleden door slingers van koraal-kleurplaten voor het raam op te hangen.


WNF-Rangeractie 'Help allemaal…red ons koraal'. Vanaf 1 maart 2003 voert de WNF-Rangerclub, de jeugdclub van het Wereld Natuur Fonds, actie voor het koraal. Voorafgaand aan deze actie vertrekken twee WNF-Rangers op 19 februari a.s. voor de RangerRif Research naar Kenia.

Diverse lokale en regionale activiteiten
 

 


Informatie op internet:
Op www.wnf.nl/koraal is meer informatie beschikbaar over koraalriffen wereldwijd en wat het Wereld Natuur Fonds doet om koraalriffen te beschermen.

Een portaal voor links over koraal
http://www.eco-portal.com/Ocean/Coral_Reefs/welcome.asp


o.a. over koraalrif bij de Bahama's, mooie foto's
http://www.discovery.com/exp/coralreef/coralreef.html

 

 

 

 


 

 

 

  home
 
terug naar boven