Medische argumenten tegen dierproeven

Overheid moet voeding stimuleren die gezondheid combineert met duurzaamheid

Groenten uit ecologische tuin zijn wel gezond.

Gevaarlijk landbouwgif op fruit uit Europarlement

Europese commissie misleid kinderen over voeding

Staatsbosbeheer pleit voor 'groen bewegen op recept'

Meergranen niet gezonder dan volkoren

Nieuwe zoutnorm onmogelijk na te leven

Biologische produkten scoren goed op voedselveiligheid

Mensheid gediend bij lagere vleesconsumptie 

Weet Wat je Eet

Waarom dikke mensen dik zijn en slanke mensen slank

Archief
2003-2006

 

====================================================================

Wandelen als basis voor uw gezondheid.
75% van de volwassen Nederlanders is onvoldoende in beweging. U kunt men hier op een gemakkelijke manier iets aan doen; Wandelen is de meest natuurlijke bewegingsvorm voor de mens. U heeft  geen speciale vaardigheden en faciliteiten nodig om te wandelen.

www.wandelend.nl - www.wandelendoetwonderen.nl  -  www.laatnederlandwandelen.nl
====================================================================

Natuurvoeding, wat is dat nu precies. Natuurvoeding, is dat hetzelfde als biologische voeding?Waar, of bij wie moet ik zijn met mijn vragen?
 Natuurlijk op www.natuurvoedingsconsulenten.nl


====================================================================
Natuurvoedingskundigen in Nederland
Wat kan een natuurvoedingskundige en natuurvoeding voor u betekenen.
Nieuws over natuurlijke voeding en gezondheid! http://www.natuurvoedingsspecialisten.nl

====================================================================

Biologische wijn

===================================================================

Opnieuw Chinese melk vergiftigd met melamine
2-02-2010
AP, Reuters
Chinese autoriteiten hebben opnieuw melk vergiftigd met melamine in de winkelschappen gevonden. In 2008 stierven tenminste zes kinderen en werden honderdduizenden vergiftigd door verontreinigde melk, waarop de China verbetering van de controle op voedselveiligheid beloofde. Gisteren startte een nieuwe campagne om de vergiftigde melk uit de winkels te halen.Niemand weet hoeveel vergiftigde melk er nog op de markt is, aldus een lid van de commissie voor voedselveiligheid, Chen Junshi, geciteerd in de China Daily van vandaag. Vergiftigde melk is al gevonden in Shanghai en de provincies Shaanxi, Shandong, Liaoning en Hebei, aldus staatspersbureau Xinhua. Sommige producten waren in het vorige schandaal in 2008 uit de schappen verwijderd, opnieuw verpakt en weer in roulatie gebracht.

„Alle producten verontreinigd met melamine zullen worden gevonden en vernietigd”, aldus minister Chen Zhu (Volksgezondheid) dit weekeinde tegenover Xinhua. Een van de bedrijven die nu in de beklaagdenbank staan, Shanghai Panda Dairy Co., was ook al betrokken bij het vorige schandaal. In totaal werd toen bij 22 melkverwerkende bedrijven melamineverontreiniging aangetroffen.

De autoriteiten zullen niet elk verontreinigd product weten te vinden, zegt Victoria Sekitoleko, vertegenwoordiger in Peking van de Voedsel en Landbouw Organisatie (FAO) van de VN, die de maatregelen verwelkomt. „Deze handelaren weten van geen ophouden en dus zullen de autoriteiten continue alert moeten blijven.”

Melamine is een basisstof voor kunsthars en wordt aan melk toegevoegd om te verbergen dat deze melk is aangelengd met water. Melamine telt veel stikstofmoleculen en telling van het aantal stikstofmoleculen in melk is de klassieke test voor het gehalte aan eiwit.


Actie tegen massale doding gezonde geiten
12-12-2009
Partij voor de Dieren: De Partij voor de Dieren roept het kabinet op om niet over te gaan tot ruiming van gezonde, drachtige geiten. De Partij voor de Dieren is een petitie begonnen op haar website “Stop massale doding gezonde geiten en schapen”. De PvdD verwijt het kabinet ernstige nalatigheid in het nemen van maatregelen om de Q-koorts te bestrijden. Als gevolg hiervan zijn duizenden mensen ziek geworden en zijn er al 11 mensen aan de Q-koorts overleden. Nu zullen als gevolg van falend beleid duizenden dieren onnodig gedood worden.
De Partij voor de Dieren zal morgen in de Kamer ook moties indienen waarin zij oproept om de besmette bedrijven openbaar te maken, de dieren individueel te testen op aanwezigheid van de bacterie en een algeheel fokverbod in de geitensector eisen.
Sinds 2007 is al bekend welk risico de intensieve geitenhouderij vormt voor de volksgezondheid. Desondanks zijn er geen harde maatregelen genomen om een uitbraak van q-koorts te bestrijden, waardoor de bacterie zich over het hele land heeft kunnen verspreiden. Hoe duidelijk ook beloofd was in het verleden dat er nooit meer massale dodingen zouden plaatsvinden van gezonde dieren, het kabinet heeft het er opnieuw op laten aankomen. Vorig jaar was al duidelijk welke ernstige problemen er ontstonden door grote hoeveelheden schapen en geiten bij elkaar te houden in de intensieve vee-industrie. Nergens in de wereld is het q-koorts probleem zo groot als in Nederland. Het lijkt niet toevallig dat de problemen zich juist bij ons, het meest veedichte land ter wereld, voordoen. Economische belangen hebben veel te lang voorrang gekregen boven de belangen van dieren en de volksgezondheid.
Wanneer vorig jaar ingezet was op een fokverbod hadden de problemen voorkomen kunnen worden. De regering heeft geweigerd om maatregelen te nemen en verschool zich achter het doen van meer onderzoek. De Partij voor de Dieren vindt het onbestaanbaar dat als gevolg daarvan nu moet worden overgegaan op ruimingen. Marianne Thieme: “Het ruimen van gezonde dieren is niet nodig om de volksgezondheid te beschermen en is ethisch onaanvaardbaar. Wanneer hiertoe wordt overgegaan zal dit ingegeven zijn door economische motieven: er hoeft dan immers niet onderzocht te worden welke dieren wel en niet besmet zijn.”
De Partij voor de Dieren zal morgen een motie indienen waarin zij oproept om de dieren individueel te testen op aanwezigheid van de bacterie. Zo kan voorkomen worden dat alle drachtige geiten geruimd moeten worden en kan er gericht ingegrepen worden. De overheid moet alles op alles zetten om te voorkomen dat gezonde geiten geruimd worden.
De Partij voor de Dieren pleit tevens voor een algeheel fokverbod in de geitensector en zal hierover ook een motie indienen. Geitenhouders mogen momenteel nog steeds doorgaan met het fokken van nieuwe geiten, ondanks dat het bekend was bij het ministerie van LNV dat drachtige geiten niet gevaccineerd kunnen worden. Zolang er nieuwe geiten drachtig worden terwijl de bacterie zich in het milieu bevind, zal de ziekte zich verder uit blijven breiden en nog meer slachtoffers maken. Hoewel er nog veel onzekerheden zijn rond Q-koorts, zullen er snel harde maatregelen genomen moeten worden om de volksgezondheid te beschermen. De Partij voor de Dieren pleit daarom voorts voor het sluiten van geitenbedrijven die zich in de directe omgeving van woonkernen bevinden. Uit onderzoek van het RIVM blijkt dat omwonenden van geitenbedrijven een veel hogere kans hebben om besmet te raken met de bacterie.
Ook roept de Partij voor de Dieren de overheid op om openheid over de locaties van de besmettingen en over de manier waarop binnen de ministeries van LNV en VWS vanaf 2007 met Q-koorts is omgegaan. De locaties van de besmette bedrijven zijn niet openbaar gemaakt, waardoor nog steeds mensen chronisch ziek worden of zelfs sterven aan de gevolgen van q-koorts. De Partij voor de Dieren zal morgen een motie indienen om de locaties van besmette bedrijven openbaar te maken.
Bron: Partij voor de Dieren


Organisch voedsel heel erg gezond

Voedsel waarbij geen kunstmatige stoffen worden gebruikt is niet alleen écht gezonder, maar heel veel gezonder.

Organisch geteelde groenten en fruit bevatten veel meer goede ingrediënten dan bespoten exemplaren. Zoals veertig procent meer antioxidanten. Deze stoffen zijn een belangrijk verdedigingsmechanisme tegen dodelijke aandoeningen als kanker en hartziekten.

Volgens professor Carlo Leifert, de coördinator van het Europees onderzoek, zijn de verschillen tussen organische en bewerkte groenten en fruit niet zomaar groot, maar ontzettend groot. Hij zegt dat het eten van organisch voedsel hetzelfde is als het eten van één extra portie groente of fruit per dag.

Voor dit onderzoek teelden de wetenschappers groenten en fruit, waaronder kool, sla, aardappelen en graan, op een eigen stuk land. De helft werd organisch geteeld en de andere helft op de traditionele manier. Hierna werden ze vergeleken op verschillende factoren zoals de voedingswaarde.
Bron: Telegraph.co.uk
Bron: gezondheidsnet.n


Een flexitariër eet weinig vlees

Flexitariërs zijn de nieuwe trend in Amerika. Net als vegetariërs eten flexitariërs vooral plantaardig voedsel zoals granen, groenten en fruit. Maar daarnaast gaat een stukje gevogelte, vis of mager vlees er af en toe ook wel in.

Een kwart van de Amerikanen past volgens de 'American Dietetic Association' bij deze omschrijving van de flexitariër. Deze mensen eten minstens vier dagen per week geen vlees. Dit is precies wat voedingsdeskundigen al jaren aanbevelen.

Onderzoeken tonen aan dat mensen die op deze manier eten, in het algemeen minder wegen, een lagere bloeddruk hebben en minder kans hebben op hartafwijkingen, diabetes, prostaatkanker en darmkanker. De 'American Dietetic Association' is dus blij met deze trend. Ze denkt dat er steeds meer mensen flexitarisch zullen gaan leven en prijzen deze levenswijze ook aan.
(c) gezondheidsnet.nl l


====================================================================

 
 
    terug naar boven  
   
 

Bite Back lanceert website met medische argumenten tegen dierproeven
'Dierproeven vormen een gevaar voor de menselijke gezondheid'Zeist, 5 maart 2009 – Dierproeven vormen een gevaar voor de menselijke gezondheid. Tot die conclusie komt dierenrechtenorganisatie Bite Back, dat uitpakt met een site met wetenschappelijke argumenten tegen dierproeven. 'Mensen zijn dan wel dieren, dieren zijn geen mensen,' zegt woordvoerder Alex Romijn. 'Resultaten uit dierproeven kunnen niet zomaar naar de mens overgebracht worden.' Dit gebeurt vaak wel, en dat is ronduit gevaarlijk.

In het publieke debat rond dierproeven zijn het steevast de ethische argumenten die naar boven komen. Maar er zijn ook heel wat wetenschappelijke redenen om experimenten op dieren stop te zetten.

Daarom lanceert Bite Back het Platform voor Wetenschap zonder Dierproeven (PWD), een website met wetenschappelijke argumenten tegen het gebruik van dierproeven in medisch onderzoek. Met de site lanceert Bite Back ook een fonds dat dierproefvrij onderzoek financieel zal ondersteunen.

'De wetenschappelijke discussie is in Nederland sterk onderbelicht in het publieke debat', aldus Alex Romijn. 'Men gaat er standaard vanuit dat dierproeven mensenlevens redden. Met het platform willen we wetenschappelijke informatie bij het publiek brengen die aangeeft waarom dierproeven juist mensen in gevaar brengen.'

Foute resultaten
Mensen zijn dieren, maar dieren zijn geen mensen. Resultaten verkregen uit dierproeven geven geen garantie op resultaat bij mensen. Er is vaak zelfs een enorm verschil tussen resultaten bij mensen en bij de dieren die het dichtst bij ons staan, concludeert de website.

'Ervan uitgaan dat een medicijn werkt of een stof veilig is omdat dit bij apen of muizen het geval is, kan dus ronduit gevaarlijk zijn', aldus Alex Romijn.

Maar dat is nog niet alles. Dierproeven kunnen er ook voor zorgen dat medicatie tegengehouden wordt. Als een middel bij dieren niet werkt, wordt het van de markt geweerd. En dat terwijl het bij mensen net wel een positief resultaat zou kunnen opleveren. Hiervan worden op de site meerdere voorbeelden gegeven.

De Food and Drugs Administration, een toonaangevende instantie in de VS, geeft aan dat 92% van de via dierproeven ontwikkelde medicatie nooit op de markt komt[1], omdat het middel na klinische testen op mensen niet efficiënt of schadelijk blijkt. Uit een recent artikel in de New York Times blijkt dat slechts 1 op de 20 behandelmethoden voor kanker op de markt komt[2]. Slechts een vijfde daarvan blijkt echt te werken bij mensen. Dierproeven zijn dus duidelijk niet efficiënt.

Daarom zijn er over de hele wereld steeds meer wetenschappers die pleiten voor een totale afschaffing van dierproeven - vanuit medisch en wetenschappelijk standpunt. Deze meningen, visies en informatie bundelt Bite Back op dierproeveninformatie.nl.

Het alternatief
Gelukkig bestaan er heel wat alternatieve methoden die dierproeven overbodig maken en waarmee je zelfs betere resultaten kan behalen. Zo kan heel wat bereikt worden met cel- en weefselculturen, analytische technologieën, moleculair onderzoek, post mortem studies (autopsies), computermodellen, epidemiologische studies (populatiestudies) en ethisch klinisch onderzoek met vrijwillige patiënten en gezonde mensen. 'Belangrijk is dat we af moeten stappen van het dierproefonderzoek en moeten richten op mensspecifieke resultaten', aldus Romijn.

Fonds voor dierproefvrij onderzoek
Tegelijkertijd met de lancering van het Platform voor Wetenschap zonder Dierproeven, lanceert Bite Back een fonds om geld in te zamelen voor dierproefvrij onderzoek. Het fonds steunt artsen en wetenschappers die diervrij en dierproefvrij onderzoek verrichten.
Bron: Bite Back

 
    terug naar boven  
   
 

Overheid moet voeding stimuleren die gezondheid combineert met duurzaamheid

26-07-2008

Consumenten hebben met de keuze van hun voedsel niet alleen invloed op hun eigen gezondheid, maar ook op milieu, klimaat en derde wereld. De overheid moet daarom voeding stimuleren die gezondheid combineert met duurzaamheid. Dat stelt de onafhankelijke Stuurgroep Technology Assessment in het advies 'Voedselkwaliteit, waarden voor je geld'.
Voedsel staat momenteel hoog op de publieke agenda. Ging het in de jaren ’90 vooral om voedselveiligheid, nu is de interesse verbreed tot gezondheid en kwaliteit van voedsel. Ook is er meer belangstelling voor de gevolgen van voeding voor eerlijke handel, dierenwelzijn, koeien in de wei, klimaat, visvoorraden en tropisch regenwoud. Soms bijten die waarden elkaar, soms gaan ze uitstekend samen. Zo valt bijvoorbeeld de strijd tegen overgewicht goed te combineren met de strijd tegen klimaatverandering.
Bron: agriholland.nl
Lees het hele artikel: http://www.insnet.org/nl/insnl_headlines.rxml?id=9701&photo=

 
    terug naar boven  
   
 

Groenten uit ecologische tuin zijn wel gezond.

25-06-2008

De Vereniging voor Ecologisch Leven en Tuinieren (Velt) betreurt dat de krant 'De Morgen' in een krantenkop insinueert dat zelfgeteelde groenten de spermakwaliteit zouden doen dalen. Velt wil uitdrukkelijk stellen dat een eigen moestuin voor een gezin een gezonde, aangename, milieuvriendelijke en economisch interessante vrijetijdsbesteding is.


Tuinieren is gezond, vooral als je ecologisch te werk gaat: met compost in plaats van kunstmest en zonder pesticiden. Eerder onderzoek toonde aan dat hormoonverstorende chemicaliën in bepaalde pesticiden, plastics en cosmetica zelfs in lage dosissen een invloed hebben op de ontwikkeling van de foetus, waardoor de mannetjes van diverse soorten vruchtbaarheidsproblemen krijgen. Dit kwam gisteren nog aan bod in de indringende documentaire 'Men in danger', op Canvas.

Velt voert momenteel de campagne www.123ecotuin.be om particulieren te sensibiliseren, zodat ze stoppen met pesticidengebruik in moestuin, siertuin, maar ook op stoepen en opritten. Ook het verbranden van huisvuil en behandeld hout is een ongezonde praktijk, omdat je zo giftige dioxines verspreidt in je buurt.

Op bepaalde plaatsen waar de bodem vervuild is door de gifuitstoot van zware industrie dient de overheid haar verantwoordelijkheid op te nemen voor de sanering van de bodem. Het feit dat er op deze reeds gekende plaatsen een probleem is, mag geen aanleiding zijn om de bevolking op te zadelen met onzekerheid en angst om te tuinieren. Tuinieren is en blijft een gezonde, fijne hobby, vooral als je het ecologisch aanpakt.
Bron: Velt.be

 
    terug naar boven  
   
 

Meer gif dan wettelijk toegestaan op drie van de acht fruitmonsters
Gevaarlijk landbouwgif op fruit uit Europarlement


Fruit uit het Europees Parlementsgebouw in Brussel bevat zorgwekkend veel resten van bestrijdingsmiddelen die een gevaar vormen voor de gezondheid en het milieu. Dit blijkt uit onderzoek van Milieudefensie en het Pesticide Action Network Europe, een Europese koepel van milieu- en consumentenorganisaties. De analyse, die werd uitgevoerd door TNO, toonde bovendien aan dat drie van de acht fruitmonsters volgens de Belgische wet niet verkocht hadden mogen worden. De organisaties vragen het Europees parlement om een verbod op risicovolle bestrijdingsmiddelen en een betere bescherming van kwetsbare groepen zoals (ongeboren) baby's en kinderen. Eind oktober stemt het parlement over een grondige herziening van de EU-regels voor landbouwgif.


Eind juli zijn acht monsters van zes verschillende fruitsoorten gekocht bij de GB Express supermarkt in het Europees Parlementsgebouw in Brussel. Deze supermarkt wordt uitsluitend gebruikt door parlementsleden en medewerkers of bezoekers van het Europees parlement. De fruitmonsters (appels, peren, sinaasappels, aardbeien, druiven en abrikozen) waren vrijwel allemaal afkomstig uit Europa en bleken in totaal 28 verschillende soorten landbouwgif te bevatten. Hieronder waren tien stoffen die bekend staan als kankerverwekkend en drie zenuwgiffen.

De in België geteelde aardbeien bleken maar liefst 14 verschillende gifstoffen te bevatten. De sinaasappels, de abrikozen en één van de drie druivenmonsters bleken meer bestrijdingsmiddelen te bevatten dan volgens de Belgische wet is toegestaan. In de sinaasappels werden twee soorten landbouwgif boven de wettelijke norm aangetroffen. Bij één ervan, de fungicide imazalil, werd de maximaal aanvaardbare dagelijkse hoeveelheid (ADI) voor een vijfjarig kind dat één sinaasappel zou eten met 40 procent overschreden, terwijl de acute giftigheidsdosis (ARfD) voor 70 procent werd bereikt: bij het eten van twee van deze sinaasappels zou het kind acute vergiftigingsverschijnselen (misselijkheid, buikpijn) kunnen krijgen.

'Deze resultaten zijn schokkend', aldus Wouter van Eck, campagneleider Landbouw en Voedsel van Milieudefensie. 'Daar komt nog bij dat de huidige wettelijke normen niet zijn afgestemd op algemeen aanvaarde gezondheidsnormen, waardoor met name kinderen onnodig gevaar lopen'.

Eind oktober stemt het Europees parlement over nieuwe wetgeving voor de toelating en het gebruik van bestrijdingsmiddelen. Milieudefensie en een coalitie van Europese milieu- en consumentenorganisaties lanceren vandaag de website www.pesticidewatch.eu. Op de site kunnen alle Europeanen hun parlementariërs oproepen om risicovolle bestrijdingsmiddelen te verbieden en kwetsbare groepen beter te beschermen.

Nog in 2006 maakte de Europese Commissie bekend dat Europeanen zich ten aanzien van voedselveiligheid het meest bezorgd maken over resten van landbouwgif op groenten en fruit. 'Dit is één van die zeldzame momenten dat onze politici de kans hebben om de volksgezondheid en het milieu een grote dienst te bewijzen', aldus Van Eck.
 
 
    terug naar boven  
   
 

Staatsbosbeheer pleit voor 'groen bewegen op recept'

8-10-2007

Bewegen in de natuur blijkt een succesvol middel te zijn in de strijd tegen obesitas. Uit Engels onderzoek blijken mensen het bewegen in een groene omgeving hoger te waarderen en het daardoor langer vol te houden. Deze resultaten blijken vooral goed te zijn bijvoorbeeld in vergelijking met de resultaten die worden bereikt via sportscholen. In Engeland is al een aantal jaren ervaring met het op doktersvoorschrift bewegen in de natuur. Natural England (het 'Engelse Staatsbosbeheer') heeft een succesvolle pilot afgerond in het Noordoosten van Engeland met enige tientallen deelnemers gedurende 13 weken. Daarnaast worden mensen in Engeland op grote schaal in beweging gebracht - zonder tussenkomst van een huisarts - door het Walking your way to Health Initiative (WHI). Via het WHI zijn 350 wandelroutes uitgezet, met bijbehorende folders en wandelingen die door 20.000 vrijwilligers verzorgd worden en al 1 miljoen mensen hebben laten lopen.

Uit onderzoek dat voor Staatsbosbeheer door het NIVEL (Nederlands Instituut voor Onderzoek van de Gezondheidszorg) is gedaan, blijkt dat Nederlandse huisartsen zelden 'groen' doorverwijzen. Het NIVEL heeft bestaande video-opnamen bekeken van 2748 consulten bij 142 huisartsen verspreid over het land. Daarbij hebben de onderzoekers bekeken in hoeverre bewegen in het huisartsenconsult ter sprake kwam en in hoeverre natuur hierbij aan de orde kwam. In 26% van de consulten kwam het leefstijladvies 'bewegen, houding en/of sport' ter sprake, natuur wordt daarbij helemaal niet genoemd.

Staatsbosbeheer zou graag het Engelse systeem van 'groen bewegen op recept' in Nederland mee willen realiseren. De 240.000 hectare natuur van Staatsbosbeheer zijn daarvoor beschikbaar. In de visie op gezondheid en preventie, die eerder dit najaar is gepresenteerd, staat een pilot gepland voor bewegen op recept. Staatsbosbeheer wil daar met een 'groene' variant aan bijdragen. Wij onderzoeken aan welke eisen dit moet voldoen en zoeken de samenwerking op met 1e lijns gezondheidszorg en zorgverzekeraars.

Het advies 'Natuur en Gezondheid' dat de Raad voor Ruimtelijk, Milieu- en Natuuronderzoek (RMNO) vandaag aan de ministers Verburg van LNV en Klink van VWS aanbiedt roept de betrokken ministers van LNV, VROM en VWS op om natuur in te zetten voor gezondheid. Gevraagd wordt om dit te ondersteunen door het (doen) opzetten van praktijkinitiatieven en die te begeleiden met onderzoek & monitoring. Het doel is te komen tot een lerend netwerk van onderzoekers en praktijkdeskundigen en zo bij te dragen aan gezondheidswinst voor de Nederlandse bevolking. Het 'groen bewegen op recept' dat Staatsbosbeheer voorstelt is een voorbeeld van een praktijkinitiatief waar de RMNO in haar advies voor pleit.
APS

 
    terug naar boven  
   
 

GRENSVERLEGGENDE UITSPRAAK RECLAMECODE COMMISSIE NA KLACHT WAKKER DIER EN MILIEUDEFENSIE:
EUROPESE COMMISSIE MISLEIDT KINDEREN OVER VOEDING

3-10-2007

De Europese Commissie misleidt kinderen in haar campagne 'EU Minichefs'. Dit stelt de Reclamecode Commissie (RCC) na een klacht van Milieudefensie en Wakker Dier. Het is de eerste keer dat de Nederlandse RCC oordeelt over een Europese campagne. De misleidende campagne wordt momenteel in 17 landen gevoerd en zou op 8 november eindigen met een kookwedstrijd op naar schatting 10.000 scholen. De organisaties hadden de klacht ingediend omdat in de campagne onder het mom van de bestrijding van overgewicht juist eenzijdig vette producten als vlees, vis en zuivel worden gepromoot met feitelijk onjuiste gezondheidsclaims. De Europese Commissie had na de klacht de website al schielijk aangepast maar de aanpassingen zijn volgens de Reclamecode Commissie onvoldoende.

Op de website eu.mini-chefs.eu staat inhoudelijke informatie en adviesen over de consumptie van vis, vlees en zuivel. De RCC oordeelt dat de claims “meat is essential for giving strength”, “ Seafood is great because it gives you energy and makes you clever”, “dairy products are really good for growing up” en “tuna is good for you (...) rich in fatty acids, essential for the brain and nervous system” misleidend zijn en niet worden onderbouwd. De Reclamecode Commissie oordeelt dat de campagne in strijd is met de Reclame Code, de Reclame code voor voedingsmiddelen en de Kinder- en Jeugdreclamecode omdat de Europese Commissie de gezondheidsclaims niet aannemelijk heeft gemaakt. Zonder een enkele kritische opmerking wordt de consumptie verder gepromoot met zinnen als 'mankind has been eating meat ever since we stopped being vegetarian.', 'good meat tastes good.', ‘Meat is good for you’ en ', 'seafood is great for your bones and great for your brain.' De campagne trok ook al de aandacht van het Europees Parlement waar Groen Links kritische kamervragen stelde.

Wakker Dier en Milieudefensie vinden het onbegrijpelijk dat de Europese Unie zo ongenuanceerd en zelfs met feitelijke onwaarheden de consumptie van vlees, vis en zuivel stimuleert met doelgroep als gevoelige doelgroep. Het aantal kinderen met overgewicht neemt jaarlijks in Europa met 400.000 toe. Eerder adviseerde het RIVM al aan het Ministerie van VWS om voortaan groente en fruit te promoten en voedingsmiddelen met verzadigde vetten juist te gaan ontmoedigen. De consumptie van vlees, vis en zuivel draagt bij jongeren voor meer dan de helft bij aan de te hoge vet-inname, met name de ongezonde verzadigde vetten als cholesterol, aldus het RIVM.

Afgezien van de nadelen voor de gezondheid zijn deze producten verre van duurzaam. Ze spelen een belangrijke rol in verlies van biodiversiteit, klimaatverandering en leegvissen van de zeeën. Voor vlees lijden jaarlijks bovendien honderden miljoenen dieren, zoals de 100 miljoen biggen die in de EU onverdoofd worden gecastreerd. De productie van dierlijke eiwitten draagt wereldwijd voor 18% bij aan het ontstaan van het broeikaseffect. Door vlees, vis en zuivel misleidend en ongenuanceerd aan te prijzen stimuleert de Europese Commissie deze onduurzame en ongezonde consumptie.
ronderzoek (RMNO) vandaag aan de ministers Verburg van LNV en Klink van VWS aanbiedt roept de betrokken ministers van LNV, VROM en VWS op om natuur in te zetten voor gezondheid. Gevraagd wordt om dit te ondersteunen door het (doen) opzetten van praktijkinitiatieven en die te begeleiden met onderzoek & monitoring. Het doel is te komen tot een lerend netwerk van onderzoekers en praktijkdeskundigen en zo bij te dragen aan gezondheidswinst voor de Nederlandse bevolking. Het 'groen bewegen op recept' dat Staatsbosbeheer voorstelt is een voorbeeld van een praktijkinitiatief waar de RMNO in haar advies voor pleit.

 
    terug naar boven  
   
 

Meergranen niet gezonder dan volkoren


Hoewel de naam anders doet vermoeden is meergranenbrood niet per definitie gezonder dan bruin- of volkorenbrood. Een grof uiterlijk en de suggestieve naam zeggen niets over het gehalte aan voedingsvezels, zo blijkt uit een steekproef van de Consumentenbond. De bond vraagt het Ministerie van Volksgezondheid in de warenwet een omschrijving voor de term ‘meergranen’ op te nemen, zodat consumenten niet langer misleid worden.

In de warenwet worden volkorenbrood, tarwebrood en witbrood apart omschreven. Van die drie bevat volkorenbrood veruit de meeste voedingsvezels. En hoe meer vezels, hoe gezonder want de vezels zorgen onder andere voor een goede werking van de darmen en een soepele stoelgang. Bovendien komt er steeds meer bewijs dat voedingsvezels bescherming bieden tegen hart- en vaatziekten en suikerziekte. Volgens de Gezondheidsraad krijgt slechts 5 tot 10% van de Nederlanders de optimale hoeveelheid vezels binnen. Juist daarom is het belangrijk dat consumenten er vanuit kunnen gaan dat meergranenbrood vezelrijk is.

Meergranen is geen garantie voor meer vezels. De Consumentenbond vergeleek vier broodsoorten van supermarkten en bakkers. Het onderzoek wijst uit dat de hoeveelheid voedingsvezel bij volkorenbrood (fijn, grof en allinson) steevast rond de 7 gram per 100 gram schommelt. Maar bij meergranenbrood is het verschil groot. Zo bevat het meergranenbrood van Super de Boer (zonnevolgranen) en Aldi twee keer zo veel voedingsvezels als de meergranenvariant van Lidl. Daarmee lijkt het meergranenbrood van Lidl meer op witbrood dan op volkorenbrood. Het meergranenbrood van Lidl scoort daarom slecht, terwijl de variant van C1000 (oergranen) niet verder komt dan het oordeel redelijk.

Vorig jaar deed de Consumentenbond ook onderzoek naar brood. Donkerbruin brood bleek toen in een aantal gevallen nauwelijks meer voedingsvezels te bevatten dan witbrood. Veel donkerbruin brood dankt zijn kleur simpelweg aan een kleurstof. Ook ‘hoe bruiner het brood, hoe gezonder’, gaat dus niet op
 

 
    terug naar boven  
   
 

Nieuwe zoutnorm onmogelijk na te leven
Pizza met 9 gram zout, dagelijks maximum is 6 gram


In alledaagse levensmiddelen zit zo veel zout dat de consument zich onmogelijk aan het nieuwe overheidsadvies van maximaal 6 gram zout per dag kan houden. Vooral mensen die vaak groenten uit pot of blik, kaas, kant-en-klaarmaaltijden, fastfood en snacks eten vormen een risicogroep. Dit blijkt uit onderzoek van de Consumentenbond. Uitschieter is een pizza met ruim 9 gram zout.

De onderzoeksresultaten worden vandaag gepresenteerd op het symposium Opzouten! Minister Ab Klink van Volksgezondheid, Welzijn en Sport is daarbij aanwezig, net als tal van vertegenwoordigers uit de levensmiddelenindustrie.

Bij het onderzoek naar het zoutgehalte in onder meer brood, beleg, snacks, pizza’s, koek en stoommaaltijden stuitte de Consumentenbond op opmerkelijke resultaten. Wie net als de bond bij Al Capone’s een Italian Pizza met salami bestelt, heeft in één klap anderhalf keer het dagelijks maximum aan zout binnen (ruim 9 gram). Ook alle andere pizza’s en stoommaaltijden scoren hoog. Maar ook brood en beleg leveren een forse bijdrage aan de zoutconsumptie. Zo kunnen twee witte boterhammen met kaas, een bruine boterham met ham en een klein bord tomatensoep al goed zijn voor het dagelijks maximum van 6 gram. En zelfs bewuste eters overschrijden moeiteloos de zoutnorm. De onderlinge verschillen tussen het zoutste en het minst zoute product binnen een categorie (bijvoorbeeld pindakaas) zijn enorm: gemiddeld 52%. Dat bewijst dat het heel goed mogelijk is om producten met minder zout te maken.

Een studie van de Consumentenbond en de Wageningen Universiteit laat zien dat jaarlijks ruim 5.000 Nederlanders sterven doordat we massaal te zout eten. Te veel zout zorgt voor een hogere bloeddruk, wat op termijn kan leiden tot een beroerte of hartinfarct. De gemiddelde Nederlander krijgt per dag naar schatting 10 tot 12 gram zout binnen (4 kilo per jaar). Daarvan komt hooguit 30% uit het eigen zoutvaatje, de rest zit ‘verstopt’ in de dagelijkse boodschappen. Zout staat bovendien nauwelijks op de etiketten. Bewust kiezen is onmogelijk. De zoutnorm is daarmee voor de consument een goed bedoeld, maar onuitvoerbaar advies.

De Consumentenbond roept fabrikanten op veel minder zout in hun producten te verwerken en om alle levensmiddelen te voorzien van volledige en duidelijke etiketten. Tegelijkertijd moeten overheid en fabrikanten op basis van meetbare doelstellingen afspraken maken om het gebruik van zout drastisch te beperken. Overigens is ‘smaak’ geen argument om veel zout te gebruiken. Smaak is pure gewenning. Wanneer wordt afgesproken de hoeveelheid zout stapsgewijs te verlagen, merkt de consument daar niets van. Wie zelf wil uitrekenen of hij te veel zout eet, kan vanaf vandaag terecht op www.consumentenbond.nl.
 
 
    terug naar boven  
   
 

Biologische produkten scoren goed op voedselveiligheid


Biologische producten scoren goed als het gaat om voedselveiligheid. Dit blijkt uit een rapport van het RIKILT – Instituut voor Voedselveiligheid (onderdeel van Wageningen UR) waarin biologische en gangbare producten met elkaar zijn vergeleken.

Zo is de aanwezigheid van antibiotica-resistente bacteriën bij varkens en kippen beduidend lager dan in gangbare producten. Verder zitten er in biologische producten niet meer schimmeltoxines, zware metalen en micro-organismen dan in gangbare. Dit is opvallend omdat de aanwezigheid van deze stoffen vaak in relatie is gebracht met biologische producten.

Het rapport betreft een tweejarig onderzoek naar contaminanten en bacteriën in biologische en gangbare agrarische producten. Door de bemonstering te koppelen aan bedrijfsbezoeken is tevens inzicht verkregen in de relatie tussen bedrijfsvoering en de aanwezigheid van contaminanten en bacteriën. De studie is uitgevoerd door het RIKILT, het Louis Bolk Instituut, het CIDC-Lelystad (Wageningen UR) en Biologica in opdracht van het ministerie van LNV en de Voedsel en Waren Autoriteit.

Uit het onderzoek blijkt onder andere dat er in biologisch gehouden vleeskuikens minder Salmonella bacteriën voorkomen. Bij varkens is dit het geval bij biologische bedrijven met meer ervaring. Verder bleken bacteriën bij biologische vleeskuikens en varkens minder resistent tegen antibiotica. Zo’n verlaging van de antibiotica-resistentie is een belangrijke doelstelling van het EU-beleid ten aanzien van antibioticagebruik bij landbouwhuisdieren.
Ook is gekeken naar nitraat: biologische peen scoorde op dit punt slechter dan gangbare peen; biologische kropsla uit de vollegrond scoorde beter dan de gangbare sla. Voor wat betreft ijsbergsla en kassla waren de gehaltes met elkaar vergelijkbaar.

Verder is onderzoek gedaan naar de aanwezigheid van zware metalen in plantaardige en dierlijke producten, ziekteverwekkende bacteriën zoals E. coli in kippen en varkens en de aanwezigheid van schimmeltoxines in tarwe. Hierin konden geen verschillen worden aangetoond tussen biologische en gangbare producten.
De uitslag voor wat betreft Campylobacter was minder gunstig voor sommige biologische producten; deze kwam meer voor bij biologische vleeskuikens.

Bron: RIKILT – Instituut voor Voedselveiligheid, onderdeel van Wageningen Universiteit & Researchcentrum.

Bron: Biologica
 

 
    terug naar boven  
   
 

Mensheid gediend bij lagere vleesconsumptie


Als mensen meer plantaardig in plaats van dierlijk eiwit eten, levert dat enorme - en broodnodige - voordelen op. Zo'n 'eiwitomslag' komt duurzame energievoorziening, duurzaam watergebruik, de biodiversiteit en de volks- en diergezondheid ten goede. Collectief vegetarisch worden hoeft niet, maar vleesvervangers van goede smaak en kwaliteit moeten ons vlees vaker gaan vervangen.

Dit is de belangrijkste uitkomst van een groot en breed onderzoek, PROFETAS genaamd (Protein Foods, Environment, Technology And Society), naar duurzamere eiwitproductie van negentien economen, consumentenonderzoekers, voedseltechnologen, sociologen, politicologen, psychologen, ecologen en chemici van drie universiteiten.

Feiten over vlees
• om tot 1 kilo vleeseiwit te komen is afhankelijk van de diersoort en de omstandigheden 3 tot 10 kg plantaardig eiwit nodig;
• een kilo rundvlees kost 15 m3 water, een kilo lamsvlees 10 m3, terwijl voor een kilo graan 0,4 tot 3 m3 water volstaat;
• 75% van het beschikbare zoetwater, 35% van het beschikbare land en 20% van alle energie wordt op dit moment ingezet voor voedselproductie;
• tussen 1950 en 2000 verdubbelde de wereldbevolking van 2,7 naar 6 miljard mensen, maar de vleesproductie vijfvoudigde van 45 naar 233 miljard kilo per jaar. In 2050 verwacht de FAO 9 miljard mensen en een vleesproductie rond 450 miljard kilo per jaar.

Novel Protein Foods
De PROFETAS-onderzoekers bepleiten dan ook een 'eiwitomslag': we moeten minder vlees gaan eten en onze eiwitbehoefte deels gaan vervullen met zogeheten Novel Protein Foods (NPF's). Deze NPF's zijn gebaseerd op plantaardige eiwitten uit bijvoorbeeld erwten of soja.

Het is niet zo dat we allemaal vegetarisch moeten gaan eten. Wel is een productieverandering nodig, en vooral een mentaliteitsverandering. Weliswaar zijn in de westerse landen vleesvervangers in opkomst, maar de vleesconsumptie blijft onveranderd hoog. En in industrialiserende landen als China en Brazilië was de vleesconsumptie laag, maar neemt sterk toe. Om een omslag te bereiken zijn dus trendbreuken op wereldschaal noodzakelijk.

Nog meer voordelen
De eiwitomslag heeft veel nevenvoordelen. Een voorzichtige schatting van de onderzoekers is dat er zo veel land zou vrijkomen voor aanplant van biomassa, dat een kwart van de huidige wereldenergieproductie duurzaam gedekt kan worden. En dat zonder aantasting van weidegronden (met extensief geproduceerd vlees) en natuurgebieden zoals tropische regenwouden.

De eiwitomslag kan ook helpen om de door dierziekten en crises geplaagde vleeseconomie weer op de rails te krijgen. Ongeveer eenderde van de wereldhandel in vee en vlees wordt momenteel getroffen door uitbraken van ziekten, met miljarden euro's schade tot gevolg.

Ten slotte zou de omslag een positieve invloed hebben op de volksgezondheid, door de afname van zowel overgewicht als vleesgerelateerde ziekten.

Bron: Vrije Universiteit Amsterdam

 
    terug naar boven  
   
 
Weet wat je eet

Verse groenten en fruit horen thuis in een gezonde voeding. Maar zijn ze altijd zo gezond? Vaker dan u denkt zitten er gevaarlijke stoffen in voedsel. Resten van bestrijdingsmiddelen in groente en fruit, antibiotica en ziekmakende bacteriën in vlees, kwik in vis en nog veel meer. Veel mensen verwachten dat de overheid zorgt voor schoon voedsel in de winkel. Helaas niet.

Meer gif dan toegestaan
In 14 procent van het geïmporteerde fruit en groente zit meer gif dan wettelijk is toegestaan. Dat is al jaren zo. In kip zitten vaak gevaarlijke bacteriën. En wellicht is dit nog maar het topje van de ijsberg, want veel versproducten worden nog veel te slecht gecontroleerd.

Zo kan het niet langer
Wij, drie milieu- en consumentenorganisaties, vinden dat het zo niet langer kan. We roepen supermarkten op om schoon voedsel te verkopen. En de overheid om daar scherper op toe te zien. U als consument hebt het recht om te weten wat u eet. We hebben supermarkten dan ook gevraagd om hun meetgegevens over gevaarlijke stoffen in voedsel openbaar te maken. Dat hebben ze tot nu toe geweigerd. Daarom meten we nu zelf. Regelmatig publiceren we hier de resultaten. Kijk hier hoe uw supermarkt scoort!
www.weetwatjeeet.nl

Deze website is een gezamelijk initiatief van:

Stichting Natuur en Milieu
Consumentenvereniging Goede Waar & Co
Milieudefensie
 
 
 
    terug naar boven  
   

 

Waarom dikke mensen dik zijn en slanke mensen slank.
door Li Kyriakou 

Lang geleden werd er gegeten om in leven te blijven en moest er hard gewerkt worden om  eten op de plank te krijgen. Nu in deze tijd van overdaad zijn er andere problemen. Er wordt te veel en te vaak gegeten. De voedingsmiddelen die gegeten worden zijn vaak eiwitrijk, vet en geraffineerd (bewerkte producten).
Winkelwagentjes liggen vol met zoete en hartige producten die als tussendoortje dienen en verder geen enkele waarde voor het lichaam hebben. Gezonde maaltijden worden vaak vervangen voor een kant en klare maaltijd en/of een snack. De tijd om een gezonde verse maaltijd klaar te maken wordt nog maar zelden genomen. Dit omdat we geen tijd hebben. We hebben tenslotte een drukke baan, moeten daarnaast nog een studie doen om vooral niet achter te raken en als het enigszins lukt moet er af en toe ook nog gesport worden. En natuurlijk moeten we ook de sociale contacten onderhouden. Het gevolg van dit alles is dat onze gezonde en verantwoorde maaltijden er nogal eens bij in schieten. Dat terwijl juiste voeding zo belangrijk is om ons lichaam goed te laten functioneren en ons die energie geeft die we nodig hebben om goed te kunnen leven. 

Chambre d'Hôtes Bed & Breakfast
Domaine
du Chien

De ideale vakantie voor
jou en je hond.

De gastenmaaltijden diewij serveren bestaan voornamelijk uit biologische- en streekproducten.
 

Het intuïtieve vermogen om te weten wat wij geestelijk en lichamelijk nodig hebben zijn wij voor een groot deel kwijt geraakt. Aangeleerd gedrag en gedrag dat ons onbewust opgedrongen wordt, belemmert ons in vele dingen. Het van nature aanwezige vermogen om te luisteren naar  lichaam en geest wordt hierdoor minder. Lichaam en geest werken nauw met elkaar samen.
We zullen het allemaal herkennen:
Na een overvloedige maaltijd zijn we moe en kunnen we ons slecht concentreren. Dit is duidelijk zichtbaar als je in een restaurant zit. Men doet zich te goed aan de in overvloed bestelde gerechten. Als het einde van de maaltijd nadert, verandert de zithouding in de hanghouding. Terwijl we na een licht verteerbare maaltijd energie krijgen en ons concentratie vermogen verbetert. Desondanks geven we maar al te vaak toe aan al dat lekkers om ons heen. Het gevolg is overgewicht en de daaruit voortkomende lichamelijke en psychische klachten.
Toch zijn er evenveel redenen te bedenken om ons te goed te doen aan het eten als om dit niet te doen.
Zo kan de één meer kan eten dan de ander. Dit hangt af van verschillende factoren:

*

Basaalmetabolisme  (grondstofwisseling): Dit is de onwillekeurige lichamelijke arbeid, de hartslag, de ademhaling, het handhaven van de lichaamstemperatuur, de activiteit van het zenuwstelsel en de hormoonproducerende klieren.

* Jongeren hebben een hogere basale stofwisseling dan ouderen. Dit door de grotere activiteit van de lichaamscellen.
* De vrouwen hebben een lagere stofwisseling dan mannen. De mannen hebben een grotere spiermassa en een kleinere vetmassa.
*  Hoe groter het lichaamsoppervlak, des te groter is de basale stofwisseling. Een klein dik persoon heeft dus een langzamer stofwisselingsproces dan een lang slank persoon.
* Verder wordt er energie verbruikt voor de verwerking van voedsel. Dit wordt de specifiek dynamische werking genoemd. Het basaal metabolisme en de specifiek dynamische werking worden samen de ruststofwisseling genoemd.
* Ook zijn sommige mensen in staat energie af te voeren door extra warmteproductie dit wordt thermogenese genoemd.
*   En uiteraard wordt een gedeelte van de energie behoefte bepaald door de lichamelijke arbeid die er verricht wordt.

Ondanks deze verschillen in energieverbruik, blijft toch het al oude gezegde “elk pondje gaat door het mondje” opgaan. En mensen die daadwerkelijk overgewicht hebben en echt niet veel eten, eten vaak de verkeerde voedingsmiddelen. Voedingsmiddelen die arm zijn aan voedingsstoffen (vitaminen, mineralen), maar rijk zijn aan energie (kcal), zoals veel suiker en verkeerde vetten.
Er zijn echter uitzonderingen. Het kan voorkomen dat de behoefte aan energie die het lichaam nodig heeft, zo laag ligt, dat men inderdaad maar heel weinig kan eten. Maar nogmaals, dit zijn uitzonderingen.
Het lichaam is eigenlijke een grote zeer ingewikkelde fabriek en moet over voldoende voedingsstoffen beschikken om goed te kunnen functioneren. Het is dus van belang dat de voedingsmiddelen die we eten voldoende voedingsstoffen bevatten om al onze lichamelijke en psychische processen goed te laten verlopen.
Waarom is het nu zo moeilijk om dat lekkers te laten staan? Waarom kunnen zoveel mensen eten wat ze willen of lijkt dit nou maar zo? Eten al die slanke mensen nou echt zoveel of eten zij gewoon anders?
Zij eten in de meeste gevallen gewoon anders.
Ook hier zijn weer uitzonderingen. Er zijn slanke mensen die jaren lang alles kunnen eten, te veel, te vet, te zoet enz.. Ook deze mensen krijgen na verloop van tijd te maken met de gevolgen van de voedingsstoffen arme voeding. Het lichaam raakt verontreinigt. Dit kan zich uiten in lichamelijke klachten, zoals huiduitslag, continue vermoeidheid, een gebrek aan weerstand en depressieve gevoelens. Vaak komt men in een vicieuze cirkel terecht. waaruit weer andere klachten voortkomen. Zij hebben dan alleen niet het ongemak van het overgewicht 
Er bestaat jammer genoeg nog steeds geen wondermiddel om slank te worden en te blijven. Velen zouden graag een middel willen zien, waar men er op los kan eten zonder er iets te voor hoeven laten. Het enige wondermiddel  echter dat er tot nu toe is, is in ieder goede levensmiddelenzaak te krijgen. Het heet verantwoorde voeding.
Even terug naar die anders etende slanke mensen. Je hoort ze nooit praten over één of ander dieet, ze laten die laatste hap op het bord laten liggen en zeggen nee tegen het aangeboden lekkers. Het lijkt hun ook absoluut geen moeite te kosten.Vinden ze het gewoon niet lekker, hebben ze geen trek meer of zitten ze gewoon vol? De meest voor de hand liggende conclusie is dat zij weten wat hun lichaam nodig heeft en dat zij hier ook naar luisteren.
Zij die te zwaar zijn voeren vele argumenten aan om door te eten. Het was speciaal voor mij klaar gemaakt, het is zonde om het te laten staan, zo vaak ga ik niet uit eten, het was zo lekker, ik kon het niet bewaren, het was een speciale gelegenheid, ik had de hele dag nog niets op, zonde om weg te gooien enz. enz.. Naar de behoefte van het lichaam wordt helemaal niet geluisterd, terwijl juist dit nodig is om een passend gewicht te krijgen en te behouden. Het leren luisteren naar ons lichaam is een lang proces. Wel is het de moeite waard en kan dit de oplossing zijn om voor eens en voor altijd af te rekenen met het overgewicht.
Voor meer info www.healthdietclinic.nl
 

 
 
    terug naar boven  
   
 

Temperatuur koelkast vaak te hoog

Onderzoek van het Voedingscentrum toont aan dat de temperatuur in de koelkast bij veel consumenten te hoog is. Bij hen is vaak niet bekend dat een lage temperatuur, tussen de 4 en 7 °C, de risico’s van ziekmakende bacteriën beperkt.

De beste temperatuur in de koelkast is 4 tot 7 °C. Bij deze lage temperatuur is de vermenigvuldiging van bacteriën en andere organismen beperkt. Bij temperaturen boven de 7 °C krijgen ziekmakende organismen zoals bacteriën meer kans waardoor gezondheidsrisico’s ontstaan. Door de koelkast in te stellen op de juiste temperatuur zijn veel voedselvergiftigingen te voorkomen. Met radiocommercials en couponadvertenties attendeert het Voedingscentrum het Nederlandse publiek hierop.

In de Bewaarwijzer staat hoe lang je etenswaren kunt bewaren. Het geeft richtlijnen voor de bewaartijden van geopende producten bij een koeltemperatuur tussen de 4 en 7 °C. Met de koelkastthermometer is te controleren of de temperatuur van de koelkast juist is ingesteld. Het Voedingscentrum hoopt de Nederlandse consument met deze actie bewuster te maken van het belang van koelen van levensmiddelen en het gevaar van bacteriën.

www.voedingscentrum.nl

 
   
   
    terug naar boven  
   
 
 
 
 

Doelstellingen | Colofon | Privacy policy | Disclaimer | Copyright | Contact
Forum | Specials | Linkpagina | Powered by FunArtWebdesign