Bio-Monitor 2009

GroenLinks wil opheldering over fraude met biologische kleding

'Consument positief over biologische producten'

Grootste keus in biologisch in elf jaar

Biologisch product te duur

Biologisch opvallend aanwezig op SIAL

Open Dagen biologische boeren

Biolandbouw blijft wereldwijd groeien

Kids for Animals promoot biologisch vlees van Vion

‘Biologische voeding veel gezonder’

'Biobrandstof is misdaad tegen de menselijkheid'

omzet biologisch stijgt flink

Proef biologisch eten in schoolkantines

Consumenten kopen meer biologisch voedsel


 

Chambre d'Hôtes Bed & Breakfast
Domaine
du Chien

De ideale vakantie voor
jou en je hond.

De gastenmaaltijden die
wij serveren bestaan voornamelijk uit biologische- en streekproducten.

 

Biologische producten
 
Biologische wijn
 
 

Archief
2005/2007

Archief
2003/2004


 

Europees logo naast EKO-keurmerk

Vanaf heden kan op biologische producten in Nederland behalve het EKO Keurmerk ook het Europese keurmerk voor biologische producten worden gebruikt.

Het Europese logo is handig voor fabrikanten die hun producten in meerdere Europese landen aanbieden. Voor consumenten betekent het dat zij op biologische producten behalve het bekende EKO Keurmerk ook het Europese logo kunnen tegenkomen.

Controle
Biologische producten mogen pas biologisch heten als is toegezien op de productie. Alle boeren, fabrikanten en importeurs in Nederland die biologische producten produceren, verwerken, verduurzamen, verpakken of importeren, zijn verplicht zich te laten controleren. Ook biologische producten die worden geëxporteerd naar Europa worden gecontroleerd. Wanneer de productiewijze is goedgekeurd, mogen zij het keurmerk voor biologische producten voeren. Behalve het nationale keurmerk kan dat ook het Europese keurmerk zijn.

Beschermde term
Het is overigens niet verplicht het keurmerk te gebruiken. Ook een product zonder EKO-keurmerk of het Europese keurmerk kan dus biologisch zijn. De term ‘biologisch’ op de verpakking van een in Europa gekocht product, geeft aan dat het levensmiddel in elk geval voldoet aan de Europese regelgeving voor biologische producten. Ook producten van buiten de Europese Unie, zoals koffie uit Zuid-Amerika of avocado’s uit Israël, moeten voldoen aan de Europese regels om binnen Europa als ‘biologisch’ verkocht te mogen worden. Behalve ‘biologisch’ kunnen ook termen als ‘organic’ of ‘ökologisch’ worden gebruikt.


Een nieuwe website
Een nieuwe website over biologische levensmiddelen zal het komende jaar worden ontwikkeld. Fabrikanten, winkels, webwinkels, supermarkten etc. zullen worden benaderd om zich te presenteren op deze site. www.biologischelevensmiddelen.nl

Nederlanders willen weidezuivel

Negen op de tien Nederlanders willen melk en kaas van koeien in de wei. Zij zijn ook bereid meer te betalen voor weidezuivel. Dat blijkt uit een opiniepeiling in opdracht van Stichting Natuur en Milieu. Steeds meer koeien staan tegenwoordig het hele jaar op stal. Dat is niet goed voor de dieren. En koeien horen helemaal bij het Hollandse landschap.

De Nederlanders willen in overgrote meerderheid dat hun supermarkt binnen een jaar zuivelproducten verkoopt die gegarandeerd voor honderd procent afkomstig zijn van koeien in de wei. Dat moet duidelijk op de verpakking staan. Men is graag bereid een meerprijs te betalen – het gaat om een paar cent per liter melk.
Veertig procent van de ondervraagden overweegt zelfs om voor weidezuivel zonodig naar een andere supermarkt te gaan. Klanten van Albert Heijn, Konmar, Plus, C1000 en Super de Boer hechten het meeste belang aan weidezuivel.
Steeds meer melkkoeien staan het hele jaar op stal en komen nooit buiten. De afgelopen vijftien jaar is dit toegenomen van vijf naar zeventien procent van de koeien. Deze ontwikkeling dreigt de komende jaren door te gaan. Natuur en Milieu komt daartegen in actie. Als koeien in de wei staan, bevordert dat hun gezondheid en welzijn. Het geeft ook minder vervuiling met ammoniak uit mest. En, koeien in de wei - dat hoort helemaal bij het Hollandse landschap. Algemeen directeur Mirjam de Rijk van Natuur en Milieu: ‘De enquête wijst uit dat vrijwel alle Nederlanders daar belang aan hechten. Zij willen daarom weidezuivel. De bal ligt nu bij supermarkten. Wij gaan hen aanspreken om ervoor te zorgen dat weidezuivel op de schappen komt.’
 

Eerlijk en biologisch is de trend

Steeds meer mensen kiezen voor consumptie met respect voor mens en milieu. Zo is eerlijk geproduceerde kleding hipper dan ooit. En als gerenommeerd ontwerper ben je verplicht een steentje bij te dragen aan het verbeteren van de wereld.

Tijdens de jaarlijkse fashion week in New York viel op dat eco niet alleen populair is onder milieuactivisten en wereldverbeteraars. Biologisch katoen, hennep en andere eerlijke grondstoffen zijn de nieuwe speeltjes van de trendsetters. Anno 2007 draagt de consument eerlijke kleding, eet slowfood, zit op gerecyclede meubels en gebruikt organische make-up.


Bewust consumeren is een trend, blijkt uit de GfK Goodies monitor 2007 in opdracht van Solidaridad: vier van de zeven huishoudens hecht waarde aan duurzame producten. Zij besteden jaarlijks 25 miljard euro in de supermarkt. Duurzame leefstijlen blijken echter flink van elkaar te verschillen. Veel kansen in de markt blijven hierdoor onbenut.
Bijvoorbeeld omdat de biologische consument en de typische fairtrade koper als één groep worden benaderd. Een marketingstrategie die deze verschillen onderkent is daarom aan te bevelen.

Biologische producten zijn met respect voor dier, natuur en milieu geproduceerd en zijn bovendien gezonder. De boer krijgt een eerlijke prijs en er wordt géén gebruik gemaakt van landbouwgif, kunstmest en gentech. Fairtrade producten zijn onder eerlijke voorwaarden gekocht in ontwikkelingslanden. Producenten krijgen een prijs die hen in staat stelt te investeren in kwaliteit en verbetering van leefomstandigheden.
Milieudefensie en Solidaridad willen met de EKO-tellingen bereiken dat supermarkten hun assortiment van duurzame en eerlijke producten uitbreiden.
 


Stichting De Noordzee beoordeelt duurzaamheid van vis en schelpdieren

De mossel scoort goed op de meetlat van duurzaamheid. Dat meldt de Stichting De Noordzee. De milieuorganisatie beoordeelt jaarlijks van bijna 90 vissen en schelpdieren hoe de soort er voor staat en de effecten op het milieu. De mossel blijkt op deze aspecten goed tot vrij goed te scoren en is een prima keuze voor de consument!
Stichting De Noordzee stimuleert de consumptie van vis en schelpdieren mits deze zonder al te veel schade aan de natuur gevangen of gekweekt zijn. Ook stimuleert zij de consumptie van alternatieven voor vissoorten die overbevist zijn. Door te kiezen voor vis die 'groen' scoort, kunnen consumenten een bijdrage leveren aan gezonde zeeën en oceanen en aan duurzame visserij. De scores van 'goede vis' zijn beschikbaar via www.goedevis.nl en in het boek 'De Goede Visgids. Vis eten met goed geweten'. Op www.goedevis.nl is ook een mini-vislijst te downloaden voor in de portemonnee.
Stichting De Noordzee wil de markt voor duurzame vis verder ontwikkelen. De Noordzee informeert consumenten zodat deze bewust(er) gaan kiezen voor duurzame vis. Consument, kies dus voor de mossel. Ook de Zeeuwse oester scoort overigens groen.
 


Natuurvoeding, de consulent helpt u op weg. Op zoek naar een advies, naar een goed dieet of gewoon wat lekkere recepten?
Kijk bij de specialisten op deze site,
ook voor u is er de juiste natuurvoedingsconsulent.
Heeft u vragen?
Stel ze aan een van de deskundigen of stuur een
e-mail naar deze site. Veel plezier.

 

Bij de productie van biologisch voedsel wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met milieu, dier en mens. In allerlei voorschriften is vastgelegd wat daaronder wordt verstaan. Het instituut Skal controleert of ze worden nageleefd. Biologische producten zijn herkenbaar aan het EKO-keurmerk en/of de term ‘biologisch’ of vertalingen daarvan (organic, ökologisch, biologique).

 
 
    terug naar boven  
   
 

Bio-Monitor 2009: Biologische landbouw en consumentenbestedingen blijven groeien

22-04-2010

In 2009 heeft de consument 10,8% meer besteed aan biologische voeding. Ook groeide het areaal biologische landbouwgrond en schakelden meer boeren om naar biologische teelt. Dit blijkt uit de Bio-Monitor 2009.

De consumentenbestedingen aan biologische voedingsmiddelen zijn in 2009 met 10,8% gegroeid van € 583,4 naar € 646,6 miljoen. De totale foodmarkt groeide met 1,9% naar
27,9 miljard euro. De biologische consumptie groeide dus ruim vijf keer harder dan de totale consumptie. Anders gezegd: van de groei van de consumentenbestedingen aan voedsel in 2009 nam biologisch een achtste deel voor haar rekening. De onafgebroken groei in de afgelopen tien jaar bevestigt de trend dat biologisch voor de consument steeds normaler wordt. De economische crisis heeft hier per saldo weinig invloed op gehad.
Het gemiddelde marktaandeel van de biologische voeding in Nederland is in 2009 gegroeid van 2,1 naar 2,3%. Uitschieters naar boven zijn eieren (7,6%), zuivel (4,9%) en AGF (4%). De droge kruidenierswaren drukken het gemiddelde: 1,4% marktaandeel.

De groei van de bestedingen aan biologische producten heeft plaatsgevonden binnen alle verkoopkanalen. De bestedingen in de supermarkten stegen net als in 2008 met ruim 11%, in de speciaalzaken met 8%, in de catering met 21,5% en in de groep 'overige kanalen', waartoe webwinkels, boerenmarkten en huisverkoop behoren, met 10,5%. De Task Force Marktontwikkeling Biologische Landbouw, waarin marktpartijen, overheid en maatschappelijke organisaties samenwerken heeft hiermee haar doelstelling van jaarlijks 10% groei ook in 2009 gehaald.

Van alle biologische producten werd 44,2% in de supermarkten verkocht, 39,2% in de speciaalzaken en 8,7% in de catering. Het marktaandeel biologisch is in de versgroepen nog steeds aanzienlijk groter dan in de kruidenierswaren. Van alle biologische verkopen betreft 68,2% versproducten tegen 31,8% houdbare producten. Voor de totale voeding in Nederland ligt deze verhouding op 48,9% versus 51,1%.

Het areaal biologische landbouwgrond in Nederland is afgelopen jaar met 2,9% toegenomen. Dat is een opvallend contrast met de trend dat de totale hoeveelheid landbouwgrond in Nederland al jaren afneemt. Kennelijk zien boeren toekomst in biologische bedrijfsvoering. Er waren in 2009 in Nederland 1488 biologische boeren en tuinders met een gemiddelde bedrijfsgrootte van 36,7 hectare. Op 2,7% van het Nederlandse agrarisch areaal wordt nu biologisch gewerkt.

Internationaal
De wereldwijde bestedingen aan biologisch lagen eind 2008 (recentere cijfers zijn nog niet beschikbaar) op € 34,6 miljard. Ten opzichte van 2007 zijn deze gestegen met circa 10% (Nederland in 2008: 12,4%). Sinds 2002 is de wereldwijde biologische omzet bijna verdubbeld. In Europa is Nederland een goede middenmoter. Oostenrijk, Zwitserland en de Scandinavische landen halen marktaandelen tot 6%, en biologische arealen tot wel 15,9%. De helft van de Europese landen blijft nog onder de 2% marktaandeel.
 
 
    terug naar boven  
   
 

GroenLinks wil opheldering over fraude met biologische kleding

3-02-2010
Kees Vendrik: biologisch
Onlangs werd bekend dat in Duitsland op grote schaal genetisch gemanipuleerd katoen in kleding verkocht is onder het etiket ‘biologisch’. Het geïmporteerde katoen is verkocht door de winkelketens H&M en C&A, maar de fout is waarschijnlijk al gemaakt bij de certificering van het katoen. GroenLinks wil betere controle op de import van biologische producten en of de kleding ook in Nederland verkocht wordt. GroenLinks Tweede Kamerlid Kees Vendrik stelde daarover schriftelijke vragen aan het kabinet.

“Biologische producten horen niets te maken te hebben met genetische manipulatie. Als consument moet je daarop kunnen vertrouwen. Ik wil daarom dat het kabinet zich binnen de Europese Unie inzet voor betere controle op de herkomst van biologische producten. Nederland moet daarin voorop lopen door zelf de controles aan te scherpen”, aldus Vendrik.

De vraag naar biologisch katoen neemt in rap tempo toe, dat blijkt uit cijfers van de brancheorganisatie Organic Exchange. De bestaande controlemechanismen kunnen daarmee de toename in aanvoer niet meer aan. Wat GroenLinks betreft moet de controle van biologisch katoen veel strenger en gemoderniseerd worden.

Vendrik: “Het is funest voor het draagvlak als biologische producten niet biologisch blijken te zijn. Ik juich de almaar toenemende vraag naar groene producten van harte toe. Het is erg belangrijk om deze ontwikkeling te ondersteunen door ervoor te zorgen dat producten met het etiket ‘biologisch’ daar ook met recht voor door kunnen gaan”.


Vragen van het lid Vendrik (GroenLinks) aan de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer over katoen dat onterecht als ‘biologisch’ verkocht is.

1. Heeft u kennis kunnen nemen van het bericht ‘Biologisch katoen niet altijd 100% biologisch’?

2. Kunt u bevestigen of ontkrachten dat kledingconcerns in Nederland, net als in Duitsland, ook onterecht katoen als ‘biologisch’ verkocht hebben?

3. Deelt u de mening dat de controle op de biologische herkomst van geïmporteerd katoen op dit moment ontoereikend is?

4. Bent u bereid zich binnen de Europese Unie in te zetten voor meer ketentransparantie en betere controle op de biologische herkomst van katoen en andere geïmporteerde biologische producten?

5. Bent u bereid om daarin als Nederland voorop te lopen en zelf op korte termijn maatregelen te nemen om meer ketentransparantie en betere controle te bewerkstelligen?
-Zo nee, waarom niet?
-Zo ja, welke maatregelen bent u voornemens te gaan nemen?
Bron: http://tweedekamer.groenlinks.nl/node/40944

 
    terug naar boven  
   
 

'Consument positief over biologische producten'


20-01-2009

WAGENINGEN - Nederlandse consumenten staan positief tegenover biologische producten in de supermarkt.

Zij kopen biologisch vlees voor dagelijks gebruik en niet alleen voor speciale gelegenheden. Dat blijkt uit een dinsdag gepresenteerd onderzoek van onderzoeksinstituut LEI, onderdeel van de Wageningen Universiteit.

De consument ziet biologische voedingsproducten veelal als gewone producten voor gewone gebruiksmomenten, aldus de onderzoekers.
Dagelijks gebruik
Producten die bestemd zijn voor dagelijks gebruik, zijn volgens de wetenschappers gemaksproducten.
Consumenten hoeven in de supermarkt niet lang stil te staan bij de aanschaf en ook de bereiding van die producten kost weinig tijd.


Geitenwollensokkenimago

De combinatie van gemak en biologisch draagt volgens de onderzoekers bij aan afzwakking van het geitenwollensokkenimago van biologisch voedsel.
Toch vinden sommige consumenten dat gemak en biologisch niet verenigbaar zijn. Veel verpakkingsmateriaal is bijvoorbeeld in strijd met de biologische gedachte.
Veel mensen kiezen verder voor biologisch vlees vanwege de smaak, een beter dierenwelzijn en omdat het goed zou zijn voor de eigen gezondheid.

Bron: ANP

 
 
    terug naar boven  
   
 

Grootste keus in biologisch in elf jaar
Grootste keus in biologisch in elf jaar, Plus en Jumbo scoren het best Verantwoord aanbod supermarkten stijgt


4 november 2008
Supermarkt Plus heeft de meeste biologische producten, terwijl Jumbo koploper is in Fair Trade. Uit de jaarlijkse EKO-tellingen van Milieudefensie en Solidaridad blijkt dat het aanbod van biologische en fairtrade producten in de supermarkten in
2008 licht is gestegen. De Plus aan de Arnhemseweg in Amersfoort ontvangt vanochtend de EKO-Award 2008. De Fair Trade-Award wordt vanmiddag uitgereikt in de Jumbo aan de Beren in Groningen.


Gemiddeld liggen er nu 72 biologische producten in de Nederlandse supermarkt. Na dalingen in 2005 en 2006 is het aanbod hiermee op het hoogste punt ooit beland. Fair Trade zet zijn opmars in de Nederlandse supermarkten voort. Het gemiddelde aanbod fairtrade producten in Nederlandse supermarkten stijgt dit jaar van acht naar negen producten, een stijging van 13 procent.
Met gemiddeld 191 biologische producten per filiaal is Plus net als de twee voorgaande jaren de best presterende keten. Wel is het aanbod van het bedrijf 38 producten gedaald met vorig jaar. Jumbo houdt met 147 producten de tweede plaats vast en Albert Heijn bezet de derde plek.

Jumbo scoort voor het derde jaar op rij het beste met fairtrade producten. Gemiddeld had de keten 36 'eerlijke' producten op de schappen, tien producten meer dan vorig jaar. Dat is wederom een flinke stijging in het aanbod van koploper Jumbo. Albert Heijn staat op plek twee en Plus is derde grootste aanbieder met fairtrade producten.

Wie: Milieudefensie en Solidaridad
Wat: Uitreiking EKO-Award 2008 & Fair Trade-Award 2008
Waar: Plus aan de Arnhemseweg 4 te Amersfoort, Jumbo aan de Beren 85 te Groningen
Wanneer: 4 november 2008, 11.00 uur in Amersfoort, 15.00 uur in Groningen

Biologische producten zijn met respect voor dier en milieu geproduceerd en zijn bovendien smakelijk en gezond. De boer krijgt een eerlijke prijs en er wordt géén gebruik gemaakt van landbouwgif, kunstmest en gentech.
Fairtrade producten zijn onder eerlijke voorwaarden gekocht in ontwikkelingslanden. Recent onderzoek naar de impact van 20 jaar Fair Trade laat zien dat de levensstandaard van boeren verbetert door investeringen in hun bedrijf en leefomstandigheden.

Milieudefensie en Solidaridad willen met de jaarlijkse EKO-tellingen stimuleren dat supermarkten hun assortiment van duurzame producten verder uitbreiden. Beide organisaties zijn tevreden over de trend die uit het onderzoek blijkt. De stevige groei van het assortiment in de top tien van individuele supermarkten is te omschrijven als een ‘revolutie op kousenvoeten’. Zij tonen aan dat er voor veel supermarkten nog kansen zijn om het assortiment verantwoorde producten verder te vergroten.
Bron: milieudefensie.nl

 
    terug naar boven  
   
 

‘Biologisch product te duur’


29-10-2008

Veel consumenten laten biologische en 'eerlijke' producten als Max Havelaar-koffie in de schappen staan omdat ze te duur zijn.

Consumenten zeggen ook zelf wel in staat te zijn om te bepalen of een product een gezonde keuze is. Ze zien de verschillende gezondheidskeurmerken ook steeds meer als reclame. Dat blijkt uit het jaarlijkse onderzoek Bedrijfsvergelijkingen Levensmiddelendetailhandel van Deloitte onder 2700 consumenten.
Zes op de tien Nederlanders (61 procent) noemt de prijs de reden om biologische producten niet te kopen. Het percentage lag vorig jaar op 55. Van de ondervraagden gaf 13 procent aan meer biologische producten te gaan kopen als het prijsverschil tussen reguliere en biologische producten kleiner wordt. Van de consumenten wil 14 procent dat het aanbod uitgebreid wordt, vooral als het gaat om vlees, groente en fruit (ANP).
 
 
    terug naar boven  
   
 

Biologisch opvallend aanwezig op SIAL

23-10-2008

Niet alleen in hal 7, maar over de hele SIAL waren wel producten te vinden waarvan het biologische aspect sterk naar voren kwam. De regio’s drukten met hun aanwezigheid een duidelijk stempel op de beurs. Verder waren er ruim 250 innovaties te zien.

Gezondheid blijft de hele wereld bezighouden, zo blijkt uit onderzoek van het Franse bureau XTC. Dit was te zien aan de innovaties. Zo kreeg het product ‘Amazin Raisins’, rozijnen met natuurlijke fruitsmaken zonder toegevoegde suiker een innovatie-award. De ontwikkeling van het gezonde snoepje was noodzakelijk volgens Hector Marsilio van het Canadese Amazin Raisins, want ”sommige kinderen van 8 zien er al uit als iemand van 21 met overgewicht”.

Gemak en gezondheid
Uit de innovaties bleek ook dat gemak en gezondheid zoveel mogelijk verenigd dienen te worden. De voorgekookte mix van granen en groenten van het Italiaanse Pedon SPA is niet alleen gezond maar met een kooktijd van tien minuten ook snel klaar. Vrij van toevoegingen zijn de voorgekookte groenten en fruit van het Franse Germes die, met verpakking, binnen twee minuten in de magnetron worden opgewarmd.

Veel fabrikanten doen aan zout-, suiker- en vetreductie en willen zoveel mogelijk natuurlijke ingrediënten gebruiken. Groente moet bijvoorbeeld zo min mogelijk bestrijdingsmiddelen bevatten, vindt ook het Zweedse familiebedrijf Dafgard. Niet voor niets was er dit jaar de nieuwe hal 7, waar onder meer veel producenten van biologische producten aanwezig waren. Een echte groeimarkt, zegt exportdirecteur René van den Heuvel van Distriborg, een 100% dochter van Wessanen. “Onze groei verdubbelt ieder jaar.”

Het Franse SDMR doet goede zaken. Maar door de grote vraag is het soms lastig om genoeg producten in te kopen. De opbrengsten van bio zijn lager dan die van reguliere producten. In hal 7 was ook een zone ingericht met de meest innovatieve biologische producten.

Streekproducten, vaak tevens biologisch, waren ook duidelijk waarneembaar tijdens SIAL 2008. De verpakkingen oogden authentiek. Het was moeilijk voor bezoekers om de aparte kaasjes en olijvenvariëteiten over het hoofd te zien.
Bron: http://www.vmt.nl/index.php?page=nieuwsartikel&id=4648
 
    terug naar boven  
   
 

Open Dagen biologische boeren: 21 en 22 juni 2008


Op zaterdag 21 en zondag 22 juni vinden voor de 11e keer de Open Dagen bij de biologische boer en tuinder plaats. De zomer begint en honderden biologische boerderijen in het hele land zetten hun deuren, tuinen en stallen voor u open. Dat betekent proeven en ervaren: een kijkje in de keuken van het boerenleven.

Een dagje uit op het platteland
Een heerlijk dagje uit op het platteland in het eerste zomerweekend. Dieren aaien, genieten van het landschap, proeven van bijzondere streekproducten en veel speelplezier voor de kinderen. Naar verwachting zullen ook dit jaar weer fraaie fietsroutes uitgezet worden langs de deelnemende biologische boerderijen in de mooiste stukjes Nederland.

Zorg voor voedsel, aarde en mensen
Dit jaar is er speciale aandacht voor de zorgboerderij. De biologische boerderij is met al z'n natuurlijke rijkdom en respect voor de menselijke maat vaak een geweldige plek voor mensen die zorg nodig hebben. Vele biologische boerderijen zijn dan ook zorgboerderijen. Biologica organiseert de elfde Open Dagen daarom in samenwerking met het Steunpunt Landbouw & Zorg. Cabaretier Vincent Bijlo zorgt op zaterdag 21 juni voor de ludieke aftrap van de elfde Open Dagen.
www.biologica.nl

 
    terug naar boven  
   
 

Biolandbouw blijft wereldwijd groeien

1-03-2008

De biologische landbouw blijft wereldwijd groeien. In 2006 steeg de oppervlakte voor biologische landbouw met 1,8 miljoen hectare in vergelijking met een jaar eerder. Ongeveer 30,4 miljoen hectare landbouwgrond wordt wereldwijd biologisch bewerkt. Dat blijkt uit de studie 'The World of Organic Agriculture - Statistics and Emerging Trends 2008' van het Zwitserse instituut FiBL, de Duitse stichting SöL en de internationale organisatie IFOAM.


Plaats
Het grootste deel van de biologische landbouwgronden ligt in Oceanië (42 procent). Dan volgen Europa, goed voor bijna een kwart (24 procent), en Latijns-Amerika (16 procent). Australië alleen is al goed voor 12,3 miljoen hectare biologische landbouwgrond. Op de tweede plaats staat China (2,3 miljoen hectare), gevolgd door Argentinië (2,2 miljoen hectare) en de Verenigde Staten (1,6 miljoen hectare).

Europa
In Europa wordt de rangschikking aangevoerd door Italië, met 1,1 miljoen hectare. Alpenlanden Oostenrijk en Zwitserland staan bovenaan wat betreft het aandeel biolandbouw in vergelijking met de globale landbouw. Ze zijn respectievelijk goed voor een oppervlakte van meer dan 361.000 hectare en meer dan 125.000 hectare biologische landbouw. In België werd in 2006 volgens de studie 29.000 hectare landbouwgrond biologisch verwerkt.

Markt
De totale markt voor bioproducten was in 2006 goed voor 38,6 miljard dollar. Het grootste aandeel werd in Europa en Noord-Amerika verkocht. In vergelijking met 2005 is die markt met 5 miljard dollar gegroeid. Ook voor 2007 en de komende jaren wordt een groei verwacht. (belga/sam)

 
    terug naar boven  
   
 

Dierenbescherming’s jeugdclub Kids for Animals promoot biologisch vlees van Vion

7-01-2008

Kids for Animals, de jeugdclub van de Dierenbescherming, promoot de diervriendelijke biologische veeteelt. Samen met marktleider in biologisch vlees en vleeswaren Vion is een spaaractie opgezet voor ‘paspoorten’ die recht geven op gratis toegang bij tien Nederlandse pretparken. Op biologisch vlees en vleeswaren van het merk Bio+ is hiervoor tot eind maart een speciale spaaractiesticker te vinden.

Meerjarige samenwerking
De Dierbescherming en Kids For Animals werken al langer samen met partijen die duurzame landbouw ondersteunen. ‘Voor wie vlees wil eten is biologisch de beste keuze', zegt Bert van den Berg beleidsmedewerker veehouderij van de Dierenbescherming.
Vion biedt een compleet assortiment biologisch vlees en vleeswaren aan onder het merk Bio+ en maakt daarbij gebruik van vleesgrondstoffen van de keten van De Groene Weg. ‘De omzet in biologisch vlees van Bio+ is het afgelopen jaar met 50% gegroeid. De meerjarige samenwerking met de Dierenbescherming draagt in belangrijke mate hieraan bij’, zegt Henk Gerbers, marketing manager van Vion.

Samenwerking met maatschappelijke organisaties
De samenwerking is een van de resultaten van de inspanningen van de Task Force Marktontwikkeling Biologische Landbouw, het uitvoeringsorgaan van het Convenant Marktontwikkeling Biologische Landbouw. Hierin werken marktpartijen, overheid en maatschappelijke organisaties samen om de afzet van biologische voeding te bevorderen.
 
 
    terug naar boven  
   
 

‘Biologische voeding veel gezonder’

30-10-2007

De eerste resultaten van een groots opgezet EU-onderzoek onder Britse leiding laten zien dat biologische voeding duidelijke gezondheidsvoordelen oplevert. Uit marktonderzoek van Biologica bleek al in 2004 dat ‘gezondheid’ voor consumenten het belangrijkste argument is om biologisch te eten. Biologica verwacht dat de nieuwe onderzoeksresultaten veel consumenten over de streep zullen trekken.

Professos Carlo Leifert, projectleider, meldde in de Engelse media dat biologische groente en fruit tot 40% meer anti-oxidanten bevatten, vergeleken met gangbare producten. Het gehalte aan anti-oxidanten en gezonde vetzuren in biologische melk blijkt tot 60% hoger te liggen. De nieuwe resultaten betekenen een sterke bevestiging voor de uitgangspunten en de praktijk van de biologische landbouw, die streeft naar een systeem dat niet alleen voor mensen gezond is, maar ook voor de dieren, de gewassen en de bodem. De bevindingen zullen in het komend jaar wetenschappelijk gepubliceerd worden.

Eind aan twijfel
Projectleider Leifert gaf aan dat er veel variatie in de resultaten was. Deze variatie weerspiegelt wellicht de grote verschillen in uitkomsten van vroegere onderzoeken. Gezondheidseffecten van biologische producten waren daardoor nog moeilijk hard te maken. Begin 2007 publiceerde Biologica in samenwerking met de Task Force Biologische Landbouw de brochure ‘Wat we weten over Biologisch en Gezondheid’, gebaseerd op de meest actuele, ‘harde’ gegevens. In augustus werd de bewijslast versterkt toen uit Zwitsers-Nederlands onderzoek bleek dat moeders die biologisch eten, moedermelk geven met een hoger gehalte gezonde vetzuren (CLA’s). Het Britse project bevestigt het positieve beeld.

Over het onderzoek
Het Quality Low Input Food onderzoeksproject, geleid door Newcastle University, kost 17 miljoen euro en wordt mede gefinancierd door de EU. Op verschillende locaties in Europa werden biologische en niet-biologische producten geteeld op aanliggende velden. In Nederland zijn het Louis Bolk Instituut en Wageningen Universiteit bij het onderzoek betrokken.

Enkele resultaten van het Britse onderzoek
* Biologische melk heeft 50 tot 80% meer anti-oxidanten;
* Biologische melk heeft een hoger gehalte aan vitamine E;
* Biologische kaas kan tot twee keer zoveel voedingswaarde hebben als reguliere varianten;
* Biologische tomaten, tarwe, aardappelen, kool en uien hebben 20 tot 40% meer anti-oxidanten;
* Biologische spinazie en kool bevatten meer mineralen.
 

 
    terug naar boven  
   
 

'Biobrandstof is misdaad tegen de menselijkheid'

29-10-2007

Het omzetten van voedselgewassen in biobrandstof is een misdaad tegen de menselijkheid, omdat hierdoor voedselschaarste ontstaat die de voedselprijzen omhoog stuwt, waardoor miljoenen arme mensen honger moeten lijden. Dat zegt Jean Ziegler, sinds 2000 onafhankelijk expert van de Verenigde Naties over het recht op voedsel.


Ziegler pleit voor een vijf jaar durend moratorium op de productie van biobrandstof, om een dreigende ramp voor arme mensen af te wenden. Het wetenschappelijk onderzoek maakt grote vorderingen en over vijf jaar moet het mogelijk zijn biobrandstof te maken uit landbouwafval, in plaats van uit tarwe, maïs, suikerriet en andere voedselgewassen.

Het gebruik van biobrandstof in plaats van benzine of diesel in auto's wordt gepropageerd om de uitstoot van kooldioxide - een belangrijke veroorzaker van het broeikaseffect dat de temperatuur op aarde doet stijgen - te verminderen. De Verenigde Staten en Brazilië sloten in maart 2007 een akkoord om de productie van ethanol op te voeren. Dit zou goed zijn voor de werkgelegenheid en het milieu en de afhankelijkheid van de grillen van de wereldoliemarkt verminderen. Maar om vijftig liter ethanol te produceren is volgens Ziegler 232 kilogram maïs nodig, genoeg om een kind in bijvoorbeeld Zambia of Mexico een jaar van te voeden.

De prijs van tarwe is in een jaar tijd verdubbeld, die van maïs zelfs verviervoudigd, waardoor arme landen, vooral in Afrika, het voor hun bevolking geïmporteerde voedsel niet meer kunnen betalen en de arme mensen in die landen geen eten meer kunnen kopen. "Dus is het een misdaad tegen de menselijkheid om agrarisch productieve bodem te veranderen in bodem die wordt opgestookt in biobrandstof", zei Ziegler vrijdag op een persconferentie in New York.

Bron: de Pers

 
    terug naar boven  
   
 

omzet biologisch stijgt flink

9 oktober 2007

De omzet van biologische voeding stijgt bijna twee keer zo snel als de totale voedingsmarkt. De Bio-Monitor halfjaarcijfers over de 1e helft van 2007 tonen groeicijfers in alle verkoopkanalen.

De consumentenbestedingen voor biologische voedingsmiddelen zijn in de eerste helft van 2007 gestegen met 15,5% tot € 258,1 miljoen. De totale omzet op de voedingsmiddelenmarkt steeg in deze periode met 8,5% naar € 13,0 miljard. Hiermee stijgt de verkoop van biologische producten bijna twee keer zo hard als de totale markt. Het marktaandeel voor biologische producten nam toe tot 2% (2006: 1,9%). Bij de versproducten bedraagt het marktaandeel nu 3%.

Over hele linie groei
De groei van de bestedingen heeft plaatsgevonden binnen alle verkoopkanalen. Een zeer sterke procentuele stijging vond plaats bij relatief nieuwe verkoopkanalen zoals discounters (+ 40%), de cateringsector (+ 21%) en overige verkoopkanalen (webwinkels, huisverkoop, boerenmarkten: + 21%). De grootste verkoopkanalen vertoonden een solide groei: de supermarkten + 15%, de speciaalzaken + 12%. Deze twee kanalen zorgen samen voor 86% van de totale bestedingen.

Eieren, brood en dagverse zuivel in de lift
De biologische eieren deden het erg goed in de eerste helft van 2007: de omzet steeg met 30%. Het marktaandeel van biologische eieren steeg tot 5,1 %. Daarmee is het biologische ei, in verhouding tot gangbaar, het populairste biologische product. Dagverse biologische zuivel (excl. kaas en boter) en brood deden het ook goed bij de consument, met een omzetstijging van respectievelijk 30% en 31%. De omzet van biologische AGF (aardappelen, groente, fruit) steeg met 9%. Bij het biologisch vlees steeg de omzet met 10,8%. Over de hele linie steeg tevens het marktaandeel. Alleen bij de verse AGF is het marktaandeel iets gedaald; dit komt doordat de omzet van gangbare AGF nog sterker steeg.

Nieuwe aanmeldingen
Het aantal biologische bedrijven en omschakelaars steeg licht, met 13 bedrijven, dankzij een behoorlijk aantal nieuwe aanmeldingen. Het biologisch areaal groeide nog niet mee, omdat bedrijven in omschakeling niet meegeteld worden. Ondanks de stijgende bestedingen aan biologische voeding daalde het areaal biologische landbouw tussen 1 januari en 1 juli 2007 met 1,5 % tot 47.674 hectare. Daarmee bedraagt het aandeel biologisch landbouwareaal nu 2,4%. In 2006 bedroeg dit nog 2,5%.

 

 
    terug naar boven  
   
 

Proef biologisch eten in schoolkantines

17-04-2007
In de kantines van 26 middelbare scholen in Noord-Holland worden vanaf 18 april 2007 biologische broodjes, melk, vleeswaren en fruit verkocht. Deze proef moet de middelbare scholier aanzetten tot het eten van biologische producten.

Uit onderzoek van de Universiteit Wageningen blijkt dat 60 procent van de leerlingen van 14 tot 20 jaar, het prima vindt dat er biologische producten op school worden verkocht. Daarbij vinden ze het vooral belangrijk dat deze producten dier- en milieuvriendelijk zijn. Verder moet het biologische eten wel lekker zijn. De leerlingen zijn niet duurder uit als ze biologische producten kopen.

De proef duurt tot eind 2007. In totaal krijgen 80.000 middelbare scholieren met het biologische aanbod te maken. Wanneer het biologisch eten in de smaak valt bij de leerlingen, zal het vanaf volgend jaar bij vrijwel alle Nederlandse middelbare scholen worden verkocht.

Bron: Trouw/GezondheidsNet

 
 
    terug naar boven  
   
 

Consumenten kopen meer biologisch voedsel

14-04-2007

Consumenten hebben vorig jaar ruim 460 miljoen euro aan biologische voedingsmiddelen uitgegeven. Dat is een stijging van negen procent ten opzichte van 2005. De totale consumentenbestedingen aan voedingsmiddelen zijn in dezelfde periode met drie procent gestegen. Dat blijkt woensdag uit het Bio-Monitor jaarrapport 2006. ) -

Vooral biologische zuivel, vlees en brood doen het goed bij de Nederlandse consument. Volgens de cijfers worden zowel in supermarkten als in speciaalzaken en in de cateringsector meer biologische voedingsmiddelen verkocht. Ook de verkoop aan huis of via een webwinkel is vorig jaar gestegen.
In Europees opzicht wordt in Duitsland en Zwitersland nog meer biologisch voedsel verkocht. Toch houdt Nederland een voorsprong op Italië en Frankrijk. De cijfers hebben nog geen gevolgen gehad voor de omvang van de biologische land- en tuinbouw in Nederland.
Uit onderzoek van het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel bleek dinsdag al dat supermarktklanten vorig jaar tien procent meer aan biologische producten hadden besteed dan in 2005. Vooral goedkope supermarkten als Aldi en Lidl zijn verantwoordelijk voor de stijging van het aandeel van biologische producten.
Novum ANP
   
    terug naar boven  
   
 
 
 
   
 

Doelstellingen | Colofon | Privacy policy | Disclaimer | Copyright | Contact
design: 010webdesign
| Forum | Specials | Linkpagina | Powered by FunArtWebdesign