‘AEX’ VOOR DE NATUUR VERSLECHTERT
 


08 juli 2002De snelheid waarmee de wereldbevolking natuurlijke hulpbronnen (bossen , rivieren, oceanen, energie) exploiteert is 20% hoger dan de snelheid waarmee de natuurlijke ecosystemen zichzelf kunnen herstellen. Dat blijkt uit het Living Planet rapport dat het Wereld Natuur Fonds op 9 juli officieel presenteert. De mensheid neemt in een hoog tempo een ‘voorschot’ op de wereldwijde natuur, met het risico dat de gemiddelde levensstandaard over enkele decennia sterk zal dalen. De ‘Living Planet Index’ (LPI) - de AEX-index voor de situatie van natuur en milieu op wereldschaal – laat zien dat sinds 1970 meer dan 1/3 van de natuurlijke rijkdommen (37%) verloren is gegaan. Ten opzichte van de LPI in voorgaande jaren is er geen sprake van vooruitgang, eerder van verlies.

Overexploitatie
Over de periode 1970-2000 zijn de populaties van 195 zoetwatersoorten gemiddeld met 54% gedaald. Gekeken naar 217 zoutwatersoorten is een gemiddeld verlies van 35% van de populaties geconstateerd. Soorten afhankelijk van bossen staan er iets beter voor; daar blijft het gemiddeld verlies in populaties gekeken naar 282 soorten beperkt tot 15%. Niemand kan met zekerheid zeggen wat op termijn de gevolgen zullen zijn van de ‘overexploitatie’ van rivieren, oceanen, bossen en andere natuurlijke hulpbronnen. "De mensheid kan het zich niet veroorloven om zo zwaar te leunen op de natuurlijke rijkdommen van de aarde. De productiviteit van de natuur is niet onbegrensd. Vanuit onze verantwoordelijkheid voor deze aarde, die we in bruikleen hebben voor onze kinderen en kleinkinderen, is het onze taak om nu voorzorgsmaatregelen te nemen.", zegt Gerhard van den Top, hoofd Natuurbescherming van het Wereld Natuur Fonds.

Earth Summit
Over 45 dagen praten in Johannesburg wereldleiders onder de vlag van de VN met elkaar over de toekomst van onze aarde, de Earth Summit. Met het laatste Living Planet rapport in de hand zal het Wereld Natuur Fonds de wereldleiders oproepen om het in Johannesburg niet te laten bij mooie woorden. "Alleen wanneer we de natuurlijke ecosystemen voor de toekomst veilig stellen, zullen we in staat zijn om het overgrote deel van de wereldbevolking een perspectief te bieden op een redelijke levensstandaard. Natuurbescherming is in die zin de beste basis voor duurzame armoedebestrijding", aldus Van den Top.

Nederland
Regeringen kunnen een belangrijke bijdrage leveren om de negatieve trend van de LPI te keren. Dat geldt ook voor de Nederlandse regering. Bijvoorbeeld door herstel en behoud van grootschalige natte natuurgebieden, in het belang van zowel de natuur als de veiligheid voor mensen. Daarnaast kan de Nederlandse regering duurzame productieprocessen stimuleren. Houtproducten met een FSC-keurmerk zouden onder het lage in plaats van het hoge btw-tarief kunnen vallen. De regering kan het gebruik van duurzame energiebronnen stimuleren door actief mee te werken aan het realiseren van windparken en windmolens in Nederland. "Het Wereld Natuur Fond roept de nieuwe regering op om het straks in Johannesburg niet te laten bij mooie woorden alleen. Het komt nu, 10 jaar na de veelbelovende conferentie in Rio, aan op concrete afspraken en uitvoering ook in eigen land. Mogelijkheden zijn er volop, het komt nu vooral ook aan op de politieke wil. Daar zullen wij de toekomstige regeringsleider van Nederland dan ook zeker op aanspreken" zo verzekert Gerhard van den Top van het Wereld Natuur Fonds.

 

Het Living Planet Report 2002 is beschikbaar via internet: www.panda.org/livingplanet/lpr02/

 

 
    terug naar boven