Fotografie en samenstelling: Dick Jacobs   

Kinderrechtenfestival 2003
Het komende Kinderrechtenfestival zal op
zondag 23 november 2003

plaats vinden in Rotterdam (locatie - Museumpark).

Op 1 oktober 2003 zal er op de website ( www.kinderrechten.nl )een speciaal onderdeel met
veel informatie over dit festival worden toegevoegd
.

Kinderen hebben rechten

Die staan in het Verdrag voor de Rechten van het Kind. Dat Verdrag is gemaakt door Verenigde Naties, eigenlijk dus door alle landen van de wereld samen. Zij hebben afgesproken hoe ze met hun kinderen om zullen gaan.
En wat hun rechten zijn.
Wat is een recht? Bijvoorbeeld dat je naar school mag gaan! Maar hoe zit dat met een kind in India? En is het een recht om NIET gepest te worden?


 

November 2002 Kinderrechtenmaand
afgesloten met opening site

www.kinderrechten.nl

30 november 2002
De Kinderrechtenmaand is afgesloten met de opening van een nieuwe website over kinderrechten. www.kinderrechten.nl zal vanaf deze datum het virtuele kasteel zijn van waaruit informatie over kinderrechten bereikbaar wordt. Naast toegankelijke informatie over het Verdrag inzake de Rechten van het Kind, staan op de site talrijke links naar organisaties en instanties waar kinderen en volwassenen terechtkunnen met (hulp)vragen over kinderrechten.


De organisaties zijn direct bereikbaar via e-mail. Ook kan men op de site reageren op wisselende stellingen en worden bezoekers op de hoogte gehouden van activiteiten rondom de rechten van kinderen. Verder is het mogelijk om zelf een e-card in elkaar te knutselen en deze te versturen om vrienden en familie bekend te maken met rechten van kinderen.

November is uitgeroepen tot Kinderrechtenmaand omdat op 20 november 1989 de Verenigde Naties het Verdrag inzake de Rechten van het Kind vaststelden. Sindsdien worden op en rond 20 november, de Internationale Dag van de Rechten van het Kind, meerdere activiteiten rondom kinderrechten georganiseerd.

De kinderrechten site is een initiatief van het Kinderrechtencollectief. Het Kinderrechtencollectief is een coalitie ter bevordering van rechten van kinderen en bestaat uit Defence for Children International (DCI), Unicef Nederland, de Landelijke Vereniging van Kinder- en Jongerenrechtswinkels, de Nederlandse Jeugd Groep (NJG), de Nationale Jeugdraad, Plan Nederland en Save the Children Nederland. Het Nederlands Instituut voor Zorg en Welzijn (NIZW-Jeugd) is als adviseur aan het Kinderrechtencollectief verbonden.
 

November2002 Kinderrechtenmaand afgesloten met opening site

 

 

Een nieuwe website over kinderrechten. www.kinderrechten.nl zal het virtuele kasteel zijn van waaruit informatie over kinderrechten bereikbaar wordt. Naast toegankelijke informatie over het Verdrag inzake de Rechten van het Kind, staan op de site talrijke links naar organisaties en instanties waar kinderen en volwassenen terechtkunnen met (hulp)vragen over kinderrechten.

 

 

 

 

 


 

 


Wat gebeurde er zoal in de kinderrechtenmaand......
hieronder een overzicht
 
     

zaterdag 23 november 2002

 

Bezorgdheid, maar ook plezier op Kinderrechtenfestival

8000 kinderen komen "in actie"


Onder het motto 'In actie!' gaan  circa 8000 kinderen op het Kinderrechtenfestival actief aan de slag met de rechten van kinderen. Ze spelen mee in een Kinderrechtensoap, doen mee aan een Rapwedstrijd of aan de Kinderrechtenquiz, maken een scenario voor een film of interviewen de aanwezigen in het Kinderpersburo. Het winnende Kinderrechtenlied wordt bekend gemaakt, waarbij de winnaar die tekst mag zingen op de muziek van en samen met Jody Bernal. Ook de Venga Boys en Belle Perez treden op. Het Kinderrechtenfestival, het grootste festival in Europa op het gebied van kinderrechten, vindt vanaf 12.00 uur plaats in het Museumpark in Rotterdam.

"Wij zijn bezorgd! Over vrede of een Wereldoorlog III. Wij zijn bezorgd! Terreuraanslagen tegen de democratie. Wij zijn bezorgd! Over mensensmokkel, kinderseks en Aids. Wij zijn bezorgd! Jagen op wild en bomenkap gebeurt nog steeds." Een citaat uit een lied, gemaakt door leerlingen uit groep acht van een basisschool in Den Haag. Na de aanslagen op 11 september 2001 maakten zij zich zorgen en wilden iets doen. Ze maakten het lied, zetten het op CD en verdeelden de opbrengst onder negen hulporganisaties. Een prima voorbeeld van een manier waarop kinderen zelf in actie kunnen komen voor kinderrechten. Het thema 'In actie!' staat centraal op het Kinderrechtenfestival. De opening van het festival is een optocht van zo'n 80 kinderen, waaronder de makers van de CD, die op een of andere wijze in actie kwamen voor de rechten van kinderen.

Winnend Kinderrechtenlied
Op het festival wordt bekend gemaakt wie het winnende Kinderrechtenlied heeft geschreven. Kinderen zijn de afgelopen weken via een spot op jeugdtv-zender Z@ppelin opgeroepen een tekst over kinderrechten te schrijven, op muziek van de nieuwe single van Jody Bernal. De winnaar mag op het festival zelf die tekst zingen, samen met Bernal. Twee teksten, beide van meisjes van 11 jaar, zijn genomineerd. Een van de teksten gaat over kindermishandeling; de andere over kinderarbeid. Jody Bernal verzorgt daarnaast nog een eigen optreden, net als de Venga Boys en Belle Perez.
Het festival wordt afgesloten met de prijsuitreiking van de Nederlandse Jeugdprijs 'Dat kan anders'; hiervoor hebben kinderen van 8 tot 12 jaar een plan bedacht over wat er in hun eigen leefomgeving zou moeten veranderen. Kinderen op het festival kunnen nog meestemmen. De prijs wordt uitgereikt door de Rotterdamse wethouder S. van der Tak, verantwoordelijk voor Sociale Integratie.

Het festival is ingedeeld in vijf themawijken waarin per wijk één kinderrecht centraal staat. De bezoekers worden uitgedaagd op een creatieve manier mede-uitvoering te geven aan het bewuste recht. In de wijk 'Gezond' moeten kinderen door een dor landschap een waterleiding voor schoon drinkwater aanleggen, van de bron naar een pomp. In de wijk 'Slim' fietsen ze in een riksja-race hun longen uit het lijf ten bate van onderwijs voor werkende kinderen in Bangladesh. Verder wordt de finale gespeeld van de Kinderrechtenquiz (voorrondes vinden plaats op www.kinderrechten.nl), kunnen de bezoekers met twee soapacteurs uit 'Goede tijden, slechte tijden' meespelen in een kinderrechtensoap, kunnen ze rolstoelhockeyen, en is er een 'Vele Culturen Café' om te loungen.


 

Jody Bernal, net als vorig jaar ambassadeur van de Kinderrechtenmaand.

De Kinderrechtenmaand werd op 1 november in Kindermuseum De Ontdekhoek in Rotterdam muzikaal geopend door Jody Bernal, twee schoolklassen en burgemeester Opstelten. Bernal zal kinderen oproepen om zelf een kinderrechtenlied te schrijven; het winnende lied wordt gezongen op het Kinderrechtenfestival.


 

Veel te leren en veel te doen op het festival, druk bezocht en schitterend weer.
De organisatie heeft een goede keus gemaakt met de vele aktiviteiten, zo goed zelfs dat de kinderen in hun enthousiasme haast vergaten waar het nu eigenlijk om ging.

Het Kinderrechten Festival vond voor de 8ste keer plaats, dit jaar met het thema In actie! Het Festival gaat over jouw rechten en de rechten van alle andere kinderen in de wereld. Het was weer een feest. Een feest met sterren. Je kon meezingen met Jody Bernal en Belle Perez, genieten van de Venga Boys of meespelen in een echte soap. Maar er was meer. Op het Festival kon je ontdekken wat de rechten van het kind zijn. Je kon laten zien en horen wat jij van kinderrechten vindt.


Het Kinderrechtenfestival 2002 wordt georganiseerd door Defence for Children International, gemeente Rotterdam, Plan Nederland, Stichting Kinderpostzegels Nederland en Unicef Nederland, in samenwerking met Ideëel Organiseren

 


Wat gebeurde er zoal in de kinderrechtenmaand......
 

Stenen bikken in kader van Unicef Spreekbeurtactie

150.000 SCHOOLKINDEREN GELIJKTIJDIG BEZIG MET RECHTEN VAN HET KIND

15 november 2002

 Op circa 1500 basisscholen door het hele land geven kinderen op woensdag 20 november een spreekbeurt over kinderrechten. Daarmee zijn dit jaar 150.000 kinderen in 5000 klassen direct betrokken bij de Nationale Spreekbeurtactie die Unicef jaarlijks organiseert op 20 november, de Internationale Dag voor de Rechten van het Kind. Speciale aandacht is er voor het recht op een veilig en gezond leven voor kinderen in de sloppenwijken van Bangladesh. Op de Oranje-Nassauschool in Den Haag zal Sipke Jan Bousema, Unicef Vriend, twee kinderen extra ondersteunen bij het houden van hun spreekbeurt. Om zelf te ervaren hoe zwaar het werk is dat hun leeftijdgenoten in Bangladesh moeten doen, zullen de kinderen van groep 8 een lading stenen tot gruis bikken.

Initiatiefnemer Unicef Nederland wil via de Nationale Spreekbeurtactie kinderen informeren over kinderrechten. Kinderen zelf hebben gekozen voor het kinderrecht 'het recht op een veilig en gezond leven' als centraal thema voor dit jaar. Via de Kinderrechtenpoll op www.unicef.nl kunnen kinderen ook nu weer hun stem uitbrengen voor het kinderrecht dat volgend jaar centraal zal staan èn hun mening geven over kinderrechten.

De Nationale Spreekbeurtactie wordt dit jaar voor de vijfde keer georganiseerd. 1500 basisscholen, oftewel een op de vijf basisscholen, doet dit jaar mee; een groei van 25% ten opzichte van vorig jaar. Dit betekent dat ruim 150.000 kinderen zelf een spreekbeurt geven, of door een klasgenoot worden geïnformeerd over kinderrechten.

Op woensdag 20 november geven twee kinderen uit groep 8 van de Oranje-Nassauschool in Den Haag een spreekbeurt over kinderrechten en kinderen in Bangladesh. Sipke Jan Bousema, presentator van diverse Avro-kinderprogramma's op tv, zal de twee kinderen ondersteunen en hun klasgenoten uitdagen om vragen te stellen. Na de spreekbeurten reikt Sipke Jan Bousema een oorkonde uit aan de kinderen, waarmee ze zichzelf een Speciale Kinderrechtendeskundige mogen noemen. Als aandenken voor de klasgenoten reiken de twee kinderen een speciale 'kinderrechten-plaktattoo' uit. Bousema, onlangs benoemd tot 'Vriend van Unicef', en de kinderen vullen de Kinderrechtenpoll in en lopen vervolgens naar het schoolplein, waar de kinderen een lading stenen tot gruis zullen bikken.

Kinderen in sloppenwijken Bangladesh
Dit najaar vraagt Unicef Nederland speciaal aandacht voor de rechten van kinderen in de sloppenwijken van Bangladesh. Het merendeel van de kinderen moet werken, bijvoorbeeld als stenenbikker, verkoper van sigaretten of thee of als vuilverzamelaar. Zwaar, eentonig en soms gevaarlijk werk voor kinderen. Kinderarbeid blokkeert de ontwikkeling van veel kinderen waardoor hun kansen op een gezonde ontwikkeling afnemen. Unicef zet in de sloppenwijken van Dhaka onderwijs- en gezondheidscentra op om kinderen en hun families te helpen. Onderwijs is de sleutel tot de oplossing van kinderarbeid. Inmiddels krijgen 350.000 kinderen in de Unicef-onderwijscentra de kans om, naast het moeten werken, twee uur per dag naar school te gaan.

Kinderen die deelnemen aan de Spreekbeurtactie ontvangen van Unicef een pakket met informatie over het thema, tips voor een goede spreekbeurt, een poster en de speciaal ontworpen 'kinderrechten-plaktattoo' die op 20 november uitgedeeld kan worden aan de klasgenoten.

 

   
    terug naar boven Home