4 sept. 2002 Het resultaat, een mening....klik hier....

Tweede Wereldtop over duurzame ontwikkeling
 

Van 26 augustus t/m 4 september 2002 vindt in Johannesburg in Zuid Afrika de tweede Wereldtop over duurzame ontwikkeling plaats. Deze wereldtop is het vervolg op de VN Conferentie inzake Milieu en Ontwikkeling (UNCED) in Rio de Janeiro van 10 jaar geleden
Wereldleiders en belangrijke maatschappelijke actoren spraken zich uit voor het bereiken van een mondiale duurzame ontwikkeling:

"een ontwikkeling waarbij de aarde leefbaar blijft en rekening wordt gehouden met de belangen van toekomstige generaties".

In het Nationaal Platform Johannesburg 2002 hebben zich meer dan 100 maatschappelijke actoren in Nederland gebundeld. Doel van dit Platform is om tot een gecoördineerde maatschappelijke inbreng te komen in de voorbereiding op en tijdens de wereldtopconferentie in Johannesburg. Daarnaast wordt zoveel mogelijk kennis en ervaring gedeeld.
Deze website dient als virtuele ontmoetingsplek voor de leden van het Platform. Zij kunnen documenten publiceren, evenementen aankondigen, en elkaar laten zien op welke terreinen zij actief zijn. De website biedt tevens informatie over de internationale agenda ter voorbereiding op de Wereldtop.

 

www.nationaalplatformjohannesburg.nl

 

 

Nederlandse inzet voor VN-top in Johannesburg
(22-8-2002)


Van 26 augustus tot en met 4 september vindt in Johannesburg de Wereldtop over Duurzame Ontwikkeling plaats. De Nederlandse delegatie wordt geleid door minister-president Balkenende, die wordt vergezeld door de staatssecretarissen Van Ardenne en Van Geel. De conferentie moet een nieuwe impuls geven aan afspraken die 10 jaar geleden in Rio de Janeiro zijn gemaakt over duurzame ontwikkeling. Op de top worden zo'n 50.000 mensen verwacht, waaronder staatshoofden en regeringsleiders. Uitgangspunt voor de Nederlandse inzet in Johannesburg zijn de afspraken die in Doha (de vierde ministeriële conferentie van de wereldhandelsorganisatie WTO) en in Monterrey (de conferentie over ontwikkelingsfinanciering) zijn gemaakt over handel en ontwikkeling en de financiering van ontwikkeling. Nederland zal zich op de conferentie in het bijzonder inzetten voor twee belangrijke zaken op het gebied van duurzame ontwikkeling: water en energie. Daarbij zal de nadruk komen te liggen op Afrika. Daarnaast vraagt Nederland aandacht voor de thema's duurzame productie- en consumptiepatronen, armoedebestrijding, duurzame draagkracht van natuurlijke hulpbronnen en biodiversiteit, gezondheid en veiligheid, doelmatig mondiaal bestuur en financiering van ontwikkeling. Op een manifestatie met jongeren, ter voorbereiding van de top, heeft de Nederlandse delegatie aangegeven dat ook aandacht zal worden besteed aan het belang van onderwijs in ontwikkelingslanden. Duurzame ontwikkeling moet wat Nederland betreft hoog op de politieke agenda staan. In Johannesburg moeten daarom concrete actiepunten worden afgesproken en uitgevoerd. Nederland vindt het belangrijk de uitkomsten van de top te plaatsen binnen het raamwerk van de Millenniumdoelen (uit de Millenniumverklaring van de Verenigde Naties), de Agenda 21 (het actieplan van de duurzaamheidstop in Rio in 1992) en de prioritaire doelstellingen voor duurzame ontwikkeling en armoedebestrijding. Nederland hecht eraan dat er in Johannesburg niet opnieuw wordt onderhandeld over de Agenda 21 en dat de Millenniumdoelen en afspraken die gemaakt zijn in Doha of Monterrey onverkort overeind blijven. Nederland vindt het van belang dat de top een politieke verklaring over duurzame ontwikkeling en een door alle overheden aanvaard actieprogramma oplevert. Daarnaast ondersteunt Nederland het opzetten van samenwerkingsverbanden (partnerschappen) tussen overheden, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties die concreet bijdragen aan de uitvoering van het actieprogramma. Persbericht Ministerie van Buitenlandse Zaken en Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer


 


 

campagne SOS Planet

een actie van het WNF


Eind deze maand komen de wereldleiders bij elkaar in Johannesburg. Tijdens deze topconferentie overleggen zij over duurzaamheid en de toekomst van onze aarde. Maar alleen praten is niet genoeg. De wereldleiders moeten concrete plannen maken om de belangrijkste bedreigingen aan te pakken!


Hoe kunt u helpen? Door een banner te plaatsen op uw website om zoveel mogelijk aandacht te krijgen voor deze SOS Planet Campagne. Deze banner geeft alle bezoekers aan uw site de mogelijkheid om hun stem te laten horen.

www.wnf.nl/banners

 


WHAT IS JOHANNESBURG SUMMIT 2002?


Johannesburg Summit 2002 – the World Summit on Sustainable Development – will bring together tens of thousands of participants, including heads of State and Government, national delegates and leaders from non-governmental organizations (NGOs), businesses and other major groups to focus the world's attention and direct action toward meeting difficult challenges, including improving people's lives and conserving our natural resources in a world that is growing in population, with ever-increasing demands for food, water, shelter, sanitation, energy, health services and economic security.

 

Zuid-Afrikanen
onwetend over Wereldtop over
Duurzame Ontwikkeling


Slechts 15 procent van de Zuid-Afrikanen weet dat in hun land de Wereldtop over Duurzame Ontwikkeling (WSSD) wordt gehouden. Dat blijkt uit een onderzoek van het Zuid-Afrikaanse omroep SABC.
Hoewel de top wordt beschouwd als de belangrijkste mondiale bijeenkomst van de laatste tien jaar, heeft een grote meerderheid van Zuid-Afrikanen geen flauw idee wat er in hun land op stapel staat, eind augustus, begin september. Dat terwijl er op de Wereldtop toch afspraken moeten worden gemaakt die de Zuid-Afrikanen direct aangaan: armoedebestrijding en het tegengaan van milieuvervuiling.

www.oneworld.nl

 

www.nationaalplatformjohannesburg.nl

Tweede Wereldtop over duurzame ontwikkeling

 

 

http://www.nsdo.nl/

Nationale Strategie voor
Duurzame Ontwikkeling

 
About Joburg Media>>>>>>>

During during the Johannesburg Summit 2002, Aug. 26 - Sep. 4 this web site will facilitate a media platform for anyone wanting to share, find and use media material about the summit and wanting to follow the news.
Not a flashy website, we simply do not have the time and bandwidth for that. Things are simple, clear and functional:

     
 
     

Vindt u milieu en mensenrechten belangrijker dan onbeperkte vrijhandel? Bouw dan mee aan de JohannesBrug!
In Johannesburg vindt van 26 augustus tot 4 september een VN-top plaats over duurzame ontwikkeling. We willen de wereldleiders in Johannesburg een krachtig signaal geven: ‘handel kent grenzen’.
Het is nu de hoogste tijd om bindende afspraken te maken over duurzame ontwikkeling. Daarom organiseert Milieudefensie samen met ruim veertig andere organisaties op zaterdag 31 augustus vanaf 13.00 uur een grote manifestatie op de Dam in Amsterdam.

 

Op zaterdag 31 augustus vanaf 13.00 uur bouwt Milieudefensie, samen met vijftig andere maatschappelijke organisaties, een kleurrijke houten brug op de Dam in Amsterdam: de JohannesBrug. In het Zuidafrikaanse Johannesburg vindt op dat moment de VN-conferentie over duurzame ontwikkeling plaats. Daar staat onder andere milieu, handel en verantwoord ondernemen op het programma. De JohannesBrug symboliseert de betrokkenheid van burgers in Nederland met de urgente politieke thema's van de duurzaamheidsconferentie in Zuid-Afrika. De Brug is een oproep aan ministers en regeringsleiders dat handel niet langer meer ten koste mag gaan van mens en milieu.

Live-verbinding
De JohannesBrug wordt opgebouwd uit meer dan duizend houten plankjes. Op ieder plankje komt een persoonlijke boodschap aan de wereldleiders in Zuid-Afrika. De Brug wordt 35 meter lang, twee meter breed en drie meter hoog. Wanneer de brug klaar is, komt er een live-verbinding met Johannesburg. Pronk zal als speciaal VN-gezant voor deze conferentie vanuit Johannesburg de mensen op de Dam via een groot videoscherm toespreken. Daarna zal directeur Teo Wams van Milieudefensie een boodschap aan Pronk overbrengen. Tijdens de manifestatie is ook een videoverslag te zien van protestacties rondom de conferentie in Zuid- Afrika. Naast het bouwen van de brug is er een afwisselend programma met sprekers, muziek, kinderactiviteiten en een informatiemarkt. In de bijlage vindt u het programma van de middag.

Platform de Johannesbrug
Er moeten voor multinationals bindende internationale regels komen met betrekking tot milieu, mensenrechten en op sociaal terrein, zo stellen de deelnemende JohannesBrug-organisaties in het manifest Handel kent grenzen. Ook moeten bedrijven aansprakelijk gesteld kunnen worden voor problemen die ze veroorzaken. Een belangrijke voorwaarde daarbij is dat afspraken op het gebied van duurzame ontwikkeling niet ondergeschikt worden gemaakt aan handelsverdragen. De JohannesBrug is een initiatief van Milieudefensie en wordt georganiseerd door ongeveer vijftig maatschappelijke organisaties, verenigd in het 'Platform de JohannesBrug'. Alle deelnemende organisaties onderschrijven het manifest Handel kent grenzen (zie ook www.milieudefensie.nl). 

Milieudefensie - Bouw mee aan de JohannesBrug, Dam Amsterdam 31 augustus 2002

   
    terug naar boven