MILIEUPRESTATIE TEELT AARDBEIEN
 MET MILIEUKEUR

De resultaten zijn bekend van het onderzoek naar de milieuprestatie van de open teelt van aardbeien met Milieukeur voor 2001. Daarnaast zijn op zaterdag 22 juni 2002 aardbeien met Milieukeur te proeven op de Floriade en worden de zomerkoninkjes met Milieukeur aangeboden tijdens het tennistoernooi Ordina Open in Rosmalen.

Milieuprestatie teelt aardbeien met Milieukeur In 2001 behaalden de Milieukeurtelers ten opzichte van de gangbare teelt een reductie van ongeveer 60% in de gebruikte hoeveelheid actieve stof bij open teelt. Met betrekking tot het oppervlaktewater en de bodem zijn de milieubelastingspunten meer dan 80% gereduceerd. De milieubelasting van het grondwater is in de Milieukeurteelten met 25% gereduceerd. Geconcludeerd kan worden dat het telen van aardbeien met Milieukeur in 2001 voor de open teelt volgens de criteria van Milieukeur tot een aanzienlijke vermindering van milieubelasting leidt.
 

Floriade

Milieukeur is aanwezig op de Floriade. De bezoeker kan op verschillende momenten het Milieukeur logo tegenkomen: in het kooktheater in Paviljoen ‘Taste’ waar elk weekend verschillende producten met Milieukeur tijdens de proeverijen worden aangeboden, in de borders van de Groentetuin en in de Kas van de Toekomst, een Groen Label Kas waar verschillende groenten op steenwolsubstraat met Milieukeur groeien. Op zaterdag 22 juni aanstaande worden aardbeien met Milieukeur aangeboden, voor de liefhebber met scharrelkip advocaat.

 

Tennistoernooi Rosmalen.

Van 17 tot 23 juni 2002 vindt in Rosmalen het tennistoernooi Ordina Open plaats. Aardbeien en grastennis horen traditioneel bij elkaar. Gedurende het toernooi heeft de Zuidelijke Land- en Tuinbouworganisatie (ZLTO) tezamen met The Greenery de aandacht gevestigd op het project ‘Milieukeur aardbeien’. In het promodorp kunnen bezoekers aardbeien met Milieukeur proeven.

Milieukeur Stichting Milieukeur is in 1992 op initiatief van de overheid (Ministerie van VROM en EZ en sinds 1995 het Ministerie van LNV) opgericht. Het doel van Milieukeur is het stimuleren van milieubewust handelen door producent en consument. Milieukeur wordt beheerd door de onafhankelijke Stichting Milieukeur, waarin consumentenorganisaties, milieudeskundigen, producentenorganisaties, detailhandel en overheid deelnemen. Wanneer een product Milieukeur heeft verkregen betekent dit dat het, ten opzichte van de meeste vergelijkbare producten, minder milieubelastend is. Op dit moment is Milieukeur onder andere te vinden op verf, bungalowparken, campings, groepsaccommodaties, brandblussers, kopieerpapier, etiketten, schoenen, linoleum, schrijfblokken, toiletpapier, autoreinigingsmiddelen, autowasstraten, kattenbakvulling, varkensvlees, planten, substraat, gesneden groente, aardbeien, appels, peren, uien, appelsap en aardappelen.

 
    terug naar boven