Milieudefensie over verkiezingsuitslag:
 

'Wegstemmen kabinet biedt milieu kansen'

22 januari 2003
Milieudefensie is verheugd dat de kiezers CDA en VVD vandaag niet aan een Kamermeerderheid hebben geholpen. Hiermee is het Strategisch Akkoord, dat desastreus uitpakt voor natuur en milieu, van tafel. Door de stembusuitslag zullen er hoe dan ook één of meer partijen tot de regering toetreden die (volgens de doorrekening van het RIVM) een meer groene politiek voorstaan. Vera Dalm, directeur van Milieudefensie: 'Wij zijn blij met deze uitslag. Het anti-milieubeleid van het vorige kabinet is van de baan. Dit biedt kansen voor het milieu.'

Milieudefensie heeft de afgelopen maand campagne gevoerd onder het motto Uw stem kan ernstige schade toebrengen aan het milieu. Geef dit kabinet geen tweede kans. Vera Dalm: 'De partijen gaan nu de onderhandelingen in. We verwachten echt iets van hen: het terugdraaien van de bezuinigingen op het openbaar vervoer en juist investeren in bus en trein in plaats van in extra asfalt; het gewoon volgens afspraak sluiten van kerncentrale Borssele; de 1,4 miljoen huishoudens die groene stroom hebben ook in de toekomst verzekeren van duurzame energie en de open ruimte in Nederland definitief te beschermen. Zeker de partijen die van het RIVM een voldoende kregen voor hun milieubeleid (PvdA, D66, GroenLinks, SP en CU) hebben iets waar te maken. Bovendien gaan we er vanuit, dat deze partijen zich er niet voor zullen lenen een VVD/CDA-coalitie aan een meerderheid te helpen. Dan zijn natuur en milieu alsnog de dupe.'

Milieudefensie hoopt dat het CDA de uitspraak van de kiezers serieus neemt. 'De rechtse, vooral door economische belangen geïnspireerde, stroming binnen het CDA is de afgelopen tijd dominant geweest. Omdat de partij aangaf verder te willen met de VVD, vond Milieudefensie dat een duidelijk tegengeluid noodzakelijk was. We hopen dat de meer sociale en groene stroming binnen het CDA terugkeert,' aldus Vera Dalm.


Dit waren de standpunten voor de verkiezingen van 22 januari


 
Groenlinks SP PvdA D66 PvdD

Het kabinet Balkenende I maakte geen duidelijke keuze voor een schone en veilige energievoorziening. Integendeel: het kabinet besloot op groene energie te bezuinigen en de kerncentrale Borssele langer open te houden. Dit betekent: nog meer gevaarlijk kernafval en doorgaan met radioactieve lozingen in zee. Door het gerommel met groene stroom schortten investeerders de bouw van het eerste windmolenpark op zee, gepland in 2003, op. Greenpeace roept het nieuwe kabinet op wél een positieve keuze te maken voor energie: door groot in te zetten op duurzame energie en af te stappen van vuile energie.
Klik op de volgende link om verder te lezen: http://62.212.70.26/click2?lid=4986&m=O5e&s=Odm63

Op initiatief van
Wakker Dier stelden 11 Dierenbeschermingsorganisaties een diervriendelijk manifest op met 20 concrete dierenwelzijnseisen welke aan alle politieke partijen werd aangeboden. Hen werd gevraagd aan te geven welke dierenwelzijnsverbeteringen door hen zullen worden gesteund. Het CDA, PVDA, Groen Links, S.P., Christen Unie en Partij voor de Dieren (PvdD) gaven openheid van zaken over hun welzijnsstandpunten. De andere partijen reageerden niet op herhaalde verzoeken. Surf voor een impressie naar de site van wakker dier www.wakkerdier.nl

Verkiezingsbeloftes en proefdieren
Veel politieke partijen hebben in hun verkiezingsprogramma iets opgenomen over proefdieren.
Proefdiervrij vindt dat de politieke partijen hun beloftes moeten waar maken en zich nog meer moeten gaan inspannen voor de proefdieren. Kijk op de site van proefdiervrij:  www.proefdiervrij.nl

 

Half miljard aan fiscale fraude moet geïnd;
250 euro voor minima
( groenlinks )

6 januari 2003

Femke Halsema heeft  bij 'Goede morgen Nederland' gezegd dat in alle gevallen van financiële fraude moet worden vervolgd en geïnd.
De Volkskrant bericht dat de overheid een half miljard euro uit fraudezaken misloopt door gebrek aan expertise en capaciteit. Dat is onaanvaardbaar. Financiële fraude mag niet worden gedoogd. Er dreigt klassenjustitie wanneer gevallen van bijstandsfraude wél altijd worden vervolgd, terwijl de veel grotere zaken van financiële fraude worden gedoogd.
De capaciteit voor de opsporing van financiële fraude moet dringend worden uitgebreid. Dat was ook één van de aanbevelingen van de commissie Vos. Die investering verdient zichzelf moeiteloos terug. Die capaciteitsuitbreiding mag ten koste gaan van de opsporingscapaciteit die voor de bolletjesslikkers wordt ingezet.
Wanneer het half miljard aan fraude wordt geïnd kunnen daarmee de minima een eenmalige uitkering van 250 euro krijgen om hun koopkrachtverlies te compenseren.

Femke Halsema heeft hierover de onderstaande schriftelijke vragen gesteld.


1. Heeft u kennis genomen van het bericht dat het Openbaar Ministerie door gebrek aan expertise en capaciteit 700 afgeronde dossiers van fiscale fraude niet vervolgt?
2. Klopt het dat de overheid hierdoor een half miljard euro niet kan innen?
3. Deelt u de mening dat vervolging en inning in deze zaken principieel noodzakelijk is? Deelt u de mening dat het de schijn van klassenjustitie wekt wanneer er in geval van bijstandsfraude altijd tot vervolging wordt over gegaan, terwijl deze zaken die afzonderlijk veel groter zijn, worden gedoogd?
4. Deelt u de mening dat vervolging en inning niet alleen wenselijk is, maar zichzelf ook ruimschoots terug verdient?
5. Bent u bereid ervoor te zorgen dat alle fraudezaken alsnog worden afgehandeld en de verschuldigde bedragen worden geïnd?
6. Op welke manier zou het geïnde bedrag naar uw mening kunnen worden aangewend? Klopt het dat met een half miljard alle minima een extraatje van €250 zouden kunnen krijgen? Bent u bereid om te onderzoeken of het mogelijk is dat uit te voeren?

www.groenlinks.nl

 

 

SP
wil zaken doen
na 22 januari

Actie tegen enorme stijging nominale premie
05-01-2003
De SP komt in actie tegen de stijging van de nominale ziekenfondspremie. Voor veel mensen is de premie zelfs verdubbeld. Mensen met een uitkering, pensioen of minimuminkomen worden onevenredig hard getroffen. Via radio-spots en kaartenacties op straat worden mensen opgeroepen te protesteren bij het kabinet met de eis dat de verhoging wordt teruggedraaid. Lees meer over deze actie


07-01-2003
‘Wij willen Nederland na acht jaar paars en 88 dagen pimpelpaars niet nog liberaler en egoïstischer, maar socialer en optimistischer’ aldus SP-voorman Jan Marijnissen vanavond in de de Rode Hoed in Amsterdam. ‘Wie op ons gaat stemmen, reken ik tot de nieuwe optimisten, die geen boodschap hebben aan alle cynisme in de politiek. De maatschappelijke problemen zijn groot en kan niet alles ineens anders. Maar in het rijkste land van de wereld gaat het niet aan om te zeggen dat een beschaafde samenleving niet mogelijk is.’

De SP heeft volgens Marijnissen ‘150 alternatieven voor paars en pimpelpaars’. In zijn toespraak vanavond geeft hij concrete voorstellen die volgens hem na 22 januari bovenaan de politieke agenda moeten staan: ‘Wie dan met ons over welke samenwerking dan ook, in coalitie of oppositie wil praten, moet hier alvast zijn mening over vormen. Dan kunnen we straks sneller zaken doen.’
 

www.sp.nl

 

De diverse politieke partijen langs de groene energie-meetlat
 
Lees de resultaten:

http://www.greenprices.nl/nl/newsitem.asp?lid=nl&nid=538
 

 

 

     

de PvdA komt op voor een Sterk en Sociaal Nederland.

 

Bos wil herstel banenmachine
PvdA-lijsttrekker Wouter Bos heeft in een toespraak tijdens een grote PvdA-bijeenkomst in Tilburg een plan gepresenteerd voor het herstel van de werkgelegenheid, de Banenmotor van Bos. 'Er is zand gestrooid in de banenmachine van Kok. Alleen met vereende krachten kunnen we die haperende machine weer aan de praat krijgen.

Bos voor meer groene stroom overheid
"De overheid moet consumenten het goede voorbeeld geven waar het gaat om milieuvriendelijk gedrag. Het is daarom prima dat de gemeente Rotterdam voor 100 procent groene stroom inkoopt. Ook de Rijksoverheid zou dat voorbeeld moeten volgen", aldus Wouter Bos. "Jaarlijks wordt er van alles ingekocht, totaal voor een bedrag van 30 miljard euro! Op zijn minst zouden alle ministeries en Rijksgebouwen voor honderd procent groene stroom moeten gebruiken.

Wouter Bos wil compensatie voor prijsstijgingen

PvdA lijsttrekker Wouter Bos was in Rotterdam aanwezig bij de officiële start van de PvdA-campagne. Vandaag werd bekend dat de PvdA iedereen een extra belastingvoordeel wil geven van 40 euro als compensatie voor de prijsstijging na de komst van de euro. Wouter Bos zei dat in een interview met 'De Telegraaf'.

 

 


DE UITGANGSPUNTEN VAN DEMOCRATEN 66

D66 stelt de mens centraal: vrij, betrokken, gelijkwaardig en mondig. Wij streven naar een democratische, duurzame en open samenleving, waarin individuele vrijheid even vanzelfsprekend is als sociale cohesie; een samenleving waarin burgers verantwoordelijkheid willen en kunnen nemen voor zichzelf en hun omgeving; een samenleving waarin arbeid, persoonlijke ontwikkeling, vrije tijd en zorg goed te combineren zijn. D66 wil actief kansen scheppen voor mensen om hun talenten te benutten en hun kennis toe te passen. D66 heeft vertrouwen in de beslissingen die mensen nemen over wat hen aan het hart gaat.
D66 bedrijft praktische en resultaatgerichte politiek vanuit haar idealen, zonder blauwdrukken of dogma’s. Maatschappelijke besluitvorming moet toetsbaar en transparant zijn. D66 is vooruitstrevend en wil maatschappelijke ontwikkelingen benutten om aan zo’n samenleving te bouwen; grenzen hebben daarbij geen betekenis.
D66 wil mensen blijvend in staat stellen hun eigen keuzes te maken. Dat is ons democratisch perspectief, dat noemen wij sociaal-liberaal.

 
De mens en zijn omgeving
Uitgangspunt voor het politiek handelen van D66 is het op verantwoorde wijze beheren van de aarde met al zijn levensvormen, zodanig, dat ieder mens tenminste kan voorzien in een bestaansminimum en de kwaliteit van het bestaan op langere termijn is gewaarborgd.
 

www.d66.nl

 

Surf naar de site om te kijken wat ze nu echt willen en van plan zijn te gaan doen

www.juistnu.nl

   

 

 

Partij voor de Dieren

Uitgangspunten
Dieren zijn -evenals mensen- levende wezens met bewustzijn en gevoel en hebben daarom evenals mensen het morele recht op een respectvolle behandeling door de mens. Dit houdt in dat dieren, zowel in het wild levende als gehouden dieren, naar hun eigen aard moeten kunnen leven en niet zonder een noodzakelijk/redelijk doel door de mens in hun welzijn mogen worden aangetast. De meeste mensen in onze samenleving zijn het hiermee eens.Partij voor de Dieren

De Partij voor de Dieren start haar campagne donderdag 9 januari op de markt in Zeist. Met straattheater vestigt de PvdD de aandacht op haar hoofdthema: dierenwelzijn. Kandidaat-kamerleden zullen in gesprek gaan met het publiek en flyers uitdelen. Ook kan het publiek op de foto met de mascottekoe van de partij. Kinderen krijgen een pluche koe aangeboden onder het motto ‘een knuffel van de Partij voor de Dieren’.
De actie vindt plaats op donderdag 9 januari en begint om 14.00 uur op de markt op het Emmaplein in Zeist.

De Partij voor de Dieren wil een inhaalslag realiseren om dierenwelzijn terug te krijgen op de maatschappelijke en politieke agenda. In de Grondwet dient een artikel opgenomen te worden dat het recht op een respectvolle behandeling van dieren waarborgt. Dit grondwetsartikel vormt het fundament voor de behartiging van de belangen van dieren en dient te voorkomen dat dierenbelangen ten prooi kunnen vallen aan de politieke waan van de dag zoals in de afgelopen maanden gebeurde.

Er moeten stimuleringsmaatregelen / compensatieregelingen komen ter bevordering van biologische landbouw en ontmoediging van de bio-industrie
De legbatterij dient verboden te worden
Er dient een nertsenfokverbod te komen
Het onderzoekscentrum BPRC te Rijswijk krijgt niet langer overheidssteun en dient zo spoedig mogelijk gesloten te worden. De apen die als proefdier gebruikt zijn dienen ondergebracht te worden in een deugdelijke opvang
Er dient een einde te komen aan de plezierjacht. Populatiebeheer, trofeeënjacht en bejagen van bijgevoerde populaties dient verboden te worden

   
    terug naar boven